Hvilke ledelsesmetoder virker - og hvad virker ikke?

Afsluttet
Bæredygtig produktion

Projektet skal styrke danske lederes viden om konsekvenserne af forskellige ledelsesmodeller i unoterede virksomheder.

Fokus vil være på at kortlægge brugen af henholdsvis ledelsesmodeller og tidsforbrug hos ejerledere i danske små og mellemstore virksomheder. Formålet er at udvikle individuelle benchmarkingværktøjer, der kan hjælpe lederne med at forstå konsekvenserne af deres ledelsesform, samt at opnå en større forståelse for optimal tidsdisposition i ledelsen af deres virksomhed.

Projektet henvender sig primært til ledere i danske unoterede virksomheder, men værktøjerne vil endvidere være brugbare hos bestyrelser og rådgivere, der kan danne sig et bedre billede af, hvordan ledelse foregår, og hvad effekten af forskellige ledelsesformer er.

METODE

Projektet er inddelt i tre konkrete aktiviteter, der består af henholdsvis vidensudvikling, værktøjsudvikling og formidling.

 • Vidensudvikling: 
  Projektet vil udvikle ny forskningsbaseret viden, der afdækker de faktiske ledelsesmodeller og ledernes tidsallokering i danske unoterede virksomheder. Dette vil blandt andet blive indsamlet gennem surveys og registeranalyser.

 • Værktøjsudvikling: 
  Projektet vil udvikle benchmarkingsværktøjer, der giver et danske ledere en mulighed for at måle deres egen ledelsesmodel og deres egen tidsallokering op mod relevante andre ledere. Der udvikles desuden en internetplatform, hvor benchmarkingredskabet gøres frit tilgængeligt. 

 • Formidling: 
  Projektet vil samle erfaringer og resultater i to rapporter samt afholde en konference med fokus på samme emne til gavn for ledere, investorer, rådgivere og andre.

EFFEKT

Ambitionen er, at mindst 5.000 individuelle benchmarkingrapporter om ledelsespraksis og mindst 400 rapporter om tidsforbrug er sendt ud til de deltagende virksomhedsledere. Derudover er det forventningen, at den opbyggede onlineplatform vil sikre en fremadrettet og bred anvendelse af værktøjerne i dansk erhvervsliv.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Ledelse i Unoterede Virksomheder

Projektejer:
Københavns Universitet

Periode:
2018-2020

Støttet med:
6,62 mio. kroner

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om ledelse, som blev gennemført i starten af 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her på hjemmesiden.
 • Temaindkaldelser

Projektpartnere

Projektet faciliteres af Københavns Universitet og udføres i samarbejde med Copenhagen Business School, Hong Kong University of Science and Technology, The University of Chicago Booth School of Business og Columbia University. Besøg projektpartnerne nedenfor:
 • Københavns Universitet
 • Copenhagen Business School
 • Hong Kong University of Science and Technology
 • Chicago Booth School of Business
 • Columbia University

Publikationer

Rapporten kortlægger brugen af ledelsesmodeller og tidsforbrug hos virksomhedsledere.

 • Læs rapporten

KONTAKT

Projektansvarlig:
Christian Schultz
​Institutleder

Kontaktperson:
Morten Bennedsen
Professor
Telefon: 28 74 45 25
Mail: morten.bennedsen@insead.edu

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.