Det grønlandske erhverv går sammen om strategisk arbejde med verdensmålene

Afsluttet
Bæredygtig produktion

Projektet skal styrke grønlandske virksomheder i at arbejde strategisk med verdensmålene.

Grønland er et af de lande i verden, som påvirkes mest af klimaforandringer. Landet står samtidigt over for en række sociale udfordringer inden for uddannelse, sundhed og ulighed såvel som miljømæssige udfordringer som f.eks. genanvendelse og cirkulær økonomi. Vækstområder såsom fiskeri, råstofudvinding og turisme er potentielt skadelige for den sårbare arktiske natur, og samtidigt har krav fra forbrugere og kunder allerede vist, at den økonomiske udvikling kræver stor fokus på bæredygtighed.

Projektet har til formål at styrke grønlandske vækstvirksomheder i at arbejde verdensmål ind i deres kerneforretning og udvikle ny viden og nye metoder, der styrker værdiskabelsen samt giver dem nye forretningsmæssige muligheder.

Ti udvalgte grønlandske vækstvirksomheder vil deltage i et udviklingsforløb, der skal gøre dem i stand til at afdække deres positive og negative aftryk på bæredygtighed, set fra deres interessenters perspektiv. De vil blive i kvalificeres i at finde de verdensmål og delmål, hvor de kan bidrage til bæredygtig udvikling og styrke forretningen. De vil arbejde med at sætte et ambitiøst mål for virksomhedens bidrag til bæredygtig udvikling. Og de vil undersøge, hvordan de involverer interessenter i værdikæden og forankrer det i deres forretningsgange.

Det forventes, at virksomhederne opnår et øget kompetenceniveau og et stærkt ledelses-commitment, der resulterer i innovation, teknologiudvikling og investeringer i bæredygtige løsninger. Virksomhederne skal samtidigt fungere som frontløbere og inspiratorer, der deler viden og erfaringer med det øvrige erhvervsliv.

Der oprettes i regi af Grønlands Erhverv / CSR Greenland et SDG kompetencecenter, der skal konsolidere erfaringer og værktøjer og uddanne en task-force af Verdensmåls-ambassadører. Dette skal sikre, at en endnu bredere kreds af grønlandske virksomheder motiveres og inspireres til at omsætte verdensmål til konkurrencemæssige fordele. Målet er, at konstellationen med de fire organisationer Grønlands Erhverv, CSR Greenland, Greenland Holding og GrønlandsBANKEN vil udgøre et samlet organ, der sammen med de lokale Verdensmåls-ambassadører kan nå størstedelen af erhvervslivet i Grønland.

Det er hensigten, at alle vækstiværksættere, SMV’er og store virksomheder i Grønland får kendskab til verdensmål-konceptet, og at mindst 50 pct. af virksomhederne har taget konkrete initiativer, der integrerer bæredygtighed i forretningsstrategien.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
IPUK – med kurs mod bæredygtig forretning

Projektejer:
Grønlands Erhverv

Website:
IPUK

Periode:
2021-2022

Støttet med:
795.000 kr.

IPUK

Inuussutissarsiorneq (erhverv)
Piujuartitsineq (bæredygtighed)
Unammilleqatigiinneq (konkurrence)
Kalaallit Nunaat (Grønland)

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Grønlands Erhverv og CSR Greenland i samarbejde med flere aktører:

KONTAKT

Projektejer:
Christian Kjeldsen
Adm. direktør
Grønlands Erhverv
+299 36 37 10
ck@ga.gl

Projektansvarlig:
Ulla Lynge
Sekretariatschef
CSR Greenland
+299 36 37 16
ulla.lynge@csr.gl

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.