Baseline skal bane vej for bæredygtig omstilling

Aktiv
Bæredygtig produktion

Med en baseline for fremtidens bæredygtige produktion, skal den grønne omstilling af dansk industri accelereres. Med baselinen er der nu skabt et fælles sprog for arbejdet med bæredygtig produktion i dansk erhvervsliv.

PROJEKTETS TOPPRIORITETER

 1. At skabe en baseline for fremtidens bæredygtige produktion.

 2. At videreudvikle, vedligeholde og opdatere baselinen – og udbrede kendskabet til baselinen og de 5 indikatorer.

 3. At understøtte produktionssektorens grønne omstilling.

Med en baseline for industriens bæredygtige omstilling, har de danske fremstillingsvirksomheder fået et fælles pejlemærke for den grønne omstilling.

Baselinen for fremtidens bæredygtige produktion indeholder fem indikatorer, der skal gøre omstillingen konkret og operationel, så produktionssektoren kan gå fra blot at tale om den bæredygtige omstilling, til rent faktisk at måle den og efterfølgende eksekvere og forbedre de områder hvor impact er størst.

De 5 indikatorer i baselinen for fremtidens bæredygtige produktion

Industriens Fond har udpeget fem indikatorer, der er relevante for at måle forbedringer af industriens forbrugsmønster og indsats for at gøre industriens produktion mere bæredygtig.

Ved at identificere indikatorerne, kan virksomheder nu arbejde målrettet på at optimere produktionsmetoder, råvareindkøb, affaldshåndtering og andre dele af forretningen, med henblik på at blive mere bæredygtig.

Det omfangsrige analysearbejde der ligger bag udarbejdelsen af produktionssektorens baseline for bæredygtig produktion, viser, helt som forventet, at industrien fortsat udleder for meget affald og drivhusgas, og samtidigt har et alt for højt forbrug af energi, vand og andre ressourcer.

Derfor er der akut behov for handling, hvis den danske industri skal omstille sin produktion i en mere grøn retning, sådan som kunder, investorer og myndigheder i stigende grad forventer og til tider kræver.

På baggrund af analysearbejdet, er der af samme årsag udpeget fem bud på relevante indsatsindikatorer, der kan understøtte industriens arbejde med bæredygtig produktion: bedre beslutningsgrundlag, stærkere værdikædesamarbejde, øget brug af cirkulære forretningsmodeller, mere grøn forskning og udvikling, samt en række sociale aspekter og forhold.

Flere forskellige aktiviteter skal fremme fremtidens bæredygtige produktion

Selvom baselinen er fastlagt, er der løbende behov for at udbrede den, trykteste den og verificere dens relevans for de danske virksomheder. Derfor arbejdes der videre med baselinen på tre forskellige områder.

 • Bestyrelsers og ledelsers engagement i bæredygtig produktion
  Gennem dialog med ledere fra små og mellemstore danske virksomheder, undersøges det, om de udpegede indikatorer reelt afspejler relevante aspekter af den daglige drift og virksomhedernes strategiske udviklingsplaner.
 • Værdikæder og dataindsamling
  Med indsatsindikatorerne belyses de initiativer og tiltag, som mindsker virksomhedernes ressourceforbrug og deres belastning af både klima og miljø. På den måde er de afgørende for, at man kan måle sammenhængen mellem virksomhedernes indsats og den effekt, det får på baselinen. For at indsamle data på området, gennemføres blandt andet en spørgeundersøgelse, der udsendes til næsten 10.000 virksomheder – data der også kan benyttes til at lave et egentligt bæredygtighedsbarometer for den danske produktionssektor.
 • Økosystemer og symbioser
  Industriens arbejde med cirkulære forretningsmodeller, økosystemintegration og symbioser er underbelyst. Derfor gøres der en særlig indsats, for at indhente viden fra førende initiativer nationalt såvel som internationalt – blandt andet hos GreenLab nord for Skive, hos Symbiosis i Kalundborg, hos Ressource City i Næstved, hos Tekstilsymbiosen i Herning og hos udvalgte direktører i dansk erhvervsliv.

Projektet udarbejder således løbende rapporter, publicerer podcasts og udgiver undersøgelser, der på forskellig vis skaber viden om eller understøtter arbejdet med bæredygtig produktion i fremstillingsindustrien.

Med baselinen på plads, tyder det på, at vi som nation og erhvervsliv ikke udelukkende kan reducere og effektivisere os til en grøn omstilling af industrien.

Derfor er der behov for innovation, nye teknologier, samarbejde, kompetencer og viden, hvis vi skal lykkes med at afkoble industriens økonomiske vækst fra miljøpåvirkninger og ressourcetræk.

Det harmonerer fint med Industriens Fonds strategi, der blandt andet fokuserer på bæredygtig produktion og visionen om at Danmark skal have verdens mest bæredygtige produktionssektor.

Da udviklingen af baselinen for fremtidens bæredygtige produktion blev igangsat, blev både metodeudviklingen og målsætningerne italesat. Se mere i videoen.

Publikationer

Projektet følger løbende udviklingen i industriens grønne omstilling og udgiver hvert år en status-rapport med udgangspunkt i de 5 indikatorer. Følg udviklingen her.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Fremtidens Bæredygtige Produktion

Projektejer:
ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Periode:
2020-2024

Støttet med:
2020 - 2021: 0,6 mio. kroner
2021 - 2024: 3,0 mio. kroner

KONTAKT

Projektejer
Lia Leffland
Akademidirektør
ATV
41 17 59 59
ll@atv.dk

Projektansvarlig
Abeline Bentzon-Tarp
Konsulent
ATV
21 39 31 84
abb@atv.dk

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Programleder, Bæredygtig Produktion

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.