Bredt favnende laboratorium bringer teknologi og bæredygtige løsninger ind i byggebranchen

ConTech skal styrke byggeriet
Aktiv
Bæredygtig produktion

ConTech Lab styrker digitaliseringen og produktiviteten i byggebranchen. Det gøres gennem et øget fokus på ny teknologi og bæredygtighed, for at styrke de danske byggevirksomheders konkurrenceevne.

PROJEKTETS TOPPRIORITETER

  1. At skabe en samlet bevægelse mod øget digitalisering og styrket konkurrenceevne i den samlede danske byggebranche.

  2. At være byggebranchens fælles udviklingsplatform for læring og videndeling, hvor byggeriets virksomheder og leverandører sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi på, til at skabe fremtidens bæredygtige og produktive byggeri.

  3. At hjælpe virksomheder i byggebranchen med at udnytte og implementere ny teknologi og derigennem øge produktiviteten.

Byggebranchen er en af de mindst digitaliserede sektorer i Danmark. Og samtidigt giver den fragmenterede branchestruktur udfordringer med at implementere værdiskabende teknologier. Alt sammen svækker det byggeriets konkurrenceevne, indtjening og produktivitet.

ConTech Lab undersøger udfordringerne

Med etableringen af det nye ConTech Lab, har den danske byggesektor fået sin egen udviklingsplatform. Projektet bygger på en omfattende undersøgelse i dansk byggeri, som har afdækket de udfordringer byggeriet står overfor, og hvad der skal til for, at digitalisering og teknologi kan øge produktiviteten og skabe bedre forudsætninger for bæredygtig produktion i branchen.

Med undersøgelsen har Industriens Fond sammen med Molio og Realdania gennemgået eksisterende forskning og mange af byggebranchens egne initiativer på området. Og dertil har undersøgelsen også indeholdt en større interviewrække med repræsentanter og aktører fra hele byggebranchen.

Undersøgelse så vel som samtaler har bekræftet, at byggebranchen er præget af mangeartede produktivitetsudfordringer. Bæredygtighed er en tendens, der vil præge fremtidens byggeri, men mange virksomheder har vanskeligt ved at tage hul på arbejdet. Byggeriet har lav integration i værdikæden, og særligt projekterings-, udførelses- og driftsfasen er afkoblede fra hinanden og karakteriserede ved brudte kommunikationsstrømme samt mangel på tillid – og det skaber misforståelser og forsinkelser.

På mange måder har undersøgelsen bekræftet relevansen af et bredt favnende brancheinitiativ inden for digitalisering og construction technology, altså ConTech, og således har byggebranchen over en bred kam budt ConTech Lab velkommen.

ConTech Lab kommer med løsningerne

ConTech Lab er skabt som byggebranchens fælles udviklingsplatform. Her kan byggeriets virksomheder udvikle, afprøve og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering, kunstig intelligens, 3D-print og anden teknologi på.

Målet er at danne grundlag for fremtidens mere bæredygtige og produktive byggeri, så de danske byggevirksomheder kan stå stærkere herhjemme såvel som internationalt.

På baggrund af viden og erfaringer fra den danske byggesektor, har ConTech Lab besluttet at fokusere på blandt andet bæredygtighed og ny teknologi.

I den henseende fungerer ConTech Lab som et sted, hvor branchen kan prøve at arbejde med hardware, teknologi, data og viden om digital udvikling.

I praksis arbejder ConTech Lab på at skabe værdi i byggesektoren på flere forskellige måder, gennem flere forskellige kanaler og med flere forskellige virkemidler:

Det betyder, at laboratoriets aktiviteter er relevante for alle branchen, herunder arkitekter, ingeniører, bygherrer, entreprenører, håndværkervirksomheder, driftsvirksomheder og leverandører indenfor både materialer, administration, IT og teknologi.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
ConTech Lab

Projektejer:
Molio – Byggeriets Videnscenter

Periode:
2020-2025

Støttet med:
2020 - 2021: 5,0 mio. kroner
2021 - 2025: 15,0 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Publikationer

ConTech Lab udgiver løbende publikationer om sit arbejde med at digitalisere og modernisere de små og mellemstore danske byggefirmaer, samt byggeriet i Danmark over en bredere kam.

KONTAKT

Projektejer:
Christina Hvid
Direktør
23 43 18 03
chv@molio.dk

Projektansvarlig:
Ole Berard
Digitaliseringschef
23 27 16 88
obe@molio.dk

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.