Center for Ejerledede Virksomheder

Arkiveret
Internationalisering

Center for Ejerledede Virksomheder skal bidrage til at professionalisere ejerledelse i Danmark. Det skal ske gennem både forskning og en række konkrete virksomhedsrettede værktøjer.

Industriens Fond har indgået et tæt samarbejde med Copenhagen Business School (CBS) og INSEAD om at etablere Center For Ejerledede Virksomheder. Centeret har til huse på CBS og bidrager gennem videnopbygning, uddannelsesaktiviteter og dialogværktøjer til at professionalisere ledelsen hos ejerledede virksomheder i Danmark. Det skal bringe mange gevinster med sig.

Et af de områder som centeret skal beskæftige sig med, er sikringen af at ejerskifter i Danmark forløber succesfuldt for alle parter. Det vil sige, at ejerskiftet bringer en ny ejer ind, som er i stand til at videreføre den vækst, som den afgående ejer har skabt. Som en vigtig del af den proces udvikles et internetbaseret benchmarkingværktøj, som den enkelte ejerleder i samarbejde med sine rådgivere, kan anvende til at planlægge og kvalificere sin exit-strategi fra virksomheden. Værktøjet kan med fordel benyttes meget tidligt i processen – adskillige år før et ejerskifte skal finde sted.

Det har været af særlig betydning for Industriens Fond, at ejerlederen og ejerlederens nærmeste rådgivere, eksempelvis revisorerne, er engagerede i at udvikle og anvende den viden om ejerledelse og ejerskifte, som sker i Center for Ejerledede Virksomheder. På den måde sikres det, at centerets viden præsenteres på relevant vis til ejerlederen, og at der vedvarende, under hele projektforløbet, er et stærkt fokus på at få målgruppen i tale. Centeret skal også arbejde med betydningen af såkaldte bløde værdier ved ejerskifter. Eksempelvis kendskab til ejerlederens personlige overvejelser og refleksioner over sin egen fremtid. Bevidstheden er en forudsætning for, at den strategi som ejerlederen lægger for sin egen exit fra ledelsen er gunstig og holdbar. Industriens Fond har derfor lagt vægt på at også sådanne kompetencer tilføres til Center for Ejerledede Virksomheder.

Etableringen af Center for Ejerledede Virksomheder på CBS skaber en varig forankring af viden og effekter nationalt, samtidig med at det tætte samarbejde med INSEAD er med til at indføre internationale erfaringer og viden om ejerledelse og ejerskifteudfordringer til Danmark. Det er Industriens Fonds ambition, at der med centerdannelsen bliver skabt en platform for udvikling af kompetencer og aktiviteter til gavn for danske ejerledere og deres virksomheder.

Baggrund for projektet

 • 23.000 ejerledede virksomheder forventes at skifte ejer eller ejerkreds i løbet af de kommende ti år.
 • I alt er 80 % af alle danske virksomheder ejerledede.
 • 10.000 danske ejerledere er i dag over 65 år og yderligere 13.000 er mellem 55 år og 65 år.
 • Der er et stort behov for kunne rådgive og klæde ejerledere, konsulenter, banker, advokater og revisorer på, så de kan understøtte et succesfuldt ejerskifte.
 • Ejerlederne står med en række store udfordringer omkring ejerskifte, vækst og produktivitet.
 • Vækstudfordringer: hvordan opretholdes vækstfokus, når virksomhederne er 30-40 år gamle?
 • Organisationsudfordringer: hvordan organiserer ejerlederen virksomheden, så egne ressourcer bliver brugt på strategi, udvikling og langsigtet planlægning?
 • Forandringer: IT-udfordringer, outsourcing, flytning af produktion, eksport til nye markeder?
   

Resultater

Udover ovennævnte benchmarkingværktøj, så foretages der også løbende forskning i Center for Ejerledede Virksomheder. Store dele af forskningen indgår i benchmarkingværktøjets udformning, men derudover udgiver centeret også 10 rapporter i perioden fra 2015 til 2018. De er alle tilgængelige her på siden.

Siden projektets start i 2014 har Centret yderligere afholdt 31 workshops for 421 ejerledere, 5 kurser for ejerledere og 25 workshops for 505 rådgivere.

Værktøjer

Anvend de forskellige værktøjer til at styrke ledelsen i din virksomhed.

Strategikortet

Benyt Ejerstrategikortet til at få indsigt i, hvilke strategiske overvejelser, du kan gøre dig for at vælge den langsigtede ejer- og ledelsesstruktur, der passer netop din virksomhed.

Strategiappen

Prøv Strategitrappen med det samme og få indsigt og overblik, uanset hvor du er i processen.

Investeringsværktøjet

Prøv Investeringsværktøjet og få en anbefaling til, hvad du især skal være opmærksom på, når du investerer. Værktøjet bygger på 3.200 ejerlederes investeringserfaringer.

Publikationer

Opsummering af anbefalinger og værktøj

Publikationen opsummerer centrale resultater fra den forskning, som Center For Ejerledede Virksomheder har tilvejebragt, og giver en introduktion til værktøjer og anbefalinger til et godt ejerskifte.

Rapport #1
Ejerledelse – baggrund og udbredelse

Rapport #2
De økonomiske konsekvenser af ejerskifte i Danmark

Rapport #3
Ejerlederne og ejerskifter

Rapport #4
Det gode ejerskifte

Rapport #5
Personlige og familiemæssige udfordringer i forbindelse med ejerskifte

Rapport #6
De markedsmæssige og institutionelle udfordringer ved ejerskifte

Rapport #7
Personlig afklaring i forbindelse med ejerskifte

Rapport #8
Værdien af en bestyrelse i ejerledede selskaber

Rapport #9
Udfordringerne ved at fastholde medarbejdere

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Center for Ejerledede Virksomheder

Projektejer:
Center for Ejerledede Virksomheder, CBS & INSEAD

Periode:
2014-2018

Støttet med:
22,8 mio. kr.

Fakta

Center for Ejerledede Virksomheder skal adressere en række emner og udfordringer:

 • – Skabe viden om, hvordan man gennemfører et succesfuldt ejerskifte.
 • – Udvikle strategiske værktøjer og informationsmateriale i en dansk kontekst.
 • – Udvikle en dansk version af planlægningsværktøjet The Family Business Planning Map.
 • – Udvikle en internetbaseret planlægningsplatform, der kan benchmarke ejerledede virksomheder og udarbejde en virksomhedsspecifik strategisk rapport, som – kan bruges ved tilrettelæggelse og gennemførelse af et ejerskifte.
 • – Udvikle moduler til benchmarkingværktøjet for rådgivere, investorer og andre.
 • – Implementere strategiske værktøjer hos ejerledede virksomheder.
 • – Identificere udækkede behov for rådgivning af ejerledede virksomheder.
 • – Udarbejde korte kurser og uddannelsesdage i samarbejde med CBS Executive.
 • – Have dialog med alle interessenter på området.

Opsummering af anbefalinger og værktøj

Publikationen opsummerer centrale resultater fra den forskning, som Center For Ejerledede Virksomheder har tilvejebragt, og giver en introduktion til værktøjer og anbefalinger til et godt ejerskifte.

Integrerede projekter

Center for Ejeredede Virksomheder har affødt to projekter:

Kontakt

Projektansvarlig CBS:
Jette Poulsen Jørgensen
Centerkoordinator
38 15 60 00
jpj.ccg@cbs.dk

Projektansvarlig INSEAD:
Morten Bennedsen
Professor
60 72 91 94
Morten.BENNEDSEN@insead.edu

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Programleder, Bæredygtig Produktion

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.