Bæredygtighed og investeringer

Industriens Fond investerer sin formue i aktiver og uddeler afkastet af investeringerne til projekter, der styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Begge dele sker med et stort fokus på bæredygtighed.

Bæredygtighedsstrategi

I Industriens Fond tager vi vores samfundsansvar alvorligt og mener, at det omfatter alt fra vores uddelinger og investeringer til vores sekretariat.

Forvaltningen af vores midler sigter mod at skabe ny viden og kompetencer, der blandt andet muliggør en mere bæredygtig levevis. Derfor stiller vi høje krav – både til os selv og vores samarbejdspartnere.

Vores initiativer bygger på tillid, åbenhed til dialog og samarbejde. Vi tror på, at det kun er gennem respektfulde og anerkendende partnerskaber, at vi kan skabe et bæredygtigt erhvervsliv.

Nederst på siden her finder du vores Bæredygtighedstategi – den har til formål at udstikke retningen for netop at integrere et samfundsansvar i alle aspekter af vores arbejde.

Med aktiver i omegnen af 5 mia. kroner uddeler Industriens Fond hvert år op mod 250 mio. kroner til projekter, der styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne. 

Investeringspolitik

Industriens Fond ønsker at skabe et godt økonomisk fundament for vores filantropiske arbejde gennem vores investeringer. Industriens Fond investerer aktivt i en række børsnoterede aktier og obligationer såvel som alternative aktivklasser. Fokus er på private equity-fonde, private debt-fonde, infrastruktur og ejendomme. Endvidere har Fonden en aktiepost i Nykredit A/S.

Industriens Fonds Politik for Bæredygtige Investeringer udstikker retningslinjer for, hvordan bestyrelsen arbejder med ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet.  

Investeringsstrategien skal sikre, at Industriens Fond opnår det størst mulige risikojusterede afkast samtidig med, at investeringer sker ansvarligt og understøtter en bæredygtig udvikling for danske og udenlandske virksomheder. Det betyder, at vi tager højde for bæredygtighedsrelaterede forhold herunder miljø, sociale forhold og governance, når vi investerer.  

Vi stiller krav til, at de kapitalforvaltere, vi samarbejder med, alle udlever aktivt ejerskab i forhold til at sikre at virksomheder, vi investerer i, fører virksomhed ansvarligt, ligesom vi kun investerer i investeringsfonde, der integrerer ESG-faktorer i deres investeringsanalyser og dermed tager hensyn til både risici og muligheder inden for miljø, sociale forhold og governance. 

Bestyrelsen får løbende rapporteringer fra investeringsforvalterne på deres efterlevelse af politikken for bæredygtige investeringer, og evaluerer investeringspolitikken en gang årligt. Fonden gør i forbindelse med sin årsrapportering ligeledes rede for arbejdet med investeringer.

Af Industriens Fonds strategi fremgår det, hvad bestyrelsen lægger vægt på i sit filantropiske virke. 

Alle uddelinger er præsenteret her.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.