Rumrejse styrker den danske rumindustri

Rumrejsen
Aktiv
Nye teknologier

Den danske rumindustri rummer et stort potentiale. Det skal i højere grad udnyttes og den forløsning skal hjælpes på vej af Rumrejsen 2023.

Projektets topprioriteter

  1. At synliggøre og styrke den danske rumindustri og alle dens underleverandører.

  2. At synliggøre den hastige teknologiudvikling inden for udbygning af ruminfrastruktur og bruge den til at øge danske virksomheders konkurrenceevne.

  3. At øge interessen for og søgningen til uddannelser indenfor STEM-området på universiteterne og på de tekniske erhvervsuddannelser.

Rumrejsen 2023 skal være med til at synliggøre danske rumprodukter. Mange danske virksomheder er direkte eller indirekte leverandører af kritisk udstyr til rumaktiviteter og sektoren er af stor betydning for dansk erhvervsliv.

Gennem et tiltag som Rumrejsen 2023 skal der derfor sættes fokus på især tre tematikker, der er af afgørende betydning for industriens fremtidige konkurrenceevne.

Stærk industri, spændende teknologi og attraktive uddannelser

For det første skal Rumrejsen 2023 være med til at synliggøre og styrke den danske rumindustri og alle dens underleverandører. Den danske rumindustri er en nicheindustri, der består af få store virksomheder og mange små og mellemstore virksomheder med dyb specialisering. Derudover er der også en række iværksættervirksomheder på området.

Med Rumrejsen 2023 bliver det muligt at fremvise værdien af at have en stærk rumindustri og førende forskningsinstitutioner indenfor området, der kan levere til de store rumagenturer rundt om i verden. Og derfor er netop synliggørelsen af den danske rumindustri det primære formål med projektet Rumrejsen 2023.

Vigtigt er det også, at synliggøre den hastige teknologiudvikling i udbygningen af ruminfrastrukturen. Den er et vigtigt afsæt for danske
virksomheders konkurrenceevne og dermed vil projektet understøtte, at danske ruminvesteringer øges.

Projektet skal også åbne op for, at flere danske virksomheder vil kunne få mulighed for at deltage i ESA-programmer inden for blandt andet teknologiudvikling, jordovervågning (observation og navigation), samt udforskning af måner, planeter og lignende.

Sidst, men ikke mindst, er det afgørende at Rumrejsen 2023 lykkes med at øge interessen for og søgningen til uddannelser indenfor STEM-området på de danske universiteter og på de tekniske erhvervsuddannelser, som er relevante for den danske industri.

Derved vil Rumrejsen 2023 understøtte, at industriens virksomheder får bedre adgang til den arbejdskraft, de har behov for.

Arrangementer og formidling er kernen i Rumrejsen 2023

Rumrejsen 2023 sætter ind på mange fronter. Der skal være eksportfremstød for den danske rumindustri, der skal afholdes formidlingsarrangementer og så skal der laves en masse andre aktiviteter, der understøtter ønsket om at skabe en verdensførende rumfartsindustri her i Danmark.

Desuden vil der også skabes en udstilling med fokus på innovative danske rumvirksomheder og deres produkter. Udstillingen kan ses i Industriens Hus.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Rumrejsen 2023

Projektejer:
Dansk Industri

Periode:
2023-2024

Støttet med:
0,5 mio. kroner

Nye teknologier

Rumrejsen 2023 er et af flere projekter i Industriens Fonds projektportefølje, som beskæftiger sig med nye teknologier i dansk erhvervsliv. Læs mere om fondens arbejde med nye teknologier her.

Kontakt

Projektejer:
Kinga Szabo Christensen
Rådgivningsdirektør
29 49 46 99
kisz@di.dk

Projektleder:
Mikkel Harder
Underdirektør
25 77 91 61
miha@di.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.