Digitalt ledelsesudviklingsværktøj baner vejen for bedre ledelse

Arkiveret
Internationalisering

Projektet skal styrke lederes brug af digitale værktøjer i ledelsesgerningen. Desuden udvikles en app som led i projektet. 

Den teknologiske udvikling og globaliseringen skaber nye vilkår for fremtidens ledere. Spilleregler og rammer for ledelse udfordres af nye paradigmer og stiller krav til lederes omstillingsparathed og konstante kompetenceudvikling. Det kan være inden for nye teknologiske muligheder, digitale forretningsmodeller eller ændrede samarbejds- og netværksrelationer, der alle stiller nye krav til ledere og ledelser i danske virksomheder.

Gennem iLEAD-projektet har ledere kunnet øge deres kompetencer via ny viden og ledelsesmetoder. Blandt andet gennem et digitalt understøttende ledelsesudviklingsforløb der fornyede måden, hvorpå man arbejder med at ændre ledelsesadfærd.

Projektets digitale ledelsesudviklingsværktøj, en app, vil udgøre et særligt potentiale i forhold til at styrke ledelsespraksis og -kapabilitet for ledere i mindre virksomheder, der ellers i mange tilfælde vil have svært ved at afsætte tid og ressourcer dertil.

Metode

Projektets aktiviteter kan opdeles i tre parallelle og samvirkende dele, herunder viden, værktøj og dialog. 

Viden

Projektet vil foretage en landsdækkende ledelsesmåling i form af undersøgelser blandt topledere i små og mellemstore danske virksomheder med fokus på at afdække forskellige ledelsesforhold. Som en del af målingen inviteres lederne til at deltage i et digitalt ledelsesudviklingsforløb. Formålet hermed er at afdække hvilken ledelsespraksis og kvalitet, der aktuelt udøves af den enkelte leder og virksomhed og dermed danne grundlaget for ledelsesudviklingsforløbet.

Værktøj

Projektet vil udvikle et digitalt ledelsesudviklingsværktøj i form af en app, hvor 400 ledere vil teste og gennemføre ledelsesudviklingen. Det skal dels forbedre den generelle ledelsespraksis, dels understøtte ledelsesudøvelse ad digitale veje og dermed øge udnyttelsen af virksomhedernes teknologiske muligheder i en mere digitaliseret og globaliseret verden

Dialog

Projektet vil nedsætte et brugerpanel bestående af ledere, der skal være med til at drøfte udviklingen af værktøjet og sikre relevansen for den aktuelle ledelse i virksomhederne.

Effekt

Projektet forventer, at den nye viden vil kunne have effekt for hele det danske erhvervsliv, der ønsker at udvikle nye evidensbaserede effektive ledelsesformer, og at projektet medfører en forbedring af ledelsespraksis, jobtilfredshed, individuelle præstationer og teamperformance, produktivitet og reduceret personaleomsætning i deltagende virksomheder.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
iLEAD

Projektejer:
Copenhagen Business School

Website:
iLEAD

Periode:
2017-2021

Støttet med:
7,05 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektet er forankret på Copenhagen Business School hos Center for Ejerledede Virksomheder og udføres i tæt samarbejde med Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Besøg projektpartnerne her.

Temaindkaldelse

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om ledelse, som blev gennemført i starten af 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her på hjemmesiden.

CEV

Center for Ejerledede Virksomheder (CEV) blev etableret i 2014 med støtte fra Industriens Fond. Centeret involverer sig i relevante aktiviteter i hele Danmark og rummer også forskning og viden fra andre lande.

KONTAKT

Projektansvarlig og kontakt:
Jette Poulsen Jørgensen
Centerleder
Telefon: 25 15 98 82
Mail: jpo.eco@cbs.dk

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Programleder, Bæredygtig Produktion

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.