Industriiværksættere skal producere mere bæredygtigt

Future Manufacturers
Aktiv
Iværksætteri

Future Manufacturers hjælper danske iværksættervirksomheder, der udvikler nye fysiske produkter, med at producere så bæredygtigt som muligt - og gerne her i Danmark.

Projektets topprioriteter

  1. At hjælpe industriiværksættere med at udvikle og producere nye fysiske produkter.

  2. At hjælpe industriiværksættere med at producere så bæredygtigt som muligt.

  3. At hjælpe industrielle startups med at få adgang til den rette viden, de rigtige værktøjer, relevante kompetencer og gode kontakter inden for produktion, innovation og forretningsudvikling.

Danmarks fremtid som produktionsland kræver løbende tilgang af nye virksomheder, der udvikler nye produkter, udnytter innovative teknologier og producerer så bæredygtigt som muligt. Det er den opgave, som Future Manufacturers er sat i verden for at løse.

Der findes allerede mange gode muligheder og vækstforløb for ambitiøse vækstiværksættere i Danmark. Men iværksættere, der laver fysiske produkter, har en række særlige udfordringer, som eksisterende initiativer ikke dækker godt nok.

For eksempel er det typisk dyrt, svært og tager lang tid at etablere og skalere en fysisk produktion. Derfor er der behov for et dedikeret forløb, der har fokus på iværksættere, der producerer fysiske produkter og som har brug for viden om produktion og materialer.

Fremtidens fremstillingsvirksomheder er i ukendt farvand

Produktmodning og produktion er en kompleks verden, som kun få iværksættere kender til og har praksisnær erfaring med. Derfor bruger de mange ressourcer på at opbygge de nødvendige kompetencer eller finde relevant hjælp.

Og med iværksætternes høje ambitioner om at producere bæredygtigt, er der hele tiden udfordringer med at finde de mest egnede materialer, producenter, forretningsmodeller og lignende.

Ydermere opfattes prisniveauet i Danmark som højt og det kan få mange til at producere i udlandet. Dermed mister de fordelene ved – især i startfasen – at være tæt på produktionen. Og Danmark går desuden glip af produktionsprocessen og de værdier den kan indeholde.

Future Manufacturers hjælper på mange områder

Ambitionen med Future Manufacturers er at hjælpe cirka 40 iværksættervirksomheder med dansk CVR-nummer. De skal være kendetegnede ved, at de udvikler nye fysiske produkter, som er klar – eller næsten klar – til at blive sat i produktion.

Iværksættervirksomheder, der allerede har gang i produktionen, kan også deltage, hvis de fortsat søger efter viden om skalering og bæredygtighed og finder et forløb som Future Manufacturers attraktivt og relevant.

Future Manufacturers

Future Manufacturer - MADEVirksomhederne, der deltager i Future Manufacturers, gennemgår et forløb, der består af en række fælles aktiviteter med generisk indhold, suppleret med individuelt udvalgte aktiviteter tilpasset lige præcis til den enkelte virksomhed.

Alt i alt betyder det, at iværksætterne kommer i berøring med mange forskellige emner og områder: 

  • De får ny viden om produktmodning og bæredygtig produktion 
  • De får kontakter og adgang til relevante rådgivere, mentorer og eksperter
  • De får afdækket produktionsmuligheder i Danmark og får adgang til pilotproduktion, producenter og bæredygtighedsanalyser
  • De får mulighed for finansiering af egne initiativer inden for bæredygtig produktion og cybersikkerhed
  • De bliver en del af et unikt netværk sammen med andre hardware-iværksættere

I praksis samler Future Manufacturers de deltagende iværksættervirksomheder i tre kohorter, der hver især består af mellem 10 og 15 virksomheder.

Hvad kommer der til at ske?

Future Manufacturers er bygget op af en række forskellige aktiviteter, der samlet set styrker den enkelte virksomheds konkurrenceevne og kompetenceniveau inden for effektiv og bæredygtig produktion.

1: Videndeling om produktmodning og bæredygtig produktion 

Gennem events, workshops og virksomhedsbesøg deles faglig viden om emner relateret til produktmodning og bæredygtig produktion. Det kan for eksempel handle om design for manufacturing, prototypetest, bæredygtige materialer, produktionsmetoder, beskyttelse af IP, cybersikkerhed, CE-mærkning, cirkulær økonomi eller supply chains.

2: Individuelle kontakter til rådgivere og mentorer

Gennem forløbet får deltagerne adgang til rådgivere, som tilbyder indledende sparring og vejledning. Deltagerne vil efter behov blive matchet med relevante rådgivere, der kan hjælpe lige netop den enkelte virksomhed med deres konkrete udfordringer. Der identificeres endvidere relevante mentorer, som kan tilknyttes og give sparring på frivillig basis.

3: Adgang til produktionsmuligheder i Danmark

Future Manufacturers hjælper med at skabe overblik over danske producenter og skabe kontakt til disse. Der opbygges kuraterede oversigter over veletablerede virksomheder, der specifikt kan hjælpe iværksætterne med tidlig produktion og eventuel udviklingshjælp. Det kunne for eksempel være plast- og metalstøberier, elektronikproducenter og leverandører til samling og montering.

4: Adgang til værdiskabende projekter

Future Manufacturers giver desuden iværksætterne adgang til Kickstart- og Demonstrationsprojekter, der kan hjælpe med at løse konkrete produktionsrelaterede udfordringer. Det er et krav at projekterne skal handle om udfordringer inden for etablering af bæredygtig produktion – med fokus på CO2-reduktion og minimering af ressourceforbrug – eller om udfordringer vedrørende cybersikkerhed.

5: Netværksaktiviteter – online og fysisk 

I mange situationer lærer man bedst af nogen i samme situation og på samme niveau som en selv. Netværksaktiviteter mellem startups er derfor en vigtig del af Future Manufacturers og alle deltagere i projektet inviteres til efterfølgende netværksaktiviteter, så netværket løbende udvides. Rådgivere, producenter, mentorer og investorer inviteres også, og på den måde kan Danmarks community omkring bæredygtig produktion for startups løbende udvikles og finde sin mest værdiskabende form.

Fremtidens produktionsland

Ved at bidrage til væksten og udviklingen hos danske hardware-iværksættere er ambitionen for Future Manufacturers, at understøtte den næste generation af produktionsvirksomheder i Danmark.

Danmarks fremtidige konkurrencedygtighed som produktionsland kræver nemlig et stærkt og innovativt startupmiljø, der effektivt kan udvikle og producere nye produkter, og som spiller konstruktivt sammen med de mange etablerede virksomheder i den danske industri.

Og så skal de danske iværksættere, være dygtige til at arbejde med emner som bæredygtig produktion og cybersikkerhed, da den slags kompetencer efterspørges i stigende grad hos kunder og samarbejdspartnere. Og det er også i det lys, at Future Manufacturers lægger særligt vægt på netop de emneområder i sine mange aktiviteter.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Future Manufacturers

Projektejer:
Manufacturing Academy of Denmark

Website:
Læs mere her

Periode:
2023-2026

Støttet med:
4,5 mio. kroner

Iværksætteri

Industriens Fond arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne. Herunder har fonden særligt fokus på de danske iværksætteres muligheder for at vokse globalt.

Partnere

Projektet gennemføres i samarbejde med aktører, der har indgående kendskab til den danske produktionssektor og de særlige udfordringer som industriiværksætterne står med.

Kontakt

Projektejer:
Nigel Edmondson
Direktør
2143 46 78
nfedmondson@made.dk

Projektleder:
Anders
Sparre
Chefkonsulent
26 27 24 94
asparre@made.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.