Baseline skal bane vej for bæredygtig omstilling

Aktiv
Bæredygtig produktion

Projektet vil styrke den bæredygtige- og grønne omstillingen af dansk industri gennem skabelsen af et fælles sprog og en ny indikator-baseline for bæredygtig produktion. 

En baseline for industriens bæredygtige omstilling

I april 2021 publicerede Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Industriens Fond en baseline for den danske produktionsindustris grønne omstilling. Baselinen indeholder fem indikatorer, der skal gøre omstillingen konkret og operationel, så vi kan gå fra at tale om den bæredygtig omstilling til at måle den.
 

Nu sætter vi tal på insatsområderne

I anden fase af projektet, der blev startet i sensommen 2021, skal der indhentes viden om SMV’ernes indsatsområder i forhold til den grønne omstilling.

Helt centralt står arbejdet med kunder og leverandører om dataudveksling. Ligesom der er fokus på virksomhedernes arbejde med selv at udnytte restprodukter eller sælge dem videre.

Målsætningen er at styrke den fælles referenceramme for bæredygtig produktion i Danmark på tværs af aktørerne, samt – via et bæredygtighedsbarometer – løbende at dokumentere udviklingen og sætte retning på fremtidige indsatsområder. Den langsigtede målsætning er at gøre Danmark til verdens mest bæredygtige produktionsland.

Fase 2 af projektet fokuserer overordnet på tre temaer inden for bæredygtig produktion:

  1. Bestyrelsernes og ledelsernes engagement i bæredygtig produktion
  2. Værdikæder og dataindsamling
  3. Økosystemer og symbioser

En innovationsagenda – ikke kun en reduktionsagenda

“Baselinen peger på, at vi ikke udelukkende kan reducere og effektivisere os til en bæredygtig omstilling af industrien”.

Der er behov for innovation, nye teknologier, samarbejde, kompetencer og viden, hvis vi skal lykkes med at afkoble industriens økonomiske vækst fra miljøpåvirkninger og ressourcetræk.” Christian Rasmussen, Head of Technology, Innovation Lab 2, Grundfos Holding A/S og formand for projektet Fremtidens Bæredygtige Produktion.

Publikationer

Baseline for bæredygtig omstilling 2022

Læs rapport

Baseline for bæredygtig omstilling 2021

Læs rapport

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Fremtidens bæredygtige produktion

Projektejer:
ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Website:
ATV

Periode:
2020-2024

Støttet med:
3,56 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektet ledes af ATV i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af:

KONTAKT

Projektejer
Lia Leffland
Akademidirektør
ATV
41 175 959
ll@atv.dk

Projektansvarlig
Abeline Bentzon-Tarp
Konsulent
ATV
21 393 184
abb@atv.dk

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Projektleder

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv opdateret om seneste nyt fra Industriens Fond.