ESG-fokus styrker forretningen hos små og mellemstore virksomheder

Rapportering af ESG
Aktiv
Bæredygtig produktion

Små og mellemstore virksomheder skal udnytte deres ESG-rapportering bedre. På baggrund af rapporteringen skal der skabes nye forretningsmodeller og øget vækst. Men det er en vanskelig ambition og derfor udvikles en række værktøjer, der hjælper virksomhederne på rette vej.

Projektets topprioriteter

  1. At skabe praksisnær viden om små og mellemstore virksomheders arbejde med ESG.

  2. At understøtte små og mellemstore danske virksomheders arbejde med ESG, så det udmønter sig i forretningsudvikling og vækstskabelse.

  3. At udbrede viden om ESG og forretningsudviklingsværktøjer til små og mellemstore virksomheder i Danmark.

I takt med at kunder, myndigheder og samarbejdspartnere i stigende grad kræver dokumentation for virksomheders ansvarlighed, så er arbejdet med ESG i dansk erhvervsliv kommet højt op på dagsordenen.

Ikke bare som en rapporteringsøvelse, men i langt højere grad som en mulighed for at skabe forretning med udgangspunkt i den enkelte virksomheds indsatser og rapportering på ESG-området.

Men det er en svær øvelse at omsætte ESG-rapportering til forretningsudvikling og øget vækst.

Viden og værktøjer hjælper virksomheder godt på vej

For at hjælpe små og mellemstore danske virksomheder med at kunne rapportere på ESG på tværs af deres værdikæde og omsætte rapporteringen til forretningsudvikling og vækst, er Industriens Fond og Aarhus Universitet gået sammen om projektet ESG – fra rapportering til forretning.

Projektet skal netop gøre de små og mellemstore virksomheder i stand til at bruge deres ESG-rapportering til at fremtidssikre og udvikle forretningen og tiltrække nye kunder, samarbejdspartnere og investorer.

Værdikæden er vigtig

Virksomheder opererer ikke i et vakuum. Det betyder, at deres ESG-rapportering, og især deres ESG-drevne forretningsudvikling, er afhængig af den værdikæde som virksomhederne indgår i. Derfor involverer ESG – fra rapportering til forretning både underleverandører og deres store kunder.

På den måde kan der skabes bedre viden om hvordan ESG-arbejdet kan komme både underleverandør og kunde til gavn – og samtidigt styrke samarbejdet om ESG på tværs af værdikæden. Samlet set er ambitionen at projektet skal:

  • Undersøge hvilke krav og behov underleverandører mødes af værdikæden
  • Kortlægge og forstå hvilke interne og eksterne udfordringer og barrierer små og mellemstore virksomheder støder på i deres arbejde med ESG-rapportering og den forretningsudviklingsproces som baseres på deres ESG-kortlægning
  • Identificere og præsentere læring og best practices
  • Fremskaffe og præsentere 10.000 validerede CO2-emissionskoder
  • Udvikle målrettede værktøjer, der specifikt designes så de understøtter og hjælper små og mellemstore virksomheder med at udarbejde og gennemføre effektive processer med ESG-rapportering og succesfuld ESG-drevet forretningsudvikling

Projektet er formelt opdelt i fire hovedaktiviteter, men aktiviteterne er tæt knyttede til hinanden og alle projektaktiviteter berører og overlapper hinanden i forskelligt omfang. Samlet set kan projektet skitseres således:

Rapportering - ESG og forretningsudvikling - ESG - fra rapportering til forretning

Projektets metoder og processer tilpasses løbende i takt med, at der indsamles erfaringer og læring fra projektets virksomhedsnære aktiviteter.

ESG – fra rapportering til forretning er i sin fremdrift tilrettelagt sådan, at virksomhederne konstant har fokus på at eksekvere på både lavthængende frugter i forhold til CO2-dokumentation og CO2-reduktion og også på at gentænke den mere strategiske og langsigtede bæredygtige forretningsudvikling.

Hovedaktiviteter flytter fokus fra rapportering til forretning

Projektet gennemføres via fire hovedaktiviteter, sådan som det også er skitseret i den samlede projektmodel ovenfor.

Groft skåret handler hovedaktiviteterne om mobilisering, kortlægning, forretningsudvikling og forankring. Derudover er der fokus på dataindsamling og formidling undervejs i hele projektet.

Målet med projektet er at gøre danske virksomheder bedre til at indgå som attraktive leverandører og samarbejdspartnere i både lokale, regionale og globale værdikæder.

Konkret sigter projektet efter at værktøjerne skal benyttes af minimum 1.000 danske virksomheder, der altså både kan arbejde i retning mod en mere bæredygtig produktion, og dermed også styrke konkurrenceevnen og øge salget.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
ESG – fra rapportering til forretning

Projektejer:
Aarhus Universitet

Periode:
2024-2028

Støttet med:
6,0 mio. kroner

Bæredygtig produktion

ESG-indsatsen er et af flere projekter i Industriens Fonds projektportefølje, som beskæftiger sig med bæredygtig produktion i dansk erhvervsliv. Læs mere om fondens arbejde med bæredygtig produktion her.

Projektpartnere

Projektet udføres i et partnerskab bestående af aktører med stor erfaring inden for bæredygtighed, grøn omstilling, digitalisering, datahåndtering, ansvarlig ledelse og bæredygtig produktion.

Kontakt

Projektejer:
Annabeth Aagaard
Professor
Mail: aaa@mgmt.au.dk
Telefon: 26 25 08 06

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.