Driving Competitiveness

Afsluttet
Nye teknologier

Driving Competitiveness er en videreførelse af pilotprojektet Servitization.

Som et resultat af et pilotprojekt om servitization bevilligede Industriens Fond i 2014 midler til Driving Competitiveness på Copenhagen Business School. Projektet havde til formål at øge viden om og indsigt i servitization hos alle danske industrivirksomheder. Med servitization henvises til den forretningsmodel, der ligger i at knytte services til produkter i brancher, der traditionel har været orienteret alene mod fremstilling. Projektet er nu afsluttet og resultater og erfaringer kan læses i projektets afsluttede rapport.

Projektet blev udført i et tæt samarbejde mellem akademiske partnere og virksomheder. Akademiske partnere inkluderer DTU, Aarhus Universitet, Force Technology og Alexandra Instituttet, samt internationale universiteter, eksempelvis Cambridge University, London Business School, University of Warwick samt Aalto University. Tretten virksomheder er engageret i Industry Core Group etableret i projektet.

FORMÅL

Projektet tog afsæt i forskning og videnopbygning inden for særligt tre spørgsmål, formuleret af virksomheder og forskere i pilotprojektet. 

  • Hvorfor kaste sig ud i arbejdet med servitization?
  • Hvad skal der til for at muliggøre servitization?
  • Hvordan implementeres servitization?

Ved at besvare ovenstående spørgsmål, skulle danske virksomheder få en bedre forståelse af effekterne ved servitization og ruste dem ved: 1) at få en dybere forståelse af servitization og hvordan det kan gennemføres, 2) udvikle kompetencerne til implementering, 3) gennemføre implementering af servitization. 

Ambitionen var ligeledes at skabe et bæredygtigt dansk vidensmiljø omkring servitization, og herigennem bidrage til at flere virksomheder skaber værdi af nye forretningsmodeller.

METODE

En lang række virksomheder vil blive direkte inddraget i projektet og i samarbejde med forskere fra Copenhagen Business School arbejde med at udvikle viden og redskaber om servitization.

Enkelte virksomheder indgik i et tæt forskningsbaseret samarbejde med forskere i en konkret proces med at implementere servitization i virksomheden. Andre virksomheder deltog i en række målrettede forløb, enten bilateralt eller i grupper, hvor de på forskellig vis modtag rådgivning til at implementere servitization. Endelig er der i projektet indlagt en række aktiviteter med henblik på at sprede viden om servitization til alle de virksomheder, der er interesserede i at arbejde med services og derigennem innovere produkter og processer. 

I projektet skete der også en kortlægning af hvor mange danske virksomheder, der arbejder med servitization i dag, samt hvor meget og hvordan.

Forventede resultater

Projektet mundede ud i flere forskellige typer af resultater. Først og fremmest blev der gennemført servitization-forløb i flere danske virksomheder, og desuden foretages også en række andre virksomhedsnære tiltag. Derudover bidrog projektet til det akademiske miljø inden for servitization og produktivitet.

  • Videnskabelige artikler og konferencepapers.
  • Virksomhedsrettede forløb om servitization, som skal bidrage til værdiskabelse hos den enkelte virksomhed i form af øget omsætning og udvikling af viden og redskaber vedrørende servitization.
  • Workshops for virksomheder hvor case materiale og viden om servitization formidles og bliver bragt i anvendelse.
  • Udarbejdelse af 10-15 praktiske guides som vil vise hvilke steps virksomheden skal gå igennem for at arbejde med servitization.
  • Undervisningsaktiviteter på landet universiteter.
  • Etableringen af et nationalt vidensmiljø om servitization med tætte bånd til internationale videnhubs.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Driving Competitiveness

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Driving Competitiveness

Projektejer: 
CBS Competitiveness Platform

Tid: 
2014-2018

Støttet med: 
8,0 mio. kroner

Hjemmeside:
Servitization

pilotprojektet

Driving Competitiveness bygger videre på et pilotprojekt fra 2014.

artikel

I forbindelse med projektet er der udgivet en forskningsartikel, som frit kan læses og downloades af alle. Læs artiklen gennem linket nedenfor.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Christer Karlsson
Professor
Telefon: 38 15 23 87
Mail: ck.om@cbs.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.