Fødevareindustriens komplekse værdikæder skal cybersikres

Fødevareværdikæder
Aktiv
Cybersikkerhed

Cybersikre fødevareværdikæder er nøglen til høj fødevaresikkerhed. Netop fødevaresikkerhed er en dansk styrkeposition - og den skal forsvares. Derfor skal hele branchen nu blive bedre til at arbejde med cybersikkerhed og mere resiliente fødevareværdikæder.

Projektets topprioriteter

 1. At udvikle et toolkit med fokus på cybersikre værdikæder, der særligt henvender sig til fødevarebranchen.

 2. At styrke fødevarebranchens generelle arbejde med cybersikkerhed.

 3. At indgå som en vigtig del af Industriens Fonds særlige indsats med fokus på cybersikre værdikæder.

Fødevareværdikæder skal være robuste for at sikre mad til mennesker overalt på kloden. Maden skal være sikker at indtage og den skal være sikker på at nå frem i tide, ved den rigtige temperatur, i de rette mængder til den rigtige modtager.

Derfor er sikkerhed essentielt, når vi taler om fødevarer. Og derfor er det vigtigt – for hele fødevarebranchen – at fokusere på og designe cybersikre fødevareværdikæder.

Komplekse fødevareværdikæder

Fødevareindustriens forsyningskæder er meget komplekse. Leverandører af råvarer, pakning og forarbejdning og vidtrækkende distribution.

Krav til øget produktivitet, monitorering og optimering af produktionen, samt krav om sporbarhed og dokumentation i værdikæden, øger afhængigheden af data. Og dermed øges også virksomhedernes sårbarhed overfor cyberangreb.

Erfaringer fra blandt andet projektet Modstandsdygtig.DK, viser, at mange virksomheder i de danske fødevareværdikæder kun har ringe fokus og viden om datasikkerhedsrisici og hvordan disse risici håndteres. Sådan forholder det sig til trods for de potentielt store konsekvenser for forretningen, som et cyberangreb kan have.

Derfor skal fødevarebranchen blive bedre til at arbejde med risikovurderinger, sikring af data, sikring af produktionsanlæg og infrastruktur, samt beredskabsplaner, der kan hjælpe når skaden er sket.

Derfor er det essentielt at løfte branchens viden og evne til løbende at styrke cybersikkerheden blandt små og mellemstore virksomheder i fødevareværdikæden.

Toolkit til at bygge cybersikre fødevareværdikæder

På baggrund af fødevarebranchens akutte behov for højere cybersikkerhed, og fordi branchen er en afgørende del af dansk erhvervsliv, vil projektet Cybersikre Fødevareværdikæder udvikle et særligt toolkit til virksomheder i og omkring fødevarebranchen.

Det nye toolkit skal gøre virksomhederne i stand til at analysere, vurdere og håndtere egen cybersikkerhed helt op på virksomhedens øverste ledelsesniveau. Og derudover skal værktøjet også understøtte en mere cybersikker dialog og et tættere sikkerhedssamarbejde i virksomhedernes værdikæder.

Toolkittet udvikles med udgangspunkt i allerede tilgængelige værktøjer, som nu målrettes til fødevareværdikæder. Derudover identificeres eventuelle mangler og der udvikles nye eller supplerende værktøjer hvis der er behov for det, med henblik på at værktøjerne bliver lette at bruge og bliver relevante for virksomheder på alle modenhedsniveauer.

Fire hovedaktiviteter

Cybersikre Fødevareværdikæder arbejder med cybersikkerhed i fødevarebranchen gennem fire hovedaktiviteter.

Dels skal der udbredes viden om cybersikkerheds betydning for den enkelte virksomheds konkurrenceevne, dels skal projektet afdække trusler for værdikæder og virksomheder via analyser af datastrømme og sårbarhed, dels skal projektet udvikle og udbrede operationelle anbefalinger og løsninger, dels skal projektet facilitere en grundig implementering af indsats- og finansieringsplaner.

Mere konkret kan de fire hovedaktiviteter skitseres som følger:

 • Hovedaktivitet 1:
  Cyber Awareness Workshops
  Projektet afholder tre åbne cyber awareness workshops for fødevarevirksomheder. Hensigten er at skabe viden om risici og betydningen af cybersikkerhed, strategisk såvel som praktisk, samt give indblik i løsningsmuligheder.
 • Hovedaktivitet 2:
  Udviklingsforløb
  Projektet gennemfører udviklingsforløb med et halvt dusin virksomheder i fire forskellige værdikæder for at afdække cybersikkerheden i værdikæden og i de enkelte virksomheder. Afdækningen skal blandt andet styrke virksomheders indsigt i og fokus på cybersikkerhedens betydning for hele værdikæden og kigger således på tematikker som vidensudveksling, risikoanalyse, datastrømme og handlingsplaner. Udviklingsforløbene munder ud i konkrete indsatsplaner for de deltagende virksomheder.
 • Hovedaktivitet 3:
  Toolkit
  Projektet tester, tilretter, videreudvikler og udbreder et nyt toolkit til styrket cybersikkerhed i fødevareværdikæder. De nye værktøjer, metoder og guider til teknologivalg og implementering stilles til rådighed for hele fødevarebranchen.
 • Hovedaktivitet 4:
  Udrulning
  Projektet hjælper virksomheder med at udvikle indsatsplaner og finansieringsstrategi med henblik på at få implementeret gode processer og løsninger, der kan cybersikre værdikæderne i branchen.

Med et velafprøvet toolkit i hånden sætter projektet afslutningsvist ekstra fokus på formidlingen fra projektet. Både forankring og formidling sker i samarbejde med hele partnerkredsen og vil fortsætte i mange forskellige kanaler – også efter projektets formelle udløb.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Cybersikre Fødevareværdikæder

Projektejer:
Food & Bio Cluster Denmark

Periode:
2023-2026

Støttet med:
8,2 mio. kroner

Cybersikre Værdikæder

Projektet om cybersikre værdikæder i fødevaresektoren udspringer af Industriens Fonds ACTION:CALL om cybersikre værdikæder. Læs mere om fondens arbejde med cybersikkerhed i danske virksomheders værdikæder og besøg også de fire andre projekter som er igangsat med udgangspunkt i det ambitiøse ACTION:CALL.

Cybersikkerhed

Projektet om cybersikre værdikæder i fødevaresektoren er et af flere projekter i Industriens Fonds projektportefølje, som beskæftiger sig med cybersikkerhed i dansk erhvervsliv. Læs mere om fondens arbejde med cybersikkerhed og dansk konkurrenceevne her.

Projektpartnere

Projektet udføres i et partnerskab bestående af aktører med stor erfaring inden for cybersikkerhed, supply chains og fødevareindustrien.

Kontakt

Projektejer:
Lars Visbech Sørensen
CEO
40 56 71 28
lvs@foodbiocluster.dk

Projektleder:
Eva Nautrup
Senior Business Development Manager
61 42 15 96
ena@foodbiocluster.dk

Kontakt

Malene Stidsen

Programchef, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.