Børn skal blive bedre til at beherske ny teknologi

Aktiv
Nye teknologier

National indsats i folkeskolen skal styrke børns digitale kompetencer, teknologiforståelse og interesse for kodning.

I takt med at teknologi og digitale løsninger bliver en mere og mere integreret del af vores liv, er der i stigende grad brug for, at børns digitale kompetencer og teknologiforståelse løftes. 

Projektet ultra:bit har siden 2018 arbejdet på at gøre børn teknologikompetente og -kritiske, og dermed styrke deres evner til at agere i en verden med øget digitalisering samt inspirere dem til at skabe innovative løsninger på komplekse problemstillinger og indgå i kritisk dialog om teknologi.

Projektets ambition er at inspirere både børn, deres forældre, lærere, pædagoger og den bredere befolkning til nysgerrighed over for de muligheder og udfordringer, som teknologiens sprog bringer – både i forhold til deres egen hverdag og i forhold til samfundet.

Indsatsen har indtil videre bestået af uddeling af microcomputere (ultra:bits), ultra:bit kurser til lærere, en række fiktions- og faktaprogrammer og indhold på børneprogrammer på DR Ultra, herunder camps, konkurrencer samt undervisningstilbud på DR Skole. 

Indsatsen

På baggrund af den overvældende tilslutning til ultra:bit 1.0 i 2018, hvor 60.000 børn i 4. klasse (ca. 90% af årgangen) fik deres egen ultra:bit, gjorde bevillingen til ultra:bit 2.0 det muligt ved skolestart 2019 at udvide ambitionerne for indsatsen til at omfatte hele mellemtrinnet (4., 5. og 6. klasse). 

1300 skoler ud af ca. 1600 grundskoler i Danmark er ved udgangen af 2019 tilmeldt ultra:bit. Det er 8 ud af 10 skoler. Og det estimeres, at mere end 100.000 børn i 4., 5. og 6. klasse i Danmark og 4000 lærere har haft fingrene i en micro:bit via ultra:bit-indsatsen. Ligeledes har hundredtusindvis af børn fulgt med i de mange ultra:bit programmer på DR Ultra. Derudover er skoler i Grønland, på Færøerne og i Sydslesvig også med i ultra:bit. 

ultra:bit 3.0 udvider målgruppen til at involvere børn op til 14 år, dvs. børn i 7. og 8. klasse. Forlængelsen af ultra:bit betyder, at de børn, som i 2018 blev den første ’årgang ultra:bit’ kan fortsætte med ultra:bit, når de kommer i 7. klasse i 2021. 

Der vil som led i det nye tiltag blive udviklet på nye og eksisterende aktiviteter, herunder programmer og indhold om digital dannelse på DR Ultra, læringsevents, ultra:bit camps, hackathons og konkurrencer, samarbejder med virksomheder, nye digitale undervisningsforløb og lærerkurser. 

Undervisningsmateriale og programmer til de større børn vil have særligt fokus på at inspirere til andre former for teknologi samt på bredere temaer som cybersikkerhed, teknologisk innovation, kritisk stillingtagen og digital adfærd. Ligeledes vil der blive tilbudt mere avanceret programmering med ultra:bit’en. 

En forsat lærerinvolvering og kompetenceudvikling af ultra:bit-undervisere skal sikre en stærk forankring i grundskolens fokus på teknologiforståelse, og forskellige indsatser vil blive iværksat for at sikre, at ultra:bit forankres i eksisterende undervisningsindhold og aktiviteter.

Effekt

Eleverne skal gå fra at være storforbrugere af teknologi til selv at blive kreative skabere med brug af teknologi. Det forventes, at børns nysgerrighed over for teknologi øges, og at deltagelse i ultra:bit vil ruste børn til at udnytte deres skaberkraft, logik og kreativitet til at bygge fremtiden med teknologi. Konkret er det målet, at teknologiens relevans for dem selv samt deres kritiske stillingtagen øges, at lærernes kompetencer i at undervise i teknologiforståelse og -kritik øges og at skolerne fortsat anvender læringsmaterialerne. 

Der effektmåles på fx forståelse for teknologi og kodning, ønsket om at lære mere om teknologi og kodning, at flere piger viser interesse for emnet, at lærere oplever, at de er bedre klædt på til at undervise i teknologi og at de fremover vil bruge den nye viden i deres undervisning. 

På langt sigt er det forventningen, at en markant forankringsindsats resulterer i vedvarende interesse og forståelse for teknologi og teknologisk kreativitet blandt børn, og at interessen for at vælge uddannelsesretninger med fokus på teknologi styrkes.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Ultra:bit

Projektejer:
Danmarks Radio

Periode:
2018-2023

Støttet med:
2018-2020: 14,5 mio. kroner
2019-2020: 12,6 mio. kroner
2020-2023: 17,5 mio. kroner

PARTNERE

Projektet udføres af Danmarks Radio i samarbejde med Centre for Undervisningsmidler (CFU) og Astra. Læs mere om partnerne her.

Evalueringsrapport

Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) har i 2019 og igen i 2020 udarbejdet evalueringer af ultra:bit.

Evaluering januar 2019
Hent et resumé af evalueringen (pdf)
Hent hele evalueringen (pdf)

Evaluering september 2020
Hent et resumé af evalueringen
Hent hele evalueringen (pdf)

Evaluering september 2021
Hent hele evalueringen (pdf)

KONTAKT

Projektejer
Morten Skov Hansen,
Chef, DR Kultur, Børn og Unge
+45 2510 0283
mosh@dr.dk

Projektansvarlig
Johanne Bagge
Redaktør B&U
DR Ultra
jbag@dr.dk
+45 28 54 73 56

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.