Massiv indsats gør danske produktionsvirksomheder til verdens mest bæredygtige

Aktiv
Bæredygtig produktion

Der ligger et stort uforløst potentiale i at gøre danske virksomheder mere bæredygtige - og dermed mere konkurrencedygtige. Alle danske produktionsvirksomheder får nu mulighed for at få hjælp og rådgivning til at opgøre og reducere deres CO2-aftryk.

Projektets topprioriteter

  1. 8.500 danske produktions-SMV’er gøres ”klimaklar”.

  2. Digital læringsplatform skal give SMV’erne overblik over egen CO2-udledning, reduktionsmuligheder og kommunikation.

  3. Projektet skal gøre produktionsvirksomheder klar til øgede krav fra kunder, investorer, medarbejdere, myndigheder og det omkringliggende samfund i det hele taget.

Produktionsvirksomheder skal øge klimaindsatsen

Verden står foran en stor opgave med at gennemføre en grøn omstilling, og dansk erhvervsliv har i mange år tilhørt verdenseliten, når det kommer til at agere bæredygtigt. Vi ligger stadigvæk ganske godt til, men omstillingen skal have yderligere fart på.

Fremadrettet bliver der nemlig stillet endnu større krav til de små og mellemstore danske virksomheder når det kommer til bæredygtighed og bæredygtig produktion. Kravene opstår især når store kunder i stigende grad ønsker at sætte fokus på de af deres udledninger, der ligger i leverandørkæden – altså de såkaldte Scope 3-udledninger.

Ydermere oplever virksomhederne stigende krav fra kunder, medarbejdere, investorer og ny lovgivning, og SMV’ernes evne til at agere bæredygtigt er således blevet et konkurrenceparameter og en mulighed for vækst, hvis de danske virksomheder formår at udnytte det.

Brug for mere viden

Mange af de små og mellemstore danske virksomheder oplever imidlertid, at de mangler viden om hvordan de kommer i gang med klimatiltag, ligesom at de mangler data om deres indirekte og direkte udledninger.

Det skal der laves om på og med projektet Klimaklar Produktionsvirksomhed bygges der videre på erfaringerne fra Klimaklar SMV, som har taget 50 SMV’er gennem et forløb, hvor de har lavet et baseline-klimaregnskab, en CO2-reduktionsplan samt en kommunikationsplan.

Projektet konkluderede, at SMV’ernes hovedudfordringer er:

  • at opgøre eget CO2-regnskab
  • at fastlægge en baseline, prioritere og igangsætte relevante reduktionstiltag samt kommunikere om betydningen
  • at sikre konsolidering og implementering ved at matche virksomhederne med relevante kompetencer fra rådgivningshuse.

Klimaklar Produktionsvirksomhed tager fat om disse udfordringer gennem en digital læringsplatform. Den giver virksomhederne redskaber til og rådgivning om hvordan de kan få kortlagt og reduceret deres CO2-aftryk.

Det er ambitionen, at 8.500 danske produktionsvirksomheder inden 2025 skal have mulighed for at styrke deres konkurrenceevne ved at få et overblik over egen CO2-udledning og reduktionsmuligheder. Målet er at skabe en reel bevægelse indenfor grøn omstilling i danske produktionsvirksomheder.

Som led i projektet vil de mest ambitiøse virksomheder få vejledning i hvordan de kan tilslutte sig Science Based Targets, som er en metode til at måle og rapportere på klimaaftryk, hvor virksomheder forpligter sig til at opfylde Paris-aftalens klimamålsætninger.

Læringsplatform skal gøre det lettere at opgøre og sætte mål

I projektet udvikles en digital læringsplatform, som virksomhederne får en profil på. Via læringsplatformen bliver virksomhederne i stand til at udarbejde og opdatere klimaberegninger, så de selv kan skabe sig det indledende overblik over CO2-udledninger fordelt på Scope 1, Scope 2 og Scope 3.

De deltagende virksomheder kommer til at beskæftige sig med centrale elementer af den bagvedlæggende metode, sætte ambitiøse målsætninger og få skræddersyet vejledning i forhold til blandt andet reduktionstiltag, strategi og kommunikation.

Programmet bygges op af fire spor:

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Klimaklar Produktionsvirksomhed

Projektejer:
Dansk Industri

Periode:
2022-2025

Støttet med:
40 mio. kroner

KONTAKT

Projektejer:
Kinga Szabo Christensen
Rådgivningsdirektør
DI
29 49 46 99
kisz@di.dk 

Projektansvarlige:
Mette Gyde Møller
Chef Innovation og nye services
DI
40 45 45 89
megm@di.dk

Line Gry Knudsen
Programleder
Klimaklar Produktionsvirksomhed
2515 0127
lgrk@di.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.