Analyse skal accelerere omstillingen til cirkulær økonomi

Circularity Gap Report udgives nu i Danmark
Aktiv
Bæredygtig produktion

Danmark skal have verdens mest bæredygtige produktionssektor. Det kræver bedre ressourceudnyttelse og en hurtigere omstilling til cirkulær økonomi. Den danske Circularity Gap Report kortlægger den danske indsats på området og fremlægger nye vækstmuligheder for dansk erhvervsliv.

Projektets topprioriteter

 1. At udarbejde og udgive en dansk Circularity Gap Report.

 2. At udbrede rapportens resultater og anbefalinger i relevante dele af dansk erhvervsliv.

 3. At udvikle et beregningsværktøj, der gør Danmark i stand til at monitorere den cirkulære omstilling.

Arbejdet med cirkulær omstilling i Danmark skal kortlægges og markant forbedres. Den indsats er blevet igangsat gennem udarbejdelsen af en dansk Circularity Gap Report.

En Circularity Gap Report er en internationalt anerkendt databaseret baseline- og gapanalyse, der kortlægger Danmarks position på den cirkulære omstilling – både relativt til omverdenen og inden for særlige erhvervs- og samfundssektorer.

Rapporten bidrager med anbefalinger til, hvordan Danmark kan realisere et mere bæredygtigt, cirkulært samfund og et mere konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Det er første gang, at der udarbejdes en egentlig databaseret baseline for fremdriften af den cirkulære økonomi i Danmark.

Med rapporten er der nu skabt et fælles sprog for, hvad cirkulær økonomi konkret omfatter, og hvor udfordringerne og potentialerne er for at omstille Danmark cirkulært.

Circularity Gap Report er et velafprøvet værktøj inden for cirkulær økonomi

The Circularity Gap Report udarbejdes af hollandske Circle Economy. Organisationen er anerkendt for sine rapporter, der kortlægger den cirkulære økonomi – herunder status og forbedringspotentialer for at skubbe på den cirkulære omstilling. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet rapporter for Sverige, Østrig, Norge og Holland, og nu også for Danmark.

Selve rapporten er hjørnestenen i projektet – men derudover gennemføres en række forskellige tiltag rundt om selve rapporten.

 • Stakeholderinvolvering:
  Ved projektets start nedsattes et advisory board der følger processen med at skrive selve rapporten og skabe handling i og omkring erhvervslivet. Boardet består af repræsentanter fra blandt andet dansk erhvervsliv og udvalgte vidensinstitutioner og boardet har blandt andet give input til rapporten og skal nu – med rapporten i hånden – gå forrest i at skabe en cirkulær omstilling i Danmark.
 • Udarbejdelse af analyse:
  Analysen er udarbejdet af Circle Economy i samarbejde med projektets partnerkreds. Udarbejdelsen har blandt andet handlet om at indsamle data, metodeudvikle, analysere, men også om at udvikle scenarier og fokuskapitler og herunder afdække potentialer for klimagevinster, grønne arbejdspladser og behov for kompetenceudvikling i dansk erhvervsliv i relation til cirkulær økonomi. Ligeledes har projektet udviklet scenarier for cirkulære strategier inden for udvalgte områder.
 • Implementering:
  Baseret på rapporten afvikles en række sektorspecifikke workshops med deltagelse af virksomheder i udvalgte sektorer. Rapporten har nu udpeget hvilke fokusområder der stilles skarpt på i de kommende år. På baggrund af analysens resultater er det nu også tydeligt, hvilke sektorer, der har størst potentiale for cirkulær omstilling.
 • Forankring:
  Et centralt og varigt resultat fra projektet er et beregningsværktøj, der gør Danmark i stand til at monitorere udviklingen af den cirkulære omstilling set i forhold til baselinen. Beregningsværktøjet danner udgangspunkt for det videre arbejde med effektvurderinger af tiltag inden for specifikke sektorer og i industrien som helhed.

Med projektet er der nu etableret et dansk benchmark for cirkulær økonomi. Blandt andet baseret på data om konkurrenceevne, klimaeffekter, kompetencer og beskæftigelse i Danmark.

Både benchmark og baseline vil fremadrettet hjælpe Industriens Fond og mange andre aktører, med at udmønte fondens strategi om bæredygtig produktion, og samtidigt hjælpe dansk erhvervsliv til at arbejde mere målrettet og databaseret med omstillingen til cirkulær økonomi.

Se med i videoen herunder og få et hurtigt overblik over nogle af konklusionerne i The Circularity Gap Report.

Den danske udgave af The Circularity Gap Report udkom i sensommeren 2023. Rapporten beskæftiger sig med den cirkulære omstilling i Danmark, og i videoen præsenteres nogle af rapportens konklusioner.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Circularity Gap Report

Projektejer:
Ingeniørforeningen

Periode:
2022-2024

Støttet med:
4,0 mio. kroner

Kontakt

Projektejer:
Lotte Ellegaard
Politisk chef
20 83 57 62
LOE@ida.dk

Projektleder:
Sine Beuse Fauerby
Politisk chefkonsulent
24 98 44 77
SBF@ida.dk

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Programme Manager, Sustainable Production

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.