Massiv indsats gør danske produktionsvirksomheder til verdens mest bæredygtige

Aktiv
Bæredygtig produktion

Der ligger et stort uforløst potentiale i at gøre danske virksomheder mere bæredygtige og dermed også mere konkurrencedygtige. Alle danske produktionsvirksomheder, og virksomheder, der samarbejder tæt med fremstillingsindustrien, får nu hjælp og rådgivning til at opgøre og reducere deres CO₂-aftryk.

Projektets topprioriteter

 1. At gøre produktionssektoren, samt relaterede brancher, mere bære- og konkurrencedygtige, ved at gøre virksomhederne i stand til at forstå og udarbejde eget CO₂-regnskab.

 2. At designe en digital læringsplatform hvor danske virksomheder får adgang til viden og værktøjer, der giver dem en god forståelse for egne CO₂-beregninger, samt indsigt i reduktionsmuligheder og inspiration til god klimakommunikation.

 3. At gøre danske produktionsvirksomheder klar til øgede krav fra kunder, investorer, medarbejdere, myndigheder og det omkringliggende samfund og dermed understøtte virksomhedernes eksport og vækst.

Produktionsvirksomheder skal øge klimaindsatsen

Verden står foran en stor opgave med at gennemføre en grøn omstilling. Og selvom dansk erhvervsliv i mange år har tilhørt verdenseliten, når det kommer til at agere bæredygtigt, så skal omstillingen, også herhjemme, have yderligere fart på. Den fart skal initiativet Klimaklar Produktionsvirksomhed bidrage til.

I løbet af de kommende år bliver der nemlig stillet endnu større krav til de små og mellemstore danske virksomheder når det kommer til bæredygtighed og bæredygtig produktion.

Kravene opstår især når store kunder i stigende grad ønsker at sætte fokus på de af deres udledninger, der ligger i leverandørkæden. Altså de såkaldte Scope 3-udledninger.

Ydermere oplever virksomhederne stigende krav fra kunder, medarbejdere, investorer og ny lovgivning, og virksomhedernes evne til at agere bæredygtigt, er således blevet et konkurrenceparameter og en mulighed for vækst. Men det kræver at de danske virksomheder formår at udnytte potentialerne.

Grøn vækst kræver mere viden

Mange af de små og mellemstore danske virksomheder oplever imidlertid, at de mangler viden om, hvordan de kommer i gang med klimatiltag. Ydermere mangler de også data om deres indirekte og direkte udledninger.

Det skal der laves om på via Klimaklar Produktionsvirksomhed. Initiativet bygger videre på erfaringerne fra pilotprojektet Klimaklar SMV, hvor 50 små og mellemstore virksomheder har lavet et baseline-klimaregnskab, en CO2-reduktionsplan samt en kommunikationsplan.

Projektet konkluderede, at virksomhedernes største udfordringer på vejen mod grøn vækst er, at opgøre deres eget CO₂-regnskab, at fastlægge en baseline, samt prioritere og igangsætte relevante reduktionstiltag og kommunikere derom, samt at sikre konsolidering og implementering af de igangsatte forbedringer.

Klimaklar Produktionsvirksomhed stiller læringsplatform til rådighed, som hjælper virksomheder med at lave et CO2-regnskab

Klimaklar Produktionsvirksomhed tager fat om ovenstående udfordringer gennem en digital læringsplatform. I et Klimaklar-forløb får den enkelte virksomhed adgang til en digital læringsplatform, hvor følgende online-moduler findes:

 • Klimadagsorden
 • Dataindsamling
 • Klimakompasset
 • Reduktionstiltag
 • Målsætning
 • Kommunikation

Ud over modulerne, vil der også være mulighed for at stille spørgsmål på platformen, kontakte en klimarådgiver telefonisk, booke en 1:1-konsultation med en klimarådgiver og blive klogere på de næste skridt i virksomhedens grønne omstilling og rejse mod en øget konkurrenceevne.

Mange skal omstilles med Klimaklar Produktionsvirksomhed

Det er ambitionen, at alle danske produktionsrelaterede virksomheder – inden 2025 – skal have mulighed for at styrke deres konkurrenceevne ved at få et overblik over egen CO2-udledning og reduktionsmuligheder.

Klimaklar Produktionsvirksomhed - Savværk

Klimaklar Produktionsvirksomhed - BCM

Klimaklar Produktionsvirksomhed - SKAKO

Klimaklar Produktionsvirksomhed forsøger derfor at omfavne både produktionsvirksomheder og produktionsvirksomhedernes værdikæde så vidt som muligt. I det lys henvender initiativet sig til virksomheder der har en branchekode mellem:

 • 10.00.00-39.99.99: Industri, energiforsyning, vandforsyning og renovation
 • 45.00.00-46.99.99: Engroshandel
 • 49.40.00-49.49.99: Transport

Med den brede indsats og industriens vedvarende fokus på bæredygtighed, så er hensigten med Klimaklar Produktionsvirksomhed, at få skabt en reel bevægelse indenfor grøn omstilling og bæredygtig produktion i hele den danske produktionssektor, så sektoren kan blive verdens mest bæredygtige produktionssektor.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Klimaklar Produktionsvirksomhed

Projektejer:
Dansk Industri

Periode:
2022-2025

Støttet med:
40,0 mio. kroner

Projektpartnere

Klimaklar Produktionsvirksomhed gennemføres i tæt samarbejde med erfarne aktører i og omkring dansk erhvervsliv, der alle har erfaringer med væksttiltag, klimatilpasning og bæredygtig produktion.

KONTAKT

Projektejer:
Kinga Szabo Christensen
Rådgivningsdirektør
29 49 46 99
kisz@di.dk 

Projektansvarlig:
Mette Gyde Møller
Chef for innovation og nye services
40 45 45 89
megm@di.dk

Projektleder:
Line Gry Knudsen
Programleder
2515 0127
lgrk@di.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.