Solide servicekoncepter styrker både konkurrenceevne og bæredygtighed

Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter fotograferet af Petr Magera via Unsplash
Aktiv
Bæredygtig produktion

Industrivirksomheder skal i stigende grad bruge servitization til at optimere forretningen. Med attraktive og gennemtænkte servicekoncepter kan danske industrivirksomheder styrke konkurrenceevnen, øge indtjeningen, knytte tættere bånd til kunderne, forlænge levetiden af de fysiske produkter, lave tilbagetagningsordninger og på anden vis skabe en mere bæredygtig forretningsmodel.

Projektets topprioriteter

 1. At hjælpe danske virksomheder med at skabe fremtidens bæredygtige servicekoncepter.

 2. At understøtte tætte samarbejder i virksomheders værdikæder, hvor fokus især rettes mod bæredygtighed, tilbagetagningsordninger og produkters levetidsforlængelse.

 3. At understøtte industrivirksomheders evne til at udvikle stærke servicekoncepter, der kan øge konkurrenceevne, indtjening og kundefastholdelse.

Mange industrivirksomheder er meget fokuserede på at udvikle deres fysiske produktportefølje og således også på at sælge fysiske produkter. Men det entydige produktfokus kan med fordel udvides til også at fokusere på servicekoncepter og servitization.

Et øget fokus på at knytte services til det fysiske produkt, kan nemlig medføre mange fordele.

Hvis du ønsker at blive en del af projektet, Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter, finder du kontaktoplysninger nederst på siden her.

Stærke servicekoncepter styrker konkurrenceevnen

Først og fremmest kan udbuddet af serviceydelser, der kobles til virksomheders fysiske produkter, være med til at diversificere forretningen. Konkurrerer virksomheder alene på sit fysiske produkt, så er det uvægerligt dér priskonkurrencen og kampen om kunderne skal kæmpes.

Men ved at udvide forretningen, så der både er fysiske produkter og attraktive serviceydelser i sortimentet, så øges kundernes valgmuligheder og det danner grundlag for et tættere kundeforhold og en mulighed for at tjene yderligere penge på serviceydelser også.

Og for kunderne er der naturligvis også tydelige fordele. For eksempel er der en høj grad af bekvemmelighed forbundet med en serviceaftale, da man som kunde ikke behøver at bekymre sig om drift og vedligehold.

Den del håndteres ganske enkelt af leverandøren på rette tid, på rette sted og i rette omfang, så det fysiske produkt ikke misligholdes og ej heller er kilde til driftstop og forsinkelser.

Derudover er der de rent økonomiske fordele der kan ligge i at opnå en bedre totaløkonomi. For eksempel kan en serviceaftale bygge på, at man som kunde betaler mindre for selve produktet, men til gengæld forpligter sig til langvarigt brug gennem serviceaftalen.

Det betyder at den økonomiske udgift og risiko kan bredes ud over en længere periode, hvilket kan gavne kundens likviditetsstyring og desuden være attraktivt i for eksempel krisetider og i perioder med almen økonomisk tilbagegang.

Tætte bånd baner vej for en mere bæredygtig forretning

Men stærke servicekoncepter og tætte bånd til kunderne kan også føre andre fordele med sig. De stærke relationer mellem kunde og leverandør skaber nemlig et enestående rum for innovation, nytænkning og værdiskabende samarbejde.

Således kan servitization og innovative serviceaftaler være med til at skabe grønnere forretningsmodeller på en række forskellige måder.

 • Behovet for at producere og sælge nye produkter kan reduceres ved, i stedet for, at skabe værdi gennem serviceydelser, der giver “nyt liv” til allerede solgte og operationelle produkter – og dermed forlænge produkternes levetid markant.
 • Produkter og intelligente løsningers miljø- og klimamæssige aftryk kan – som en service – monitoreres og optimeres.
 • Udtjente eller forældede produkter kan tages tilbage og regenereres, genanvendes, opdateres eller repareres i stedet for at ende som klassisk affald.
 • Produktproducenter kan – gennem det tætte kundeforhold – komme tættere på slutbrugeren og derigennem være på forkant af nye kundekrav og rammevilkår, der fordrer bæredygtighed og cirkularitet.

Relationerne mellem leverandør og kunde bygger på mange ting. Åbenlyst er det, at de menneskelige relationer skal være gode og velfunderede. Men derudover ligger der også et kæmpe potentiale i at dele og kombinere viden.

