Målrettet vækstforløb med fokus på medtech-iværksættere

Aktiv
Internationalisering

Med et særligt vækstforløb for medtech-iværksættere sættes der nu ekstra kræfter ind, for yderligere at styrke en vigtig dansk styrkeposition.

Projektets topprioriteter

  1. At hjælpe medtech-startups med at vokse gennem et internationalt anerkendt acceleratorforløb.

  2. At stille ekspertise til rådighed for nye medtech-virksomheder – ekspertise som særligt er specialiseret inden for medico-industrien.

  3. At understøtte overlevelsesraten, skaleringen og den globale eksport hos primært danske medtech-iværksættere.

Den specialiserede vækstaccelerator MedTech Growth, skal hjælpe iværksættere inden for medtech, med skalering og international vækst.

Acceleratoren fokuserer alene på medtech-startups med fokus på længere, skræddersyede forløb, tidlig internationalisering og sektorspecifik netværksopbygning.

Ambitionen er at skabe et internationalt anerkendt accelerator-forløb i Danmark. En målsætning, der også åbner op for at udenlandske iværksættervirksomheder kan deltage i MedTech Growth og dermed slå sig ned i Danmark og bidrage til det danske erhvervsliv.

MedTech Growth kommer med tidlig hjælp

Gennem vækstacceleratoren eksponeres startups så tidligt som muligt for de internationale markeder, da for eksempel regulatoriske regelsæt er væsensforskellige i udlandet.

MedTech Growth kommer også til at inddrage og engagere etablerede medtech-virksomheder. Erfaringer fra tidligere tiltag, har nemlig vist, at de modne virksomheder ønsker at komme tættere på startups indenfor deres egen branche – både for at få inspiration, employer branding og for at øge