Global Leadership Competences / Fremtidens globale lederkompentencer

Arkiveret
Internationalisering

Danske virksomheder kan blive bedre på den internationale scene ved at styrke organisationens ledelseskompetencer på tværs af kultur, tid og sted.

Projektet er blevet igangsat for at styrke danske virksomheders og lederes evne til at udnytte mulighederne på det globale marked. Projektet skal bidrage til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved at stille effektive udviklings- og uddannelseskoncepter til rådighed for virksomhederne og deres ledere.

Formål

Global Leadership Competences er forankret hos brancheorganisationen DI – Dansk Industri og har som formål at:

  • Identificere de kritiske ledelseskompetencer, som danske virksomheder og deres ledere skal beherske for at opnå succes i en global kontekst.
  • Skabe udviklings- og uddannelseskoncepter til gavn for virksomhedernes ledelsesudvikling.
  • Formidle ny viden og koncepter via konferencer, rapporter og nyhedsbreve.

Der er i projektet et stærkt fokus på at skabe bro mellem forskningsbaseret viden og og virkelighedens praksis. Unikt for projektet er således dets organisering, og den måde hvorpå der genereres ny viden, samt hvordan denne viden omsættes til værdiskabende kompetencer i virksomhederne.

Projektet er forankret i DI – Dansk Industri gennem det formaliserede samarbejde Global Leadership Competences, som også består af Copenhagen Business School, en række danske virksomheder, samt organisationer der arbejder internationalt.
 

Resultater

Projektet har udgivet en række faglige rapporter med værktøjer, metoder, viden samt gode råd til virksomheder, der vil skabe stærkere globale ledere. I den første rapport defineres nogle ledertyper og derudover tilvejebringer rapporten også fire gode råd til globale ledere.

Den anden rapport i form af en håndbog er udviklet i et stærkt samarbejde mellem en række virksomheder og forskere, der i fællesskab har skabt nogle praktiske og brugervenlige værktøjer, der kan bistå danske erhvervsledere til at lede deres virksomheder globalt. Rapporten og håndbogen kan læses nedenfor.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Global Leadership Competences

Projektejer:
DI - Dansk Industri

Periode:
2010-2018

Støttet med:
5,6 mio. kr.

Rapport

Projektet har udgivet rapporten Global Leadership – Practice and Development Revisited. En opsummering af erfaringerne fra rapporten giver anledning til fire konkrete råd til virksomheder, der vil skabe stærkere globale ledere:

Det første råd er at klarlægge, hvilken af de tre lederroller, virksomhedens ledere hører til i Det skaber refleksion og grundlag for en dialog om kompetencer og udviklingsbehov.

Det andet råd er, at den leder, der skal klædes på til sin globale rolle, går i dialog med sin leder om, hvilke kompetencer der er brug for i netop den position.

Det tredje råd ligger i direkte forlængelse af det andet og lyder, at den globale leder i samarbejde med sin leder og HR-afdelingen skal tale om, hvordan disse kompetencer kan opnås.

Det fjerde og sidste råd lyder, at den globale leder, uanset hvilken kategori vedkommende hører ind under, skal finde en sparringspartner med global erfaring, så der bliver samlet op på den læring, der opstår af de situationer og udfordringer, lederen skal håndtere.

Kontakt

Projektansvarlig: 
Kinga Szabo Christensen
Chef Lederudvikling & Produktivitet
Telefon: 33 77 39 05
Mail: kisz@di.dk

Kontaktperson:
Danielle Bjerre Lyndgaard
Chefkonsulent
Telefon: 33 77 38 09
Mail: dbl@di.dk

Industriens Fond: 
​Telefon: 70 20 92 08

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.