Flere robotiværksættere skal vokse hurtigere

Odense Robotics Startup Accelerator - projektbillede
Aktiv
Nye teknologier

Den danske robotklynge er internationalt førende. Alligevel er der for få robotiværksættere, der formår at at få succes og vokse globalt. Det skal et målrettet accelerator-forløb lave om på.

Projektets topprioriteter

  1. At understøtte vækstlaget i den danske robotindustri.

  2. At øge antallet af stærke, videnstunge robotiværksættere og understøtte deres globale vækstrejser.

  3. At understøtte den danske styrkeposition inden for droner, robotter og automatisering.

Alt for få nye robotvirksomheder skabes i Danmark. Og endnu færre får international succes. Med etableringen af Odense Robotics Startup Accelerator er målet derfor, at flere robotiværksættere kommer hurtigt og godt videre fra den gode idé til den globale scene.

Gennem acceleratoren skal robotiværksættere i højere grad lykkes med at koble teknologi og forretning sammen, så de bliver kommercielt succesfulde.

Det skal ske via koordinerede teknologiske og kommercielle innovationsforløb med virksomhederne, så de kan flyttes signifikant og opnå den ønskede succes og samtidigt understøtte væksten generelt i det danske robot- og droneøkosystem.

Den manglende kobling

Odense Robotics Startup Accelerator skal især fungere som et missing link i den nuværende startup-livscyklus, hvor robot- og dronevirksomheder særligt er sårbare i den tidlige fase frem mod udviklingen af et minimum viable product.

Komplekse teknologiske udfordringer og langvarige udviklingsforløb stiller store krav til kompetencer, fokus og finansiering hos nyudklækkede iværksættere – og det er altså især her, at det nye acceleratorforløb skal gøre en positiv forskel.

Odense Robotics Startup Accelerator er et udskillelsesløb

Konkret vil Odense Robotics Startup Accelerator kvalificere og modne robotiværksættere. I alt forventes mere end 80 startups at gennemgå kvalificerings- og modningsforløb, hvoraf 20 inviteres til dybdegående innovationsforløb.

Odense Robotics Startup Accelerator - test

Odense Robotics Startup Accelerator - innovation

Odense Robotics Startup Accelerator - inkubator

I kvalificerings- og modningsfasen vil virksomhederne modtage generel sparring omkring product-market-fit, fundingmuligheder, teknologikoncepter, samt teamets opbygning og kompetencer.

Kvalificerings- og modningsforløbene strækker sig typisk over en 3-6 måneders periode med månedlige sparringer og pitch-træningssessioner.

Udvalgte kriterier kvalificerer

Nå deltagervirksomheder udvælges tilstræbes det at finde iværksættere med særligt lovende potentiale, baseret på en vurdering af en række forhold i og omkring virksomheden

Virksomheden skal have en strategi for, hvordan den leverer effekt til sine kunder, den skal være fokuseret på at udvikle og råde uhindret over en realiserbar teknologi og så skal virksomheden løse et klart identificeret problem og adressere et betydeligt marked eller et mindre marked i vækst.

Ydermere skal virksomheden drives af nøglepersoner, der besidder den overvejende andel af ejerskabet og som har de rette kompetencer og derudover skal virksomheden have en plan for en lønsom forretningsmodel og have en tilstrækkelig kapitalrejsningsplan – og så skal virksomheden også have defineret sin forventede markedsposition og plan for at gå på markedet.

Store ambitioner

Med det nye accelerator-forløb sigtes der efter at skabe en række nye konkurrencedygtige danske robotvirksomheder.

Men derudover, har Odense Robotics Startup Accelerator også som ambition, at øge optaget og udnyttelsen af robot- og droneteknologi i danske virksomheder – især i industrien.

Og med succes på hjemmemarkedet sigtes der også efter, at acceleratoren kan bidrage til en yderligere øget vækst for den danske robotindustri på den globale scene.

Viden formidles

Erfaringsmæssigt tyder meget på, at mange af de processer som virksomhederne skal igennem som led i Odense Robotics Startup Accelerator, går igen upåagtet produkt og branche.

Viden, metoder og resultater fra projektet kan dermed understøtte iværksætterkulturer og -miljøer i andre brancher.

Projektet vil derfor formidle resultater og erfaringer blandt både projektpartnerne og de deltagende virksomheder, til både projektets målgrupper i robot- og dronebranchen, men også til andre relevante iværksættermiljøer rundt omkring i Danmark.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Odense Robotics Startup Accelerator

Projektejer:
Odense Robotics

Periode:
2024-2025

Støttet med:
9,1 mio. kroner

Nye teknologier

Odense Robotics Startup Accelerator er et af flere projekter i Industriens Fonds projektportefølje, som beskæftiger sig med nye teknologier i dansk erhvervsliv. Læs mere om fondens arbejde med nye teknologier her.

Projektpartnere

Odense Robotics Startup Accelerator udføres i et partnerskab bestående af aktører med stor erfaring inden for robotteknologi og innovation.

Kontakt

Projektejer:
Søren Elmer Kristensen
CEO
24 40 85 22
sek@odenserobotics.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.