Bredt favnende laboratorium bringer teknologi og bæredygtige løsninger ind i byggebranchen

ConTech skal styrke byggeriet
Aktiv
Bæredygtig produktion

ConTech Lab styrker digitaliseringen og produktiviteten i byggebranchen. Det gøres gennem et øget fokus på ny teknologi og bæredygtighed, for at styrke de danske byggevirksomheders konkurrenceevne.

PROJEKTETS TOPPRIORITETER

  1. At skabe en samlet bevægelse mod øget digitalisering og styrket konkurrenceevne i den samlede danske byggebranche.

  2. At være byggebranchens fælles udviklingsplatform for læring og videndeling, hvor byggeriets virksomheder og leverandører sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi på, til at skabe fremtidens bæredygtige og produktive byggeri.

  3. At hjælpe virksomheder i byggebranchen med at udnytte og implementere ny teknologi og derigennem øge produktiviteten.

Byggebranchen er en af de mindst digitaliserede sektorer i Danmark. Og samtidigt giver den fragmenterede branchestruktur udfordringer med at implementere værdiskabende teknologier. Alt sammen svækker det byggeriets konkurrenceevne, indtjening og produktivitet.

ConTech Lab undersøger udfordringerne

Med etableringen af det nye ConTech Lab, har den danske byggesektor fået sin egen udviklingsplatform.

Projektet bygger på omfattende undersøgelser i dansk byggeri, som løbende afdækker de udfordringer byggeriet står overfor, og hvad der skal til for, at digitalisering og teknologi kan øge produktiviteten og skabe bedre forudsætninger for bæredygtig produktion i branchen.

Med undersøgelserne har Industriens Fond sammen med Molio og Realdania gennemgået eksisterende forskning og mange af byggebranchens egne initiativer på området.

Og dertil har undersøgelserne også indeholdt interviewrækker med repræsentanter og aktører fra hele byggebranchen, som løbende giver aktuelle indspark til arbejdet med den danske byggebranches konkurrenceevne.

Undersøgelser såvel som samtaler har bekræftet, at byggebranchen er præget af mangeartede produktivitetsudfordringer.

Bæredygtighed er eksempelvis en tendens, der vil præge fremtidens byggeri. Men mange virksomheder har vanskeligt ved at tage hul på arbejdet.

En af udfordringerne er, at byggeriet har lav integration i værdikæden, og særligt projekterings-, udførelses- og driftsfasen er afkoblede fra hinanden og karakteriserede ved brudte kommunikationsstrømme samt mangel på tillid. Og det skaber misforståelser, forsinkelser og forhindrer i vidt omfang systemiske og gennemgribende forandringer på rejsen mod grønnere og mere effektive processer og forretningsmodeller.

På mange måder har undersøgelserne bekræftet relevansen af et bredt favnende brancheinitiativ inden for digitalisering og construction technology, altså ConTech, og således har byggebranchen nu, med ConTech Lab, fået en fælles udviklingsplatform, der, over en bred kam er budt velkommen af mange aktører på kryds og tværs af sektoren.

ConTech Lab kommer med løsningerne

ConTech Lab er skabt som byggebranchens fælles udviklingsplatform. Her kan byggeriets virksomheder udvikle, afprøve og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering, kunstig intelligens, 3D-print og anden teknologi på.

Se filmen og få en introduktion til arbejdet med byggeriets konkurrenceevne.

Se filmen og få et overblik over de seneste tre års arbejde i byggeriets tjeneste.

Målet er at danne grundlag for fremtidens mere bæredygtige og produktive byggeri, så de danske byggevirksomheder kan stå stærkere herhjemme såvel som internationalt.

På baggrund af viden og erfaringer fra den danske byggesektor, har ConTech Lab besluttet at fokusere på blandt andet bæredygtighed og ny teknologi.

I den henseende fungerer ConTech Lab som et sted, hvor branchen kan prøve at arbejde sammen på kryds og tværs med emner som hardware, teknologi, data og viden om digital udvikling.

I praksis arbejder ConTech Lab på at skabe værdi i byggesektoren på flere forskellige måder, gennem flere forskellige kanaler og med flere forskellige virkemidler:

Det betyder, at laboratoriets aktiviteter er relevante for alle i branchen, herunder arkitekter, ingeniører, bygherrer, entreprenører, håndværkervirksomheder, driftsvirksomheder og leverandører indenfor både materialer, administration, IT og teknologi.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
ConTech Lab

Projektejer:
Molio – Byggeriets Videnscenter

Periode:
2020-2025

Støttet med:
2020 - 2021: 5,0 mio. kroner
2021 - 2025: 15,0 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Publikationer

ConTech Lab udgiver løbende publikationer om sit arbejde med at digitalisere og modernisere de små og mellemstore danske byggefirmaer, samt byggeriet i Danmark over en bredere kam.

KONTAKT

Projektejer:
Christina Hvid
Direktør
23 43 18 03
chv@molio.dk

Projektansvarlig:
Ole Berard
Digitaliseringschef
23 27 16 88
obe@molio.dk

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.