Nyt datadrevent innovationsmiljø skal omlægge Danmarks energiinfrastruktur og fremme udviklingen og eksport af nye green tech-løsninger.

Aktiv
Nye teknologier

Digital Energy Hub skal udnytte det urealiseret kommercielle potentialer, der ligger i nye løsninger inden for intelligent energioptimering. Det skal ske gennem brobygningen mellem digitalisering og energi- og miljøteknologi.

Projektets topprioriteter

  1. Fremme innovation og skalering af intelligente, datadrevne energi- og miljøteknologiske løsninger.  

  2. Bidrage til innovation og grøn omstilling af energisektoren. 

  3. Øge vækst og konkurrenceevnen inden for green-tech.

Videreudvikling af Danmarks energiinfrastruktur giver unik konkurrencefordel

 Nye krav til energioptimering og CO2-aftryk udfordrer Danmarks styrkepositioner inden for digitalisering og energi- og miljøteknologi. Der er behov for at nytænke eksisterende løsninger og udvikle nye, hvis Danmark skal fastholde førertrøjen i fremtiden. 

Digital Energy Hub skal skabe et åbent datadrevent innovationsmiljø til at fremme udviklingen af intelligente energisystemer. Det skal ske ved at styrke 1) økosystemet omkring datadreven forretningsudvikling, 2) udviklingen af ny teknologi, herunder intelligente løsninger, serviceplatforme og nye forretningsmodeller, 3) udvikling af nye typer samarbejder på tværs af sektorer, 4) indfrielsen af de danske klimamålsætninger, 5) adgang til kapital og talent og 6) den danske styrkeposition inden for green-tech. 

Projektet tager afsæt i Center Danmarks data-hub for det samlede energi- og forsyningssystem, som allerede i dag fungerer som en testplatform for nye digitale, grønne løsninger. Målet er at løfte kompetence- og teknologiparatheden blandt de energiteknologiske virksomheder markant, samt katalysere konkrete samarbejder mellem SMV’er, store virksomheder, startups, universiteter samt energi- og forsyningssektoren. På længere sigt skal projektet opbygge og styrke Danmarks position inden for intelligent energiteknologi.   

Digitale sektorkoblinger skal skabe et nyt økosystem 

Projektet består af fire faser, der til sammen skal opbygge et stærkt økosystem af kompetente aktører, som kan accelerere energi- og miljøteknologiske SMV’er og scaleups med vækstpotentiale – SMV’er og scaleups der har potentiale for at udvikle forretningen gennem anvendelsen af IoT eller AI, men mangler viden, data og kompetencer for at realisere ambitionen.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Digital Energy Hub

Projektejer:
Center Danmark

Periode:
2022-2025

Støttet med:
20 mio. kroner

Kontakt

Projektejer
Søren Skov Bording 
Direktør 
Center Danmark 
23 40 86 12 
soren@centerdenmark.com

Projektansvarlig
Søren Bernt Lindegaard 
Senior Projektleder 
Center Danmark 
42 59 50 20 
bernt@centerdenmark.dk

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Projektleder

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv opdateret om seneste nyt fra Industriens Fond.