Restprodukters potentialer skal forløses

ReshapeWaste
Aktiv
Bæredygtig produktion

Danske virksomheder skal udnytte ressourcerne bedre, så de fremstår mere attraktive overfor kunderne. Det betyder, at virksomhederne skal blive bedre til at udnytte afskær og andet restmateriale. Det kan gode designvalg bidrage til.

Projektets topprioriteter

  1. At hjælpe danske virksomheder med at udnytte afskær og andre restmaterialer.

  2. At understøtte en bedre ressourceudnyttelse hos danske virksomheder – først og fremmest gennem intelligente designløsninger.

  3. At understøtte industrivirksomheders evne til at udvikle stærke forretningsmodeller på baggrund af afskær og restprodukter.

Industrielt design er en af nøglerne til det store uforløste miljømæssige og økonomiske potentiale i produktionsvirksomheders afskær og restmaterialer.

ReshapeWaste styrker derfor danske design- og produktionsvirksomheders samarbejde og kompetencer inden for anvendelsen af restmaterialer, som grundlag for innovation og nye produkter.

ReshapeWaste vil fjerne affald

I Danmark genereres der hvert år tonsvis af affald fra industri- og produktionsvirksomheder. En del af dette består af komplekse eller sammensatte materialer, som er vanskelige at genanvende, men som rummer et økonomisk potentiale.

Restmaterialerne kan i visse tilfælde bruges direkte i deres nuværende forarbejdningsstadie, men dette er ikke uden udfordringer, da de ofte er uensartede i kvalitet, varierer i størrelse eller kommer i skiftende mængder.

Dansk erhvervsliv står derfor overfor en central udviklingsudfordring og et tydeligt behov for radikal nytænkning af produktdesign for at udnytte det uforløste potentiale.

Løsninger findes gennem ReshapeWaste

Med sit fokus på cirkulære løsninger og genbrug kan virksomheder bruge ReshapeWaste til at identificeres de udfordringer og dertilhørende løsninger, som omgiver brugen af afskær og restmaterialer i nye produkter.

Som led i ReshapeWaste matches produktionsvirksomheder med industrielle designere i et samarbejde, som skal resultere i nye og innovative produktforslag til nye produkter lavet af restmaterialer.

Formålet er at styrke design- og produktionsvirksomheders kompetencer inden for anvendelsen af heterogene restmaterialer i stor skala. For at sikre størst mulig impact af projektet, vil de forskningsmæssige resultater danne basis for konkrete værktøjer og guides, som kan udnyttes af virksomheder overalt i dansk erhvervsliv – og særligt i industrien.

Hvem kan være med i ReshapeWaste?

ReshapeWaste gennemfører udviklingsforløb for i alt 20 danske produktionsvirksomheder, som altså matches med industrielle designere.

Med udgangspunkt i virksomhedens ressourcer, produktionsfaciliteter, eksisterende forretningsmodeller, kundegrupper og eventuelle forventninger og krav til nye produkter, går designerne i indgreb med materialerne. Det munder ud i et velgennemtænkt idé- og designudkast til et nyt produkt baseret på virksomhedernes restmaterialer.

Udover de konkrete produkter, der udvikles i projektets 20 deltagervirksomheder, så vil der også være fokus på at udbrede læring og erfaringer fra projektet, så store dele af dansk erhvervsliv kan blive dygtigere til at udnytte afskær og restmaterialer til at skabe en grønnere produktionsproces og mere bæredygtige forretningsmodeller.

Derfor kommer ReshapeWaste løbende til at udgive værktøjer, cases, videoer og podcasts til inspiration for det brede danske erhvervsliv.

Grønne gevinster

Virksomheder som er med i ReshapeWaste kan dermed se frem til at få forbedret forretningen på flere områder. Ud over den åbenlyst forbedrede ressourceudnyttelse, så vil en mere bæredygtig forretning og produktsortiment også stille virksomheden bedre i en global konkurrencesituation, hvor fokus i stigende grad kredser om emner som bæredygtighed, miljøpåvirkning, biodiversitetskrise og kundernes krav til mere ansvarlig forretningsdrift.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
ReshapeWaste

Projektejer:
Aalborg Universitet

Periode:
2023-2025

Støttet med:
3,8 mio. kroner

Bæredygtig produktion

ReshapeWaste er et af flere projekter i Industriens Fonds projektportefølje, som beskæftiger sig med bæredygtig produktion i dansk erhvervsliv. Læs mere om fondens arbejde med bæredygtig produktion her.

Projektpartnere

ReshapeWaste udføres i et partnerskab bestående af aktører med stor erfaring inden for bæredygtighed, grøn omstilling, design, salg og produktion.

Derudover involveres også en række fageksperter og designere undervejs i projektet, når særlig ekspertise er nødvendig for at løse enkelte virksomheders unikke udfordringer og problemstillinger.

Kontakt

Projektejer:
Hans Jørgen Andersen
Institutleder
26 21 47 08
hja@create.aau.dk

Projektleder:
Linda Nhu Lauersen
Head of Research
20 18 75 10
linda@create.aau.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.