Uddelinger & Investeringspolitik

Industriens Fonds bestyrelse har fastlagt en ambition om, at der årligt kan ske uddelinger til projekter, der vurderes at fremme dansk erhvervsliv - og i særdeleshed dansk industris konkurrenceevne.

Af Fondens strategi fremgår det, hvad vi lægger vægt på, når der uddeles midler. Der er ligeledes opstillet en række kriterier for, hvad Fonden støtter – og ikke støtter. Projekter, som modtager bevilling fra Industriens Fond, skal aflægge regnskab som beskrevet i Fondens praksis for regnskabsaflæggelse. Alle projekter er præsenteret på Fondens hjemmeside her.

Med en egenkapital i omegnen af 5 mia. kroner, uddeler Industriens Fond hvert år op mod 250 mio. kroner. Fondens egenkapital består af en likvid formue, der primært er placeret i obligationer og børsnoterede aktier. Endvidere har Fonden en aktiepost i Nykredit A/S.

Investeringspolitik

Industriens Fond ønsker at skabe et godt økonomisk fundament for vores filantropiske arbejde med at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne gennem sine investeringer. Fonden investerer aktivt i en række børsnoterede aktier og obligationer såvel som alternative aktivklasser. Fokus er på private equity-fonde, private debt-fonde, infrastruktur og ejendomme. 

Investeringsstrategien skal sikre, at Fonden opnår det størst mulige afkast i forhold til den fastlagte risikoprofil. Vi investerer både langsigtet og tager likviditets- og volatilitetsrisici for på den måde at opnå et bedre resultat og flest mulige midler til vores arbejde.

I Fonden lægger vi vægt på, at vores formueforvaltere foretager investeringer med afsæt i FN’s Global Compact-principper for ansvarlig virksomhedsførelse, FN’s principper for ansvarlige investeringer (UNPRI) samt, at investeringer overholder alle vedtagne internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Det betyder, at vores investeringer tager hensyn til blandt andet menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, samt at vores investeringer ikke bidrager til aktiviteter, der er forbundet med konventionsstridige våben.

Fonden forventer løbende rapporteringer fra investeringsforvalterne på deres efterlevelse af FN’s Global Compact-principper og FN’s principper for ansvarlige investeringer. Bestyrelsen i Industriens Fond vil én gang årligt evaluere investeringspolitikken. Fonden vil i forbindelse med sin årsrapportering ligeledes redegøre for arbejdet med investeringer.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.