Regnskab og Revision

Den gældende praksis for aflæggelse af afsluttende regnskab for et projekt vil være oplyst i bevillingsbrevet.

Fondens retningslinjer er som følger:

  • Ved bevillinger under 500.000 kroner aflægges internt godkendt regnskab.
  • Ved bevillinger over 500.000 kroner aflægges regnskab påtegnet af uafhængig revisor jf. Fondens revisionsinstruks.
  • Ved bevillinger mellem 500.000 og 2.000.000 kroner til institutioner, som kontrolleres af Rigsrevisionen, tager Fonden konkret stilling til, om revisionen kan foretages af den interne revision.
  • Ved bevillinger over 10.000.000 kroner aflægges desuden årligt revisorpåtegnet regnskab.

Revisionsinstruks

Dokumenterne nedenfor benyttes til større projekters regnskabsaflæggelse.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv opdateret om seneste nyt fra Industriens Fond.