Ledere i danske startups styrkes med målrettet kompetenceløft

From Founder to Leader
Aktiv
Nye teknologier

Danske vækstiværksættere skal blive bedre til at indfri vækstpotentialet. Men ofte står begrænsede ledelseskompetencer i de danske startups i vejen. Derfor skal iværksætteres ledelseskompetencer skærpes - og helt generelt skal startupmiljøets viden og fokus på ledelse udvides.

Projektets topprioriteter

  1. Skabe konkurrencedygtige vækststartups, der formår at lede, organisere, tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere.

  2. Ruste og uddanne startup-ledere til at kunne håndtere de ledelsesmæssige og personlige udfordringer, der følger med når virksomheden vokser.

  3. Øge fokus på personlig og ledelsesmæssig udvikling i det danske startup-økosystem, og stille redskaber og viden til rådighed til at understøtte udviklingen.

I mange år har fokus på iværksætteres personlige og ledelsesmæssige udvikling ikke fyldt meget. Det gælder både i iværksætternes selvforståelse og i økosystemets værditilbud. Diskursen har været præget af en praksisdrevet og idealiseret fortælling om hårdt arbejde, og om at skubbe og overskride egne grænser med hårde arbejdsdage og overnatninger på kontoret.

Det har ledt til mentale udfordringer, stress og en usund og ekskluderende arbejdskultur. Og i forhold til indfrielse af iværksætternes vækstpotentiale, bliver manglende eller ringe håndtering af personlige og ledelsesmæssige forhold problematiske i den kritiske overgang fra det helt tidlige stadie med fokus på produktudvikling og markedsvalidering, til stadiet hvor virksomheden skal udvikle deres salg og hvor medarbejdere ansættes for at kunne skalere forretningen og etablere fundamentet for fremtidig vækst. Det skal From Founder To Leader lave om på.

Ledelsesudfordringer lukker ned for virksomheders vækst

Undersøgelser viser, at relationelle eller personlige udfordringer ofte er blandt årsagerne til at mange unge virksomheder lukker igen. Og netop i disse år står virksomheder overfor en stor udfordring, når det kommer til at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere, der skal sikre den enkelte virksomhed kompetencerne til deres vækstrejser. Det sker parallelt med at arbejdsmarkedet og arbejdsforhold konstant ændrer og udvikler sig.

På den baggrund er der behov for, at ledere i danske startups bliver bedre til at udføre ledelsesopgaven. Altså i højere grad laver transformationen from founder to leader. Ellers går det udover konkurrenceevnen og væksten.

Derfor har Industriens Fond sammen med Copenhagen Business School og Copenhagen School of Entrepreneurship engageret sig i projektet From Founder to Leader. Det har ført til igangsættelsen af From Founder To Leader, hvor fokus især kredser omkring leadership snarere end traditionel management i det danske iværksætterunivers.

From Founder To Leader er et personligt program til startup-ledere

Initiativet er et specialiseret personligt lederudviklingsprogram for lovende virksomhedsgrundlæggere med medarbejderansvar – primært i startups der er nået til skaleringsstadiet.

Programmet har i første omgang til formål at hjælpe 200 startup-ledere med at dygtiggøre sig inden for ledelse. Det sker primært gennem tre hovedelementer i strukturerede forløb:

På programmet optages individuelle founders fra startups, der befinder sig i skaleringsfasen. Altså virksomheder med udsigt til markant vækst. Målet er at optage startups, der har opnået proof-of-business og dermed så småt er i gang med at etablere mere formelle strukturer og processer, der forbereder og danner grobund for en mere markant fremtidig vækst.

Programmet er åbent for founders fra alle brancher og industrier, men virksomheden skal minimum have én, og gerne flere, lønnede medarbejdere. Eller have planlagt en ansættelsesproces frem mod programmets start.

Baseret på analyser af forskellige iværksætterprogrammer, sammenholdt med input fra forskellige samarbejdspartnere og øvrige økosystempartnere, sigter From Founder To Leader især efter at give de deltagende startup-ledere følgende:

  • Konkrete redskaber til at kunne lede og organisere arbejdet bedst muligt.
  • Evnen til at forstå sig selv i lederrollen og hvordan de tackler udfordrende individuelle mønstre, som forhindrer dem i at præstere optimalt i rollen og i deres arbejdsopgaver.
  • Evnen til at forstå og balancere samarbejder på tværs af interne og eksterne relationer hos organisationen og egen rolle og ansvarstagen i forhold til denne rammesætning.
  • Evnen til at balancere private udfordringer med den professionelle rolle.
  • Evnen til at udvikle sig selv og sine lederegenskaber i trit med organisationens udvikling, særligt håndtering af konflikter og svære samtaler og skabelse af et psykologisk trygt rum for medarbejderne.
  • Et fortroligt rum for refleksion og introspektion i trygge rammer.

Ambitionen er selvsagt at alle de godt 200 startup-ledere, som kommer til at indgå i programmet, får stor gavn af at være med. Interesserede iværksættere kan læse meget mere om programmet hos Copenhagen School of Entrepreneurship, hvor man også kan melde sig til programmet.

For den enkelte og for alle

Udover programmet, der målrettet fokuserer på at styrke den enkelte leder, så har projektet også som mål at bidrage til en positiv kulturforandring i økosystemet. For eksempel med en målsætning om at startup-founders generelt får en øget bevidsthed om deres egen lederrolle og udvikling.

Derfor vil projektet løbende udgive blogindlæg, artikler og analyser, samt en praktisk anvendelig håndbog baseret på projektets læringer.

Ydermere afholdes et årligt event, hvor det bredere økosystems aktører inviteres indenfor. Ønsket er, at projektet igennem denne formidlingsindsats skal være omdrejningspunkt for viden og debat om personlig og ledelsesmæssig udvikling i det danske startupmiljø, med det endemål at langt flere iværksættervirksomheder vokser og skalerer som ønsket – blandt andet på baggrund af bedre ledelse.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
From Founder to Leader

Projektejer:
Copenhagen Business School

Periode:
2022-2026

Støttet med:
8,9 mio. kroner

Kontakt

Projektejer
Nikolaj Malchow-Møller
Rektor
Copenhagen Business School
38 15 58 00
rektor@cbs.dk

Projektansvarlig
Mia Jung
Head of Leadership Development
Copenhagen School of Entrepreneurship
28 53 66 33
mj.cse@cbs.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.