ready2LOOP

Aktiv
Bæredygtig produktion

Projektet ready2LOOP vil hjælpe de over 75% af danske virksomheder, som overvejer en omstilling til cirkulær økonomi (CØ), men som endnu ikke har taget kontakt til andre aktører i deres værdikæde, med at indgå i strategiske samarbejder.

Cirkulær økonomi er for alvor blevet et instrument til at opnå bæredygtighed i produktionen med øget konkurrencedygtighed til følge. Men trods det store potentiale, der ligger i at lade produkter, komponenter og materialer cirkulere så længe som muligt, kan omstillingen være svær. Succesfuld omstilling til CØ kræver samarbejde på tværs af hele værdikæden, som ikke opnås på virksomhedsniveau alene.

Ready2LOOP tager afsæt i projektet MATChE, hvor omstillingsparathed for produktionsvirksomheder var i fokus. Ready2LOOP tager fat i alle led af værdikæden, fra råvareproducenter over til komponentleverandører, producenter, distributører, forhandlere, forbrugere og affaldshåndteringsfirmaer. Projektet vil med udgangspunkt i paratheds‐ og accelerationsforløb for 84 casevirksomheder inddrage hele industriværdikæder og understøtte omstillingen af hele sektorer til CØ gennem udvikling, implementering og lancering af en systematisk og let forståelig proces for virksomheder fra hvert værdikædeled og i et samarbejde på tværs.

Der udvikles en CØ-parathedsplatform, hvor virksomheders parathedsudvikling kan følges i forhold til sektor, værdikædeled, virksomhedsstørrelse og geografi. Dette vil give et indblik i, hvilke dele af hvilke værdikæder, der bør boostes. Via platformen får virksomheder blandt andet mulighed for [1] at måle egen CØ‐parathed; [2] at udvælge eksisterende leverandører med den højeste CØ‐parathed, samt [3] at identificere potentielle nye distributionspartnere fra ready2LOOP’s platform. Alle partnere hjælpes med at opstille samarbejdsmekanismer og succeskriterier for værdikædesamarbejdet.

Acceleratorforløbene forventes at resultere i en målbar øget CØ-parathed og aktørinddragelse hos de 84 casevirksomheder. Projektet og platformen formidles bredt i hele landet med henblik på at inspirere en kritisk masse af fremstillingsvirksomheder til at påbegynde en omstilling mod cirkulær økonomi.

Projektet henvender sig til danske produktionsvirksomheder indenfor syv led i værdikæden: råvareproducenter; komponentleverandører; producenter; distributører; forhandlere; forbrugere; affaldshåndteringsfirmaer.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
ready2LOOP

Projektejer:
DTU

Periode:
2021-2025

Støttet med:
9,3 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af DTU Institut for Mekanisk Teknologi i samarbejde med en række aktører:

Kontakt

Projektejer:
Tim C. McAloone
Professor
DTU
45256270
tmca@dtu.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv opdateret om seneste nyt fra Industriens Fond.