Virksomheder skal blive bedre til at udnytte unges innovationskraft

Nyt projekt skal bygge bro mellem den kommende generation på arbejdsmarkedet og danske SMV'er. Fra venstre: Adm. direktør i Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang, direktør i Tænketanken EQUALIS, Gine Maltha Kampmann, bestyrelsmedlem og frivillig i SAGA, Benjamin Bøgen Pedersen.
Aktiv
Bæredygtig produktion

Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft er afgørende for danske virksomheders konkurrenceevne. Projektet ’Brobygning mellem unge og erhvervslivet’ skal styrke SMV’ernes evne til at tiltrække og fastholde en ny generation af arbejdstagere.

Projektets topprioriteter

  1. Styrkelse af talenttiltrækning: Projektet skal sikre, at danske SMV’er er attraktive arbejdspladser for yngre generationer gennem gensidig forståelse og imødekommelse af forventninger til arbejdslivet.

  2. Fremme diversitet og inklusion: Udvikling af en inkluderende arbejdskultur, der ikke alene appellerer til – men også fastholder ung arbejdskraft i geografiske områder, der er præget af fraflytning

  3. Viden og kompetencedeling: Skabelse af et robust vidensgrundlag gennem analyser og dialogmøder, der kan belyse og adressere generationsudfordringen i erhvervslivet med fokus på konkrete initiativer til forbedring.

Kampen om kvalificeret arbejdskraft forventes at stige i takt med at befolkningsgruppen mellem 18 og 45 år står til at falde. I 2025 vil gruppen blot udgøre 32 pct. af den samlede danske befolkning, hvilket vil være et fald på 6 procentpoint siden år 2000. En udvikling, der især forventes at påvirke SMV-segmentet, der ikke har samme brandmæssige gennemslagskraft og tilgængelige HR- og rekrutteringsressourcer som de store virksomheder. Dertil ligger SMV-segmentet typisk i geografier, som er mærket af, at unge fraflytter områderne.

Projektet har fokus på dels at få erhvervsledere til at se hvor de af egen drift kan gøre mere for at blive attraktive arbejdspladser for nuværende og kommende generationer dels at styrke arbejdet med talenttiltrækning til gavn for virksomhedernes konkurrenceevne.

Etablering af et nyt vidensgrundlag

Projektet formes af et ungepanel på omkring 15 unge fra forskellige ungdomsorganisationer samt 40-50 deltagende SMV’er, som er ligeligt fordelt geografisk. I projektets første fase skal partnerskaber mellem ungepanel og virksomheder opbygges.

I anden fase skal der udarbejdes en større analyse – et nyt vidensgrundlag – baseret på en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 1500 unge under 35 år samt 500 ledere fra erhvervslivet. I analysen medtages desuden en række kvalitative interviews med eksperter inden for generations- og arbejdsmarkedsforskning.

Tredje fase har fokus på formidling af analysens resultater samt at sikre handling og forankring via fem regionale dialogmøder med ungepanelet og virksomhedsrepræsentanter.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Brobygning mellem unge og erhvervslivet

Projektejer:
Equalis

Periode:
2024-2025

Støttet med:
1,47 mio. kr.

KONTAKT

adm. direktør Gine Maltha Kampmann

EQUALIS

gine@equalis.dk

Kontakt

Anders Wils

Management Consultant

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.