Analyse skal accelerere omstillingen til cirkulær økonomi

Circularity Gap Report udgives nu i Danmark
Aktiv
Bæredygtig produktion

Danmark skal have verdens mest bæredygtige produktionssektor. Det kræver bedre ressourceudnyttelse og en hurtigere omstilling til cirkulær økonomi. Med en Circularity Gap Report kortlægges indsatsen nu i Danmark - og muligheder for dansk erhvervsliv identificeres.

Projektets topprioriteter

 1. At udarbejde og udgive en dansk Circularity Gap Report.

 2. At udbrede rapportens resultater og anbefalinger i relevante dele af dansk erhvervsliv.

 3. At udvikle et beregningsværktøj, der gør Danmark i stand til at monitorere den cirkulære omstilling.

Arbejdet med cirkulær omstilling i Danmark skal kortlægges og markant forbedres. Den indsats igangsættes nu gennem udarbejdelsen af en dansk Circularity Gap Report.

En Circularity Gap Report er en internationalt anerkendt databaseret baseline- og gapanalyse, der vil kortlægge Danmarks position på den cirkulære omstilling – både relativt til omverdenen og inden for særlige erhvervs- og samfundssektorer. Rapporten vil endvidere bidrage med anbefalinger til, hvordan Danmark kan realisere et mere bæredygtigt, cirkulært samfund og et mere konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Det er første gang, at der udarbejdes en egentlig databaseret baseline for fremdriften af den cirkulære økonomi i Danmark. Dermed skabes der nu et fælles sprog for, hvad cirkulær økonomi konkret omfatter, og hvor udfordringerne og potentialerne er for at omstille Danmark cirkulært.

Circularity Gap Report er et velafprøvet værktøj inden for cirkulær økonomi

Circularity Gap Report udarbejdes af hollandske Circle Economy. Organisationen er anerkendt for sine rapporter, der kortlægger den cirkulære økonomi – herunder status og forbedringspotentialer for at skubbe på den cirkulære omstilling. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet rapporter for Sverige, Østrig, Norge og Holland, og nu er det altså blevet Danmarks tur.

Rapporten er hjørnestenen i projektet – men derudover gennemføres en række forskellige tiltag forud for rapportskrivningen og rundt om selve rapporten.

 • Stakeholderinvolvering:
  Ved projektets start nedsættes et advisory board der følger processen med at skrive selve rapporten. Boardet vil have deltagelse af repræsentanter fra blandt andet dansk erhvervsliv og udvalgte vidensinstitutioner. Boardet skal blandt andet give input til og kvalitetssikre produktet.
 • Udarbejdelse af analyse:
  Analysen udarbejdes af Circle Economy i samarbejde med projektets partnerkreds. udarbejdelsen af analysen indbefatter dataindsamling, metodeudvikling og analyse, udvikling af scenarier og fokuskapitler, herunder afdækning af potentialer for klimagevinster, grønne job og behov for kompetenceudvikling i dansk erhvervsliv i relation til cirkulær økonomi. Derudover udvikles scenarier for cirkulære strategier inden for udvalgte områder. 
 • Implementering:
  Baseret på rapporten afvikles sektorspecifikke workshops med deltagelse af virksomheder i udvalgte sektorer. Hvilke fokusområder der stilles skarpt på, vil afhænge af analysens resultater og hvilke sektorer, der har størst potentiale for cirkulær omstilling.
 • Forankring:
  Et centralt og varigt resultat fra projektet er udviklingen af et beregningsværktøj, der gør Danmark i stand til at monitorere udviklingen af den cirkulære omstilling set i forhold til baselinen. Beregningsværktøjet vil danne udgangspunkt for et eventuelt videre arbejde med effektvurderinger af tiltag inden for specifikke sektorer og i industrien som helhed.

Gennem projektet etableres således en dansk benchmark for cirkulær økonomi. Blandt andet baseret på data om konkurrenceevne, klimaeffekter, kompetencer og beskæftigelse i Danmark. Både benchmark og baseline vil herefter hjælpe Industriens Fond med at udmønte sin strategi om bæredygtig produktion, og samtidigt hjælpe dansk erhvervsliv til at arbejde mere målrettet og databaseret med omstillingen til cirkulær økonomi.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Circularity Gap Report

Projektejer:
Ingeniørforeningen

Periode:
2022-2024

Støttet med:
4,0 mio. kroner

Kontakt

Projektejer:
Lotte Ellegaard
Politisk chef
20 83 57 62
LOE@ida.dk

Projektleder:
Sine Beuse Fauerby
Politisk chefkonsulent
24 98 44 77
SBF@ida.dk

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Programme Manager, Sustainable Production

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden