Inklusion og cybersikkerhedskompetencer øger arbejdsstyrken

fast track til kompetencer i cybersikkerhed
Aktiv
Cybersikkerhed

Gennem målrettet uddannelse gøres neurodivergente, flygtninge, migranter, ledige akademikere og seniorer i stand til at håndtere cybersikkerheden i mindre danske virksomheder. På den måde reduceres manglen på cybersikkerhedskompetencer i dansk erhvervsliv.

Projektets topprioriteter

  1. At styrke dansk erhvervslivs cybersikkerhed.

  2. At give danske virksomheder adgang til relevante kompetencer.

  3. At øge erhvervslivets konkurrenceevne gennem højere cybersikkerhed.

Mangel på arbejdskraft indenfor cybersikkerhed kombineret med en støt stigende trussel fra it-kriminelle, er en giftig cocktail for særligt de små og mellemstore virksomheder i Danmark.

En særlig fast track til kompetencer i cybersikkerhed skal derfor øge arbejdsudbuddet inden for netop it-sikkerhed, så virksomhederne bedre kan ruste sig.

Danmark mangler nemlig eksperter inden for it-sikkerhed. Og det betyder, at især mindre virksomheder ofte må gå forgæves, i jagten på medarbejdere med de rette kompetencer inden for cybersikkerhed og datahåndtering.

Fast track sætter fart på kompetenceudviklingen

Projektet handler først og fremmest om at træne og uddanne 370 borgere i Danmark, så de opnår relevante cybersikkerhedskompetencer.

Derigennem skaber projektet en pool af dygtige folk, der kan hjælpe mindre virksomheder med at identificere og bekæmpe cybertrusler og på den måde beskytte værdifulde aktiver og det gode omdømme.

Fire målgrupper med gode forudsætninger

Indsatsen implementeres gennem fire forskellige spor, der hver især har til formål at uddanne henholdsvis migrantkvinder, neurodivergente, ledige akademikere og seniormedarbejdere i små og mellemstore virksomheder til at kunne håndtere cybersikkerhed med kyndig hånd.

Female-Cyberknowhow

Sporet er for migrantkvinder, som i forvejen har en uddannelse fra udlandet, men som ikke bruger den professionelt i Danmark. De vil blive opkvalificeret med internationalt anerkendte cybersikkerhedscertifikater og deltage i et ambitiøst karriereprogram, der særligt er målrettet små og mellemstore virksomheder.

Neuro-Cyberknowhow

Sporet handler om at uddanne eller omskole neurodivergente personer til at kunne håndtere cybersikkerhedsaspekter hos en lille eller mellemstor dansk virksomhed. De udvalgte deltagere gennemgår et forløb med fokus på afklaring, selvfortælling og selvforståelse og så sikres det også, at deltagerne udstyres med gode cybersikkerhedskompetencer.

Bonus-Cyberknowhow

Sporet fokuserer på ledige akademikere, som rustes med relevante cybersikkerhedskompetencer, så de, udover deres eksisterende uddannelse og curriculum, også vil kunne tilbyde virksomheder overblik og knowhow i forhold til cybersikkerhed og datahåndtering.

SMV-Cyberknowhow

Sporet er særligt for seniorer og it-ansatte i små og mellemstore virksomheder. Deltagerne modtager blandt andet en pakke med fire forskellige certificeringer, som er særligt valgt til at dække sikkerhedsbehov hos mindre danske virksomheder.

Mentorordning mitigerer risikoen

En del af deltagerne i projektet befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan der være mange forskellige årsager til.

Men fælles for alle deltagere er, at virksomheder måske kan være tilbageholdende med at ansætte – alene på grund af de udfordringer det kan føre med sig, når nye medarbejdere skal indsluses på en ny arbejdsplads.

Derfor etablerer projektet også en mentorordning, hvor kompetente mentorer faciliterer og understøtter mødet mellem den nye medarbejder og dennes ansættelsessted.

Hensigten er at mentorer kan hjælpe processen godt på vej, så de danske virksomheder får maksimal gevinst ud af de nye ansættelser, og dermed får taget nogle vigtige skridt på cybersikkerhedsområdet.

Erfaringerne med fast track til kompetencer i cybersikkerhed er for alle

Gennem de forskellige indsatser, der knytter sig til hver af de fire spor, oparbejdes en masse viden og erfaring. Ikke kun om cybersikkerhed og danske virksomheder, men også om for eksempel opkvalificering og inklusion generelt.

Den slags erfaringer skal komme mange til gavn. Derfor er der tilknyttet et tværgående advisory board som binder projektets fire spor sammen.

Boardet står for at samle al relevant viden op fra projektets aktiviteter og formidle den til aktører i og rundt om det danske erhvervsliv.

På den måde kan viden, resultater og erfaringer fra projektet – også på den lange bane – komme danske virksomheder til gavn på andre områder, hvor udbuddet af kompetent arbejdskraft er begrænset.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Fast Track Til Kompetencer I Cybersikkerhed

Projektejer:
Ingeniørforeningen

Website:
Læs mere her

Periode:
2023-2025

Støttet med:
14,8 mio. kroner

Cybersikkerhedsprogram

Fast Track Til Kompetencer I Cybersikkerhed er et af flere projekter i Industriens Fonds projektportefølje, som beskæftiger sig med cybersikkerhed i dansk erhvervsliv. Læs mere om fondens arbejde med cybersikkerhed og dansk konkurrenceevne her.

Projektpartnere

Fast Track Til Kompetencer I Cybersikkerhed udføres af en bred kreds af aktører, der alle beskæftiger sig med dansk erhvervsliv, cybersikkerhed, kompetenceudvikling og arbejdsmarkedet.

Kontakt

Projektejer:
Laura Klitgaard
Formand
formand@ida.dk
30 32 86 83

Projektleder:
Sofie Rasmussen
Projektleder
sora@ida.dk
21 48 37 78

Kontakt

Nadika Bulathsinhala

Projektleder, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.