Data som drivkraft

Mange moderne produkter og serviceydelser indsamler brugerdata når de anvendes. Ved at inddrage disse data i servitization-arbejdet og kombinere dem med udbredt brug af IoT-løsninger og kunstig intelligens får virksomheder enestående muligheder for at skabe nogle solide servicekoncepter.

Det er blandt andet den slags samarbejder, som er i fokus undervejs i hele projektet Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter. Ambitionen er blandt andet at generere ny viden og nye modeller for, hvordan grønne, digitale forretningskoncepter bedst faciliteres i for eksempel partnerskaber eller økosystemer mellem virksomheder.

Blandt andet med henblik på at arbejde målrettet med cirkulær økonomi hos et stort antal virksomheder og i selvsamme virksomheders værdikæder.

Projektet implementerer servicekoncepter i praksis

Med sit fokus på virksomhedernes konkurrenceevne og forbedringspotentiale har Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter tydeligt fokus på den enkelte virksomhed og dennes muligheder for at styrke forretningen gennem servitization.

Således er projektet bygget op omkring virksomhedernes behov og forretningsmæssige muligheder – også med henblik på at skabe samarbejder i værdikæder.

Helt overordnet har projektet derfor fokus på tre elementer. Dels at samle en god kreds af deltagervirksomheder, dels at arbejde intenst med virksomhedernes forretningsmodel og serviceinnovation, dels at sprede erfaringer fra projektet, så alle i dansk erhvervsliv kan få gavn af erfaringerne.

 • Projektdeltagere udvælges
  Gennem modenhedsanalyser og arketypekategorisering udvælges de virksomheder – typisk fremstillingsvirksomheder – som skal være med i projektet. For hver af virksomhederne udpeges også 2-3 interessenter fra virksomhedens værdikæde. Alt i alt forventes 90 fremstillingsvirksomheder at deltage i projektet og potentielt dermed også op mod 270 virksomheder, når værdikædeinteressenterne regnes med.
 • Virksomhedsforløb
  Målrettede virksomhedsforløb skal i praksis udvikle servicekoncepter og efterfølgende implementere dem i virksomhederne og i deres værdikæder. Der er i udviklingen særligt fokus på at finde bæredygtige services, der kan understøtte en grøn omstilling hos både den primære deltagervirksomhed, men også langt ud i værdikæderne.
  Gennem iterative udviklings- og testforløb arbejdes der med forskellige idéer og koncepter til nye services. Via individuelle workshops med fageksperter og gennem fælles sparringsseancer hvor alle virksomheder deltager og hjælper hinanden, udvælges og modnes de bedste idéer, hvorefter en egentlig implementering kan igangsættes.
 • Idékatalog
  Erfaringer fra projektet samles i et anvendelsesorienteret idé- og praksiskatalog, som distribueres til fremstillingsvirksomheder i hele Danmark gennem forskellige erhvervsfremmeaktører. Derudover kommer projektet også til at forestå en række formidlingsaktiviteter, herunder train-the-trainer-forløb, masterclasses og forskellige faglige netværksaktiviteter.

Parallelt med de mange virksomhedsrettede implementerings- og formidlingsaktiviteter sigter Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter også efter at gennemføre følgeforskning med henblik på at samle evaluerings- og erfaringsdata sammen.

Og derudover knyttes der også uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter på, så der kan ske en generel kompetenceudvikling i og omkring erhvervslivet med fokus på kombinationen af servitization, bæredygtighed og digitalisering.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter

Projektejer:
FORCE Technology

Periode:
2023-2026

Støttet med:
19,5 mio. kroner

Samler erfaringer med servitization

Med projektet Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter samler Industriens Fond sine mangeårige erfaringer inden for servitization og kombinerer dem med sit øgede fokus på bæredygtig produktion og grøn omstilling. Besøg nogle af fondens tidligere servitization-projekter her.

Projektpartnere

Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter udføres i et partnerskab bestående af aktører med stor erfaringen inden for servitization, teknologi og serviceinnovation.

Kontakt

Projektejer:
Hanne Christensen
Adm. direktør
53 54 44 12
info@forcetechnology.com

Projektleder:
Andrew Hoff
Chefkonsulent
22 69 71 81
hof@forcetechnology.com

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.