I takt med at digitalisering spiller en stadigt større rolle i samfundet og rummer store muligheder for vækst og innovation, herunder for Fondens målgruppe af danske virksomheder, er der et stigende og nødvendigt fokus på ansvarlig dataetik. I sit filantropiske virke arbejder Fonden indgående med at fremme digital ansvarlighed gennem indsatser målrettet styrket cybersikkerhed og ansvarlig dataanvendelse i dansk erhvervsliv, herunder dataetik.

Udover et fagligt fokus på at fremme den digitale ansvarlighed gennem uddelinger har Fonden også fokus på at sikre en høj grad af dataetik i sine egne interne arbejdsgange og i dialogen med ansøgere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter.  

Formålet med Fondens politik for dataetik er at sikre transparens og redegøre for Fondens behandling af data med henblik på at sikre, at Fondens ansøgere, bevillingsmodtagere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter har tillid til, at Fonden håndterer data på ansvarlig vis. Fondens dataetik suppleres af Fondens persondatapolitik.

I forbindelse med Fondens uddelinger, projektopfølgning, kommunikation og videndeling sker der dataindsamling på forskellige områder. Der indsamles og behandles kun data, der er nødvendige for, at Fonden kan skabe størst mulig impact i forhold til Fondens mission om at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Fonden indhenter kun almindelige persondata af ikke-følsom karakter, som anses for nødvendige for løsningen af den konkrete opgave og opbevarer ikke data længere end nødvendigt og alene med henblik på et specifikt og legitimt formål. Desuden arbejder Fonden løbende, fx i forbindelse med analyser, med forskellige offentligt tilgængelige virksomhedsdata, som ligeledes ikke er af personfølsom karakter. Fonden benytter den indsamlede data til sagsbehandling, uddelingsstatistik, analyse, uddelinger og vidensproduktion.  

Som udgangspunkt vil den data, som Fonden modtager, blive indsamlet via eksterne leverandører, der drifter fondens ansøgningssystem, hjemmeside og projektstyringsværktøj. Dataindsamlingen foregår efter aftale med og på vegne af Fonden, og der vil altid være indgået databehandleraftaler, der sikrer, at det sker i overensstemmelse med instrukser fra Fonden. Fonden bestræber sig på at sikre, at vores samarbejdspartnere behandler data på samme måde, som vi selv ville gøre det, herunder i henhold til denne politik. Fonden sælger ikke data til tredjeparter.

Fonden anvender pt. ikke AI, lignende teknologi eller andre algoritmer til behandling af ansøgninger, og Fondens ansøgere kan derfor have tillid til, at behandlingen af indkomne ansøgninger behandles af en fysisk person, og at behandlingen af ansøgningsdata i øvrigt sker på et fair og objektivt grundlag, der ikke er diskriminerende mod fx køn, racer og etnicitet.

Fonden vægter datasikkerhed højt for at sikre, at vi beskytter de data, vi indsamler mod tab, uautoriseret adgang eller misbrug. Fonden overvåger løbende de potentielle cyberrisici i forbindelse med dataindsamling og -behandling i samarbejde med Fondens IT-support.

Fondens ambitioner ift. ansvarlig dataetik samt databeskyttelse og -anvendelse, kræver kompetencer og viden i Fondens sekretariat. Derfor arbejder Fonden også med på de interne linjer, og sekretariatet modtager awareness-træning i forhold til både ansvarlig databrug, datasikkerhed og dataetik.

Fondens politik for dataetik vil løbende blive evalueret og opdateret for at sikre, at den tager højde for den teknologiske udvikling samt de gældende regler på området.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.