Bæredygtige boliger i Ukraine bygges efter dansk model

Bæredygtige Boliger i Ukraine
Aktiv
Internationalisering

Nye bæredygtige boliger i Ukraine skal bygges op med udgangspunkt i den danske almene boligmodel. Som led i opførelsen af de nye boliger, knyttes et tættere bånd mellem det ukrainske samfund og det danske erhvervsliv. Det gøres i håb om at de danske virksomheder kan bidrage med ekspertise og relevante produkter, der kan styrke genopbygningen af boligmasse i Ukraine.

Projektets topprioriteter

  1. At understøtte danske virksomheders bidrag til genopbygningen i Ukraine.

  2. At bygge bæredygtige boliger i Ukraine.

  3. At bidrage til en moderne og velfungerende boligsektor i Ukraine.

Krigen i Ukraine har kolossale konsekvenser for den ukrainske befolkning og hele det ukrainske samfund. Død og ødelæggelse er en del af hverdagen mange steder, og behovet for humanitær og militær hjælp er udtalt.

På længere sigt skal et frit og velfungerende land og samfund igen bygges op. Og til den tid vil der blandt andet være behov for bæredygtige boliger i Ukraine.

Hvordan skal det gøres i praksis?

Netop boligbyggeri er en dansk styrkeposition. Den almene danske boligsektor er velfungerende og velrenommeret og samtidigt har den danske byggesektor stor erfaring med at bygge såkaldt klimaneutralt byggeri.

Derfor udarbejdes der nu et koncept for, hvordan det ukrainske behov for bæredygtige boliger, kan mødes af dansk erhvervsliv.

Målet er at udvikle betalbare, non-profit lejeboliger i Ukraine med grønne, solide løsninger. Konceptet for boligerne inspireres af den danske almene boligmodel og vores grundlæggende værdier for almene boliger – dog tilpasset en ukrainsk kontekst og virkelighed.

Ambitionen er således, som et dansk bidrag, at skabe rammerne for at etablere boliger i Ukraine, som er bæredygtige, tilgængelige, vedligeholdelsesvenlige og energieffektive.

Boligkonceptet bliver udviklet i samarbejde med herboende ukrainske flygtninge og fagpersoner, så det imødekommer lokale behov, traditioner og kultur.

Den økonomisk model vil, efter opførelse af de første boliger og inspireret af en cirkulær forståelse, bruge de opkrævede lejeindtægter til at bygge flere betalbare non-profit boliger i fremtiden.

Som en positiv konsekvens af denne type boligform, vil projektet også styrke et stærkt lokalt beboerdemokrati og modvirke et ulige boligmarked i Ukraine.

Visionen udvikles og relevante krav stilles

Hovedformålet med projektet er således at udvikle den arkitektoniske vision og udarbejde en relevant kravspecifikation i overensstemmelse med bygningsreglementet i Ukraine og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling – altså et både socialt, miljømæssigt og økonomisk, bæredygtigt byggeri

Som en del af konceptudviklingen udarbejdes også et egentligt arkitektonisk værdiprogram og en rammesætning for den juridiske og organisatoriske struktur for det videre arbejde med at bygge bæredygtige boliger i Ukraine.

De bæredygtige boliger i Ukraine bygges senere

Nærværende projekt handler alene om konceptudviklingen. Med det endelige koncept i hånden, påbegynder kredsen af aktører bag projektet, at realisere ambitionerne.

Det gøres på et senere tidspunkt, hvor tre pilotprojekter med ukrainske samarbejdspartnere, blive projekteret og udført.

Herefter vil hele strukturen omkring boligafdelingerne, med ventelister, drift- og vedligeholdelsesbudgetter blive oprettet.

Gennem pilotprojekterne opbygges relevant erfaring til at gennemføre flere boligafdelinger på sigt og derved bidrage til en vedvarende, holdbar, velfungerende og retfærdig ukrainsk boligsektor.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Bæredygtige Boliger i Ukraine

Projektejer:
Ukrainian Homes For All

Periode:
2023-2025

Støttet med:
0,8 mio. kroner

Initiativtagerne

Initiativtagerne til projektet er en kreds af personer med indgående kendskab til den almene boligsektor og ukrainske forhold.

Kontakt

Projektejer:
Kurt Helles Bardeleben
Formand
21 46 67 10
info@ukrainianhomesforall.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.