Styrket samarbejde i værdikæden sætter ESG højt på agendaen

ESG i Værdikæder
Aktiv
Bæredygtig produktion

Danske virksomheder skal blive bedre til at samarbejde med sine værdikæder. Særligt på områder som, effektivitet, bæredygtighed, ansvarlighed og ESG i allerbredeste forstand, er potentialerne store.

Projektets topprioriteter

  1. At styrke samarbejdet om bæredygtighed i værdikæder hos danske virksomheder, med henblik på at sikre konkurrenceevne og skabe ny forretning.

  2. At samle kunder og leverandører i forskellige led af samme værdikæde, med henblik på at samarbejde tættere om løsninger, information og ESG.

  3. At udbrede viden om ESG og værdikædesamarbejde til flere virksomheder i dansk erhvervsliv.

Kunder, myndigheder og samarbejdspartnere kræver i stigende grad, at virksomheder er ansvarlige når de driver forretning. Ansvarlige virksomheder bliver dermed mere og mere attraktive og derfor skal flere danske virksomheder blive bedre til at arbejde med ESG.

Tæt ESG-samarbejde styrker konkurrenceevnen

Et øget fokus på ESG medfører mange fordele. Ved at få styr på både miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter af forretningen, får virksomheder, der arbejder systematisk med ESG et godt overblik over driften og dermed også over det aftryk, som den efterlader på sine omgivelser.

På den måde står ESG-kyndige virksomheder med gode kort på hånden i forhold til at forbedre sit arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed yderligere og dermed komme til at stå endnu stærkere i den globale konkurrence.

ESG rækker ud i værdikæder

Men emner som bæredygtighed og ansvarlighed er komplekse. Og som oftest rækker de langt ud over virksomhedens egne fire vægge. Når virksomheder arbejder med ESG er det derfor vigtigt, at det også gøres med udgangspunkt i værdikæden. Altså sammen med virksomhedens kunder og leverandører.

Den tilgang harmonerer også fint med kommende EU-krav, hvor bæredygtighedsrapporteringen også omfatter virksomhedernes værdikæde.

Med projektet ESG i Værdikæder er ambitionen derfor, at samle kunder og leverandører i forskellige led af samme værdikæde for at samarbejde om bæredygtige løsninger og udveksle væsentlig information.

I praksis består projektet af fem danske ankervirksomheder med mere end 200 ansatte. De videresender krav i værdikæden til deres leverandører, der typisk er små eller mellemstore virksomheder i Danmark.

Disse leverandører har ligeledes selv et behov for at sende kravene videre i værdikæden til egne underleverandører, der kan komme fra Danmark eller udlandet. Værdikæderne i projektet forventes derfor at række ud på det globale marked. Grafisk illustreret ser det således ud:

Projektet bygges op, så virksomheder i allerede eksisterende værdikæder går sammen om at styrke bæredygtighed på konkrete områder. Hovedaktiviteten i projektet vil være kompetenceopbygning hos fem forskellige ankervirksomheder og nogle af deres leverandører i 1. og 2. led af værdikæden. Og derudover inddrages slutkunderne også.

Grundlæggende sigter projektet efter at ændre virksomhedernes mindset omkring ansvarlighed og bæredygtighed fra at være en individuel øvelse i den enkelte virksomhed til at blive en fælles strategisk prioritering på tværs af værdikæden.

Projektet har også til formål at finde eventuelle synergier i værdikædens bæredygtighedsarbejde, som virksomhederne kan samarbejde om, for derved at styrke deres konkurrenceevne.

Workshops baner vej for bedre samarbejde

I praksis bygges projektet op på en måde der sikrer, at virksomheder i allerede eksisterende værdikæder går tættere sammen om at styrke bæredygtighed og ansvarlighed på konkrete områder i forretningen.

Hovedaktiviteten i projektet vil være en række workshops, hvor først ankervirksomhederne og dernæst leverandørerne i 1. og 2. led formulerer egne mål og på den baggrund definerer ønsker til næste led i kæden.

De kommende rapporteringskrav anvendes som rammeværk workshop-forløbene, hvor der udarbejdes en væsentlighedsanalyse og kortlægges værdistrømme ud i værdikæden.

På den måde skabes grundlaget for at udvikle handlingsplaner for prioriterede emner såsom CO2-reduktion, ressourceforbrug og cirkulær økonomi samt nye værktøjer og metoder som kan anvendes af værdikæder fremadrettet.

Når de enkelte virksomheder har gennemført de definerende workshops, så gennemfører projektet også en række workshops hvor alle led i værdikæden deltager, så kortene kan lægges på bordet og fælles beslutninger og strategier kan træffes og gennemføres.

Fra lille til stor skala

Gennem projektets eksplorative karakter arbejdes der for at skabe erfaringer om systematisk samarbejde på tværs af værdikæder. Dels med fokus på bæredygtighed, dels med fokus på ansvarlighed, men først og fremmest for at skabe nogle effektive samarbejder mellem virksomheder, der i sidste ende fører til øget konkurrenceevne hos mange led i værdikæden.

Mens projektet ESG i Værdikæder indledningsvist tager udgangspunkt i enkelte ankervirksomheder og deres værdikæder, så er projektets langsigtede impact på dansk erhvervsliv af en større skala.

Ambitionen er nemlig at udvikle nye metoder og værktøjer, som kan videreføres i eksisterende og nye værdikædesamarbejder overalt i dansk erhvervsliv.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
ESG i Værdikæder

Projektejer:
Dansk Industri

Periode:
2023-2025

Støttet med:
8,6 mio. kroner

Bæredygtig produktion

ESG i Værdikæder er et af flere projekter i Industriens Fonds projektportefølje, som beskæftiger sig med bæredygtig produktion i dansk erhvervsliv. Læs mere om fondens arbejde med bæredygtig produktion her.

Projektpartnere

ESG i Værdikæder udføres i et partnerskab bestående af aktører med stor erfaring inden for bæredygtighed, grøn omstilling, sociale agendaer, ansvarlig ledelse og bæredygtig produktion.

Kontakt

Projektejer:
Kinga Szabo Christensen
Rådgivningsdirektør
29 49 46 99
kisz@di.dk

Projektleder:
Mette Gyde Møller
Underdirektør
40 45 45 89
megm@di.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.