Cirkulær økonomi øger industriens konkurrenceevne

Ready2LOOP cirkulær økonomi
Aktiv
Bæredygtig produktion

Ready2LOOP hjælper danske virksomheder med at omstille sig til cirkulær økonomi og med at designe mere bæredygtige forretningsmodeller. Særligt er der fokus på styrkede samarbejder i virksomhedernes værdikæder.

Cirkulær økonomi er et vigtigt instrument til at opnå en mere bæredygtig vækst. Med en cirkulær forretningsmodel øges virksomhedens konkurrenceevne og grundlaget for vækst styrkes.

Men på trods af det store potentiale, der ligger i at lade produkter, komponenter og materialer cirkulere så længe som muligt, er omstillingen svær. Derfor er ready2LOOP igangsat.

Ved hjælp af unikke værktøjer og en praksisnær procesmodel, skal projektet sikre, at virksomheder ikke holder igen når det handler om cirkulær økonomi og bæredygtig produktion.

Ready2LOOP understøtter transformationen

Succesfuld omstilling til cirkulær økonomi kræver samarbejde. Ikke bare internt i den enkelte virksomhed, men også langt ud over virksomhedens fire vægge. Således er behovet for samarbejde på tværs af hele værdikæden udtalt.

På den baggrund har Ready2LOOP udviklet et digitalt univers bestående af viden, værktøjer og virksomhedscases, der alt sammen vedrører omstillingsparathed i produktionsvirksomheder med cirkulær økonomi i fokus.

Få en introduktion til Ready2LOOP og hør hvordan platformen kan hjælpe danske virksomheder med at øge konkurrenceevnen ved hjælp af hurtigere implementering af cirkulære forretningsmodeller.

Via ready2LOOP-platformen kan danske virksomheder tage fat i alle led af værdikæden. Fra råvareproducenter over komponentleverandører, producenter, distributører, forhandlere, forbrugere og affaldshåndteringsfirmaer.

Virksomhedsforløb om cirkulær økonomi

Projektet vil med udgangspunkt i paratheds‐ og accelerationsforløb hos næsten 100 virksomheder inddrage hele industriværdikæder i omstillingsprocesserne.

Dermed understøttes omstillingen af hele sektorer til cirkulær økonomi gennem udvikling, implementering og lancering af en systematisk og letforståelig proces for virksomheder fra hvert værdikædeled og i samarbejder på tværs.

Hvorfor er cirkulær økonomi vigtigt for virksomheders vækst?

Hvor stort er forretningspotentialet i værdikædesamarbejder?

Hvilken rolle har virksomheder i den cirkulære omstilling?

Platformen gør det muligt for virksomheder, at følge deres egen parathedsudvikling i forhold til blandt andet sektor, værdikædeled, virksomhedsstørrelse og geografi.

Det giver virksomhederne indblik i, hvilke dele af hvilke værdikæder, der bør fokuseres på for at skabe de hurtigste og største positive forandringer. Via platformen får virksomhederne blandt andet mulighed for:

  1. at måle egen parathed over for cirkulær økonomi
  2. at udvælge eksisterende leverandører med højest cirkulær økonomi-parathed
  3. at identificere potentielle nye distributionspartnere fra platformen, hvor alle aktører hjælpes med at designe samarbejdsmekanismer og succeskriterier for nye værdikædesamarbejder.

Virksomhedsforløbene forventes at resultere i en markant øget cirkulær økonomi-parathed og aktørinddragelse hos de involverede virksomheder.

Ready2LOOP

CASE: Demant

Hos Demant blev værktøjerne fra Ready2LOOP især brugt i arbejdet med emballage og logistik.

Ready2loop

CASE: B&O

Hos B&O er Ready2LOOP-værktøjer blevet brugt til at designe tilbagetagningsordninger.

Ready 2 loop

CASE: Novo Nordisk

Hos Novo Nordisk bruges Ready2LOOP-platformen i forbindelse med produktudvikling.

Men derudover bliver platformen kontinuerligt bredt ud i hele landet med henblik på at inspirere en masse fremstillingsvirksomheder til at påbegynde en omstilling mod cirkulær økonomi, hvor kunderelationer, ressourceforbrug og forretningsmodeller revideres.

Projektet henvender sig især til danske produktionsvirksomheder indenfor syv led i værdikæden: råvareproducenter, komponentleverandører, producenter, distributører, forhandlere, forbrugere og affaldshåndteringsfirmaer.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
ready2LOOP

Projektejer:
Danmarks Tekniske Universitet

Periode:
2021-2025

Støttet med:
9,3 mio. kroner

Bæredygtig Produktion

Industriens Fond arbejder målrettet med cirkulær økonomi, bedre ressourceanvendelse og reduktioner i udledningerne af drivhusgasser fra den danske produktionssektor. Det gør den fordi bæredygtig produktion er et konkurrenceparameter, hvor dansk erhvervsliv skal være forrest.

Kontakt

Projektejer:
Tim C. McAloone
Professor
Danmarks Tekniske Universitet
45 25 62 70
tmca@dtu.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.