Fondens historie

Da industrialiseringen for alvor tog fart omkring år 1900, var adgang til kapital én af de største barrierer for vækst og udvikling i dansk erhvervsliv. Driftige erhvervsfolk etablerede derfor Kreditforeningen for industrielle ejendomme, der gjorde det lettere for særligt industrivirksomheder at belåne ejendomme og driftsmidler.

I starten af 1898, hvor navnet var ‘Kreditforeningen for industrielle ejendomme’, og mere end 100 år frem var kreditforeningens primære funktion at være belåner af industribygninger og produktionsanlæg. Undervejs opbyggede foreningen en betydelig egenkapital, og i 2009 fik Fonden sin nuværende struktur og navnet Industriens Fond. I samme omgang overgik foreningen til en fond med et rent filantropisk virke og uddelinger til projekter og aktiviteter, der fremmer danske virksomheders konkurrenceevne. 

I dag uddeler fonden omkring 250 mio. kr. årligt ud af formuen på i omegnen af 5 mia. kr. Dermed er Industriens Fond en toneangivende privat erhvervsfremmeaktør ved siden af det offentlige erhvervsfremmesystem.

Vores ambitioner i dag?

Som engageret filantropisk fond arbejder vi tæt sammen med vores aktører om større samfundsmæssige forandringer, der tilfører værdi til den enkelte virksomhed og det samlede erhvervsliv.

Industriens Fond er optaget af at støtte, hvor andre ikke stiller op. Samtidig fokuserer vi på, at ny viden stilles til rådighed for alle, for kun ad den vej kan vi fremme et stærkt erhvervsliv i en global og stigende specialiseret konkurrence.

For hvert af vores uddelingsområder forsøger vi at samle en bred vifte af aktører og motivere dem til at tænke i holistiske løsninger, så danske virksomheder bliver verdensførende, når det gælder bæredygtig produktion, cybersikkerhed, internationalt udsyn og evnen til at tage nye teknologier i brug.

Vores ambition er at bidrage til at spille alle aktører gode og dermed forløse den synergi, der opstår, når alle orienterer sig strategisk i samme retning. En del af dette arbejde består blandt andet i at indhente værdifuld international viden

Hver succesfuld indsats begynder med en god idé. Hvem der får idéen, og hvor den opstår, er umuligt at spå om. Derfor er vi som organisation både åben og opsøgende for inspiration fra mange forskelligartede kilder. 

Nogle gange kommer initiativet fra en ansøger. Andre gange tager vi selv de første skridt eller udvikler nyt projekt i fællesskab med andre. I det store hele handler det om at stimulere kreativiteten til nye impact-skabende initiativer og herefter bidrage med vores erfaring for at drive det bedst mulige projekt. 

Den økonomiske uddelingsramme for Industriens Fond fastlægges årligt af bestyrelsen, som afgør hvilke projekter og programmer der bevilliges. Det er også bestyrelsen, som tilser, at arbejdet tilrettelægges, ledes og udøves forsvarligt efter lovgivningens bestemmelser og fondens fundats. 

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.