Ejerlederes børn besidder et særligt potentiale til at bære virksomheden videre

Next Gen
Aktiv
Internationalisering

Når et ejerskifte fører til at næste generation overtager virksomheden, så rummer det nogle helt unikke potentialer. Børn af ejerledere har nemlig nogle helt særlige forudsætninger for at drive virksomhed. De potentialer skal udnyttes bedre hos de mange ejerledede virksomheder i dansk erhvervsliv.

Projektets topprioriteter

  1. Udvikle dansk ejerledelse i fremtiden og understøtte ejerledede virksomheders vækst via en indsats rettet specifikt mod gode ejerskifter og fremtidens ejerledere.

  2. Definere og etablere Next Gen som en veldefineret gruppe. Det vil sige, at begrebet Next Gen fremadrettet bruges om og af gruppen af næste generations ejerledere med en viden om at gruppen repræsenterer et særligt potentiale – og desuden gøre den næste generation parate til at lede fremtidens ejerledede virksomheder og dermed udfolde potentialet.

  3. Skabe viden om og fokus på den manglende kønsdiversitet i ejerledelse, og desuden understøtte, at flere kvinder fra Next Gen bliver ejerledere i fremtiden.

Tusindvis af ejerledede virksomheder skal ejerskiftes i de kommende år. Den fremtidige udvikling og vækst i ejerledede virksomheder afhænger i mange tilfælde derfor af næste generations parathed og evner til at overtage, drive og udvikle den ejerledede virksomhed.

Gruppen af Next Gen, altså børn af danske ejerledere, skønnes at udgøre omkring 200.000 personer i Danmark. En gruppe som er meget afgørende for virksomhedernes fremtidige konkurrenceevne.

Forskning peger på stort forretningspotentiale hos Next Gen

International forskning viser nemlig, at børn af ejerledere besidder et særligt potentiale for at lede og udvikle virksomheder i form af den viden, motivation og erfaring, som er videreført gennem blandt andet tidlig involvering i at drive virksomhed.

Det store potentiale er desværre ikke blevet forløst i Danmark. Kun 30% af de ejerledede virksomheder overlever transitionen fra First Gen til Next Gen. Og det er for lidt.

Kvalitative studier peger på, at manglende fælles visioner, manglende planlægning og dårligt lederskab af generationsskiftet er blandt hovedårsagerne til, at Next Gen oftest ikke lykkes som ejerledere.

Ligeledes peger forskningen på, at emotionelle og psykologiske aspekter, som for eksempel delt vision, kvalifikationer, medarbejderaccept og personlige forskelle er afgørende for de fejlslåede transitioner.

Kun få kvinder, også i næste generation

En yderligere dimension af Next Gen-ejerlederproblematikken er kønsaspektet. For selvom kvinder udgør cirka 50% af Next Gen, så er de stærkt underrepræsenterede i de danske ejerledede virksomheder og i overdragelsen.

Således er kun 12% af de danske ejerledede virksomheder ejet af kvinder, og kun 15% af dem, der overtager en ejerledet virksomhed, er kvinder.

Der ligger således store muligheder gemt i målrettet at fokusere på, hvordan NextGen-kvindernes potentiale kan forløses og derved mobilisere en overset talentmasse til at styrke og udvikle danske ejerledede virksomheder i fremtiden.

Derfor vil kønsdiversitetsaspektet spille en markant rolle i Next Gen-projektet, med fokus på blandt andet at opbygge en vidensbase om emnet, samt belyse, hvilke faktorer der henholdsvis fremmer og hæmmer kønsdiversitet i ejerledelse.

Projektets faser

Projektet sigter mod at opbygge en Next Gen-platform med mere end 6.000 personer, hvoraf cirka 400 på forskellig vis involveres i netværksmøder, i afklaringsforløb, i forberedelsesforløb og i karriereplanlægningsforløb.

Med sit konstante fokus på kønsdiversitet sigter projektet efter at kvinder udgør en stor del af de involverede deltagere i projektaktiviteterne. Mød nogle af dem her:

Ann Rose Bokkenheuser fra Rose Holm A/S

Gitte Kirkegaard fra Logitrans A/S

Lotte Bruun Jensen fra Osvald Jensen A/S

Julie Bruun fra CP

Simone Donbæk fra LEDON A/S

Ulla Holmen Mikkelsen fra Mikkelsen Electronics

Med projektets mange aktiviteter er hensigten at styrke fremtidens ejerledelse og generelt bidrage til styrket konkurrenceevne i dansk erhvervsliv ved at medvirke til mere velforberedte og effektive ejerskifter i danske ejerledede virksomheder.

Desuden arbejder projektet for at der er flere Next Gen blandt fremtidens danske ejerledere – og at flere af dem er kvinder.

Projektet er for nuværende skruet sådan sammen at det ventes afsluttet i 2025. Men hos Center for Ejerledede Virksomheder vil man også derefter fungere som videns- og paraplyorganisation for projektets netværk og indsatser, ligesom mentorer og udviklingsforløb forventes at kører videre.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Next Gen

Projektejer:
Copenhagen Business School

Periode:
2022-2025

Støttet med:
12,2 mio. kroner

Diversitet

I mange virksomheder er diversiteten lav på ledelsesgangen. Og i Next Gen-projektet fokuseres der derfor også på kønsdiversiteten hos næste generation af ejerledere i dansk erhvervsliv. I det hele taget arbejder Industriens Fond med kønsdiversitet på flere forskellige måder.

Kontakt

Projektejer:
Carsten Rohde
Institutleder
Copenhagen Business School
38 15 23 38
cr.acc@cbs.dk

Projektansvarlig:
Jette Jørgensen
Leder
Center for Ejerledede Virksomheder
25 15 98 82
jpj.cev@cbs.dk

Kontakt

Anders Wils

Direktionskonsulent

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.