Robotter rustes så de skaber resiliente forsyningskæder

Cybersafe
Aktiv
Cybersikkerhed

Robotter spiller en afgørende rolle i dansk erhvervsliv. Derfor skal de være robuste og understøtte etableringen af cybersikre værdikæder med høj pålidelighed og effektivitet.

Projektets topprioriteter

 1. At styrke cybersikkerheden hos robot-, drone- og automationsvirksomheder i Danmark.

 2. At gøre robot-, drone- og automationsvirksomheder endnu bedre til at samarbejde med sine kunder og leverandører om cybersikkerhed på tværs af virksomheder, forsyningskæder, netværk og produkter.

 3. At indgå som en vigtig del af Industriens Fonds særlige indsats med fokus på cybersikre værdikæder.

Robotter, droner og automationsløsninger spiller ofte en hovedrolle i den kritiske infrastruktur. For eksempel i sundhedsvæsenet, i forsvaret og hos energi- og forsyningssektoren. Det er blandt andet derfor, at Cybersafe Robotics er højrelevant.

Projektet udvikler konkrete værktøjer og handlingsanvisninger, der hjælper robot- og dronevirksomheder til at blive mere cybersikre – herunder både at fokusere på at sikre egne supply chains og leverancer, men også på at indgå som pålidelige og sikre medspillere i kundernes produkter og værdikæder.

Cybersafe Robotics sikrer både stort og småt

Når virksomheder og myndigheder indkøber robot- og droneløsninger er det med en forventning om stabil drift, høj oppetid og stor pålidelighed og nøjagtighed i ydelserne.

Derfor er det afgørende, at robotindustriens produkter og funktioner hele tiden er funktionsdygtige. En markant komponent til at sikre den funktionsdygtighed er cybersikkerhed, så uønskede gæster ikke ødelægger noget.

Cybersafe Robotics handler således både om at sikre den enkelte robot, men lige så vigtigt er det at se på hele det sammenhængende netværk, som robotten agerer i.

Derfor er det vigtigt at kunne isolere de forskellige robotter, droner, sensorer og andre enheder, så de kan behandles uden for det sammenhængende netværk. Og det kan man ikke altid i dag.

En del af forklaringen er de opdelte forsyningskæder, hvor der mangler fokus på overgange og sammenhænge – en udfordring der gælder for alle de kundesegmenter som robotindustrien opererer i i dag, og ikke kun inden for kritisk infrastruktur.

Således ligger der et stort potentiale for at øge konkurrenceevnen for de robot- og dronevirksomheder som formår at løse udfordringen og generelt dygtiggør sig inden for cybersikkerhed. Og med Cybersafe Robotics er det netop dér, at der sættes ind.

Tematiske arbejdspakker skaber struktur

Projektets indsats baserer sig særligt på en række arbejdspakker, der med fokus på forskellige felter, arbejder med at styrke cybersikkerheden og øge konkurrenceevnen hos virksomheder inden for drone-, robot- og automationsindustrien. Indsatserne Strukturen i Cybersafe Robotics kan skitseres således:

 • Arbejdspakke 1:
  Det regulatoriske landskab inden for cybersikkerhed
  Her får virksomhederne det nødvendige overblik over lovgivning og standarder i deres forsyningskæde og gøre dem i stand til at gennemføre de nødvendige sikkerhedstiltag for at sikre compliance. Det handler blandt andet om NIS2, DORA og Cyber Resilience Act samt tilhørende værktøjer, rammeværker og standarder med fokus på risikovurdering i forsyningskæden og allokering af risiko og ansvar.
 • Arbejdspakke 2:
  Compliance og det konkurrencemæssige potentiale
  Her arbejder virksomhederne med at omsætte deres compliance til en konkurrencemæssig fordel gennem forskellige værktøjer og roadmaps. På den måde bliver arbejdet med cybersikkerhed også til en løftestang for virksomhedernes digitale transformation, hvor virksomhedernes værdier, drift, integritet og renommé beskyttes uden at drukne i compliance.
 • Arbejdspakke 3:
  Sikker softwareudvikling
  Her arbejder virksomhederne med metoder, der forbedrer cybersikkerheden i virksomhedernes løsninger og der introduceres værktøjer til at understøtte sikkert design og udvikling af soft- og hardware.
 • Arbejdspakke 4:
  Ledelse og organisation
  Her udvikles konkrete og brugervenlige værktøjer, der styrker virksomhedernes evner inden for governance, cybercompliance og generel ledelse, planlægning og implementering.
 • Arbejdspakke 5:
  Samarbejde og opmærksomhed
  Her fokuseres der på at øge samarbejdet mellem virksomheder og organisationer i forsyningskæden med fokus på at højne cybersikkerhedsniveauet.
 • Arbejdspakke 6:
  Når det går galt
  Her fokuseres der på virksomhedernes evne til at håndtere et cyberangreb. Arbejdspakken hjælper virksomheder med at udvikle, teste og implementere beredskabsplaner, der både omfatter virksomhedens egen forretning, men også relaterer sig mod kunder og leverandører.

Arbejdspakkerne hjælper altså på hver sin måde de forskellige danske virksomheder inden for robot-, drone- og automationsindustrien og hjælper dem med at arbejde med cybersikkerhed internt i virksomheden – men så sandelig også eksternt i forsyningskæder, værdikæder og andre samarbejdsrelationer.

Erfaringer fra Cybersafe Robotics deles bredt

Gennem sine mange indsatser og aktiviteter udvikler og opsamler Cybersafe Robotics mange erfaringer og skaber interessant viden. Alle disse data skal komme flere til gavn, så flere virksomheder og brancher kan lære af Cybersafe Robotics.

Det gøres gennem en række formidlingsaktiviteter, herunder events, podcast, presse, mentorer, undervisning, netværk, en vidensbank, samt forskellige virksomhedsrettede skabeloner og guides, der bygges på baggrund af cybersafe-erfaringer.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Cybersafe Robotics

Projektejer:
Odense Robotics

Periode:
2023-2027

Støttet med:
10,2 mio. kroner

Cybersikre Værdikæder

Projektet om cybersikre robotter og droner udspringer af Industriens Fonds ACTION:CALL om cybersikre værdikæder. Læs mere om fondens arbejde med cybersikkerhed i danske virksomheders værdikæder og besøg også de fire andre projekter som er igangsat med udgangspunkt i det ambitiøse ACTION:CALL.

Cybersikkerhed

Projektet om cybersikre robotter og droner er et af flere projekter i Industriens Fonds projektportefølje, som beskæftiger sig med cybersikkerhed i dansk erhvervsliv. Læs mere om fondens arbejde med cybersikkerhed og dansk konkurrenceevne her.

Projektpartnere

Projektet udføres i et partnerskab bestående af aktører med stor erfaring inden for cybersikkerhed, robotter og supply chains.

Kontakt

Projektejer:
Søren Elmer Kristensen
CEO
24 40 85 22
sek@odenserobotics.dk

Projektleder:
Mads Graves Larsen
Business Development Manager
40 31 05 75
mgl@odenserobotics.dk

Kontakt

Nadika Bulathsinhala

Projektleder, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.