Spildstrømme skal bruges til ny produktion

Aktiv
Bæredygtig produktion

Virksomheders konkurrenceevne er stærkt afhængig af deres evne til at udvikle bæredygtige forretningsmodeller. Biprodukter og spildstrømme rummer et stort overset potentiale for ansvarligt forbrug, produktion og vækst - og det skal danske virksomheder udnytte bedre gennem mere viden og styrkede kompetencer på området.

Mens verden råber på nye bæredygtige løsninger, negligeres de eksisterende ressourcer, der allerede ligger i genbrug og genanvendelse af materialer ofte. Det skal projektet Wastelife lave om på.

Kort fortalt skal projektet gøre industrien bedre i stand til at udnytte virksomheders spildstrømme – både den enkelte virksomheds egne spildstrømme, men også ved at blive bedre til at dele spild og overskudsmaterialer på tværs af virksomheder og sektorer.

Udfordringen er todelt. Dels er der mange virksomheder, der ikke har fokus på restprodukter og spildstrømme, dels er der for mange ledelser, der mangler viden til at implementere bæredygtig forretningsudvikling båret af cirkulær økonomi, innovation, etablering af nye værdikæder og bedre ressourceudnyttelse.

Wastelife har lettet processen

Med projektet Wastelife har Industriens Fond ønsket at gøre det lettere for virksomheder at udnytte spildstrømme.

Det er gjort ved at øge virksomhedernes kompetenceniveau og sikre ledelsesmæssig forankring for at skabe et paradigmeskift fra handlingsbegrænset til handlingsparat.

Restmaterialer fra industriel produktion havner til tider på uønskede steder. Det kan i højere grad undgås ved at udnytte materialerne til at skabe nye produkter og ny indtjening.

Det har øget konkurrenceevnen hos en række virksomheder og bidraget til, at danske produktionsvirksomheder bliver frontløbere i forhold til implementering af bæredygtige forretningsmodeller.

Skræddersyet hjælp

Projektet har undervejs gjort brug af viden fra Ready2LOOP, hvor fokus er på at understøtte hele sektorer til cirkulær økonomi på tværs af omsiggribende industriværdikæder.

For at hjælpe mest muligt, har Wastelife gennemført kompetenceforløb i 35 produktionsvirksomheder.

I praksis er det gjort ved at ledelsen og udvalgte nøglepersoner rådgives og uddannes i processen fra spild til ressource med fokus på både ledelsesmæssige og tekniske muligheder.

Målet har hele tiden været, at klæde virksomhederne på til selv at kunne drive processer og skabe de rette samarbejder i nye værdikæder og partnerskaber.

To aktiviteter udgjorde således projektets kerne.

Projektet har især henvendt sig til små og mellemstore virksomheder inden for fremstillingsindustrien. Og sekundært til større virksomheder, der med øgede målinger og rapportering vil kunne forbedre arbejdet med spildstrømme markant.

De gode erfaringer fra Wastelife har medført at Industriens Fond har iværksat et stort initiativ kaldet ZeroWaste, hvor der også er fokus på bæredygtig produktion, restprodukter og grøn omstilling.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Wastelife

Projektejer:
Teknologisk Institut

Periode:
2021-2024

Støttet med:
3,3 mio. kroner

Mindre spild

Med erfaringerne fra Wastelife-projektet har Industriens Fond søsat initiativet ZeroWaste.

Kontakt

Projektejer:
Sune Dowler Nygaard
Direktør
72 20 24 20
snd@teknologisk.dk

Projektansvarlig:
Peter Rosborg
Projektleder
72 20 14 01
pros@teknologisk.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.