Eksperimenter baner vej for produktionssektorens absolutte afkobling

Aktiv
Bæredygtig produktion

Bedre samarbejde, innovative eksperimenter og øget fokus på bæredygtighed i værdikæden skal bane vejen for absolut afkobling af den danske produktionssektor. Et bæredygtigt dansk erhvervsliv står nemlig stærkere i den globale konkurrence om købelystne kunder.

Projektets topprioriteter

  1. At hjælpe danske virksomheder til at blive mere konkurrencedygtige gennem omstilling til bæredygtig produktion.

  2. At hjælpe virksomheder, der har appetit på innovation, forretningsudvikling og vidtfavnende eksperimenter, med at gøre bæredygtighed til en tydelig konkurrencefordel.

  3. At hjælpe virksomheder med at navigere i den kompleksitet, som opstår i arbejdet med værdikædesamarbejder og bæredygtig omstilling. Og desuden hjælpe virksomhederne med at prioritere og implementere de væsentligste bæredygtighedstiltag i virksomheden, samt identificere og indlede nye partnerskaber, der kan føre til absolut afkobling.

At skabe en bæredygtig produktion i en industrivirksomhed er en kompleks udfordring. Det samme gælder, når det handler om absolut afkobling af hele den danske produktionssektor.

Derfor er der behov for radikale metoder og et innovativt tankesæt, hvis danske virksomheder skal lykkes med den grønne omstilling og reelt blive ægte bæredygtige. Og her baner Afkobling 2030 vejen.

Afkobling 2030 har tre målsætningsdimensioner

Hovedopgaven i Afkobling 2030 er, at fremtidssikre danske virksomheder via omstilling til bæredygtig produktion, hvor konkurrenceevnen styrkes gennem en lavere klima- og miljøpåvirkning fra virksomhedernes produktion og produktsortiment.

I det lys arbejder projektet med tre målsætningsdimensioner der tilsammen skal danne grundlag for at virksomheder kan opnå absolut afkobling – altså at virksomhederne kan vedblive med at vokse, samtidigt med, at virksomhedens klima- og miljøbelastning bliver mindre og mindre.

Centralt for Afkobling 2030 er ambitionen om at skabe absolut afkobling med fokus på især virksomhedernes værdikæder. Det gøres på baggrund af tre målsætninger:

  1. At bæredygtighed integreres i danske produktionsvirksomheders ledelser, strategier og forretningsmodeller.
  2. At danske produktionsvirksomheder reducerer deres miljø- og klimaaftryk, der hvor impact er størst, med fokus på værdikæden, så virksomhederne som minimum efterlever nationale og internationale bæredygtighedsmålsætninger – og gerne også bidrager med endnu mere til den grønne omstilling.
  3. At danske produktionsvirksomheder i større omfang arbejder datadrevet med bæredygtighed.

Med målsætningerne som pejlemærker og ambitiøse retningslinjer, går Afkobling 2030 i indgreb med små og mellemstore virksomheder, som er klar til at udforske og blive udfordrede på, hvordan bæredygtighed kan blive en indtjeningsdriver.

Eksperimenter er en vej mod virksomheders absolutte afkobling og bæredygtige produktion

Med projektets fokus på produktionssektoren tages der udgangspunkt i de virksomheder, der har hjemme i Trekantområdet, ved Vejle, Kolding og Fredericia. Området er hjemsted for 40.000 arbejdspladser i industrien og er således kendetegnet ved at være en landsdel med stærke industrielle kompetencer – både på fabrikkerne, på direktionsgangene og i laboratorierne.

Den høje koncentration af produktionsvirksomheder betyder, at Trekantområdet er et interessant område at boltre sig i, når man beskæftiger sig med bæredygtig produktion og udvikling af den danske produktionssektor.

Kernen i Afkobling 2030 er virksomhedsrettede aktiviteter, der skal understøtte virksomhedernes arbejde med absolut afkobling og omstillingen til grønne forretningsmodeller. Groft skåret gør projektet brug af tre forskellige typer af aktiviteter.

Icon of cloud

1:1 Labs

Afkobling 2030 giver målrettet sparring og samarbejder med virksomheden om både afklaring, udvikling og implementering. Det kan for eksempel handle om strategi, medarbejdermobilisering, prototypeudvikling, markedsanalyser, teknologiimplementering, opkvalificering, udrulning af nye produkter, værdikædesamarbejder, partnerskaber, prissætning, kultur, mindset og meget andet.

Icon of cloud

Eksperimenter

Afkobling 2030 faciliterer udvikling og test af ny og uafprøvet viden, innovative metoder og radikale processer sammen med en gruppe af virksomheder, der samles om en fælles udfordring, et uadresseret potentiale, en fælles sektortilknytning, unik teknologi, særlig metode eller nye materialer. Eksperimenterne vil typisk fokusere på udvikling og test af ny viden og have særlig vægt på virksomhedernes og værdikædens indbyrdes samarbejde og dialog.

Icon of cloud

Skalering

Afkobling 2030 hjælper med design, implementering og skalering af velafprøvet viden, gode metoder eller værdiskabende processer til en bred målgruppe, så flere virksomheder kan få gavn af projektets og deltagervirksomhedernes gode erfaringer. Det kan være bred formidling af værktøjer og metoder, det kan være udbredelse af særlige kompetencer til udvalgte virksomhedstyper eller det kan være yderligere afholdelse af workshops om værdikæder og partnerskabsopbygning.

Fælles for alle aktiviteterne i Afkobling 2030 er, at de tydeligt skal bidrage til at opnå målsætningen om absolut afkobling og øget konkurrenceevne hos den enkelte virksomhed, at de er tværfaglige og at det skal være tydeligt for enhver virksomhed, at aktiviteten er et attraktivt værditilbud.

I projektet er der tre gennemgående faglige fokusområder, der går på tværs af sektorer, brancher og virksomhedstyper, og som styrer indholdet i alle typer af aktiviteter. Det drejer sig om virksomhedskapacitet, om værdikæde- og partnerskabsudvikling og om produkt, proces- og forretningsmodelomstilling.

Afkobling 2030 er et bredt favnende initiativ. Der er mange aktører, mange aktiviteter og mange snitflader for de virksomheder, der skal deltage i projektet.

I praksis betyder det, at virksomheder kan møde og engagere sig i projektet på mange forskellige måder. Og det vil være forskelligt, hvad virksomheder får ud af at deltage.

Sikkert er det dog at ingen virksomheder forlader projektet, uden at have en klar og handlingsorienteret plan for, hvad næste skridt er i virksomhedens rejse mod absolut afkobling og bæredygtig produktion.

Hvem passer projektet til?

Afkobling 2030 er et eksperimenterende og eksplorativt initiativ. Det kræver derfor stor dedikation og et åbent sind hos de virksomheder, der deltager.

Derfor er projektet især relevant for innovationsparate produktionsvirksomheder, der er sultne efter at vokse via et øget fokus på bæredygtig produktion og absolut afkobling.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Afkobling 2030

Projektejer:
Dansk Design Center

Periode:
2023-2025

Støttet med:
32,0 mio. kroner

Afkobling 2030

Projektet bygger på et forudgående pilotprojekt, hvor der også var fokus på bæredygtighed hos virksomheder i Trekantområdet. Afkobling 2030 er et af flere projekter i Industriens Fonds projektportefølje, som beskæftiger sig med bæredygtig produktion i dansk erhvervsliv.

Projektpartnere

De mange aktiviteter i projektet Afkobling 2030 gennemføres i et bredt partnerskab med aktører fra forskellige dele af dansk erhvervsliv. I fællesskab har de stor erfaring inden for bæredygtighed, grøn omstilling, sociale agendaer, virksomhedsdrift, strategiudvikling, ansvarlig ledelse, teknologi, industriens udvikling og bæredygtig produktion.

Derudover involveres også en række fageksperter undervejs i projektet, når særlig ekspertise er nødvendig for at løse enkelte virksomheders unikke udfordringer og problemstillinger.

Kontakt

Projektejer:
Julie Hjort
Direktør
25 75 89 33
JHJ@ddc.dk

Kontaktperson:

Jeanette Kristensen
Strategisk konsulent
24 37 25 97
YJEAN@trekantomraadet.dk

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Programleder, Bæredygtig Produktion

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.