Simulator uddanner bestyrelser i bedre cybersikkerhed

Aktiv
Cybersikkerhed

Projektet vil give danske bestyrelser og virksomhedsledere viden og spidskompetencer indenfor håndtering af cyberkriminalitet for at styrke dem som sparringspartnere og beslutningstagere ift. at opbygge virksomhedernes cybergovernance og -resilience.

Cybersikkerhed er blevet et konkurrenceparameter, som i stigende grad efterspørges af danske som udenlandske virksomheder. Hvis danske virksomheder skal deltage i den digitale transformation og bidrage til at udbygge Danmarks position som førende på det digitale område, er der behov for, at bestyrelser og topledelser har fokus på at håndtere de stigende cybertrusler.

Projektet har til formål at oprette et simulator- og træningscenter til uddannelse af danske bestyrelser og topledelser i at blive førende inden for strategisk og praksisnær håndtering af cybertrusler- og governance. Projektet bygger på forprojektet Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer, der har fokus på vejledning og undervisning af bestyrelser om håndteringen af cybersikkerhed.

Træningscentret vil have en fysisk lokation på CBS i København og være bemandet af facilitatorer og cyberanalytikere, der vil køre træningssessioner dagligt. Et indbygget virtuelt studie skal derudover sikre, at undervisning og træning kan nå ud til alle hjørner i landet. Indholdet tager udgangspunkt i en genkendelig case, der bygger på virkelige forhold.

Projektet har som ambition at gennemføre mere end 300 uddannelsessessioner, og få uddannet og træne mellem 5-6.000 danske bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere.

CRST skal fungere som et dansk og internationalt cybersikkerhedsflagskib, der samler de bedste kompetencer inden for cyber ricisi, med overblik over de mest aktuelle trusler og tendenser, som dansk erhvervsliv står overfor. CRST skal være et samlingsted for de ledende kræfter på området og derigennem yde et væsentligt bidrag til, at cybersikkerhed bliver en konkurrencefordel for danske virksomheder og Danmark som helhed.

Projektet henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, virksomhedsledere samt ledere og medarbejdere med ansvar for at servicere bestyrelsen.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Cyberrisk Simulator og Træningscenter for Bestyrelser

Projektejer:
Bestyrelsesforeningens center for cyberkompetencer   

Periode:
2021-2024

Støttet med:
5,0 mio. kroner

CYBERINDSATS

Projektet er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere derom her:

Projektejer:
Tom Jacobsgaard
Direktør
Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer
40 53 08 03
tj@bestyrelsesforeningen

Projektansvarlig: 
Kirsten Hede
Projektdirektør
Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer
35 18 11 56
khe@bestyrelsesforeningen.dk

Kontakt

Malene Stidsen

Programchef, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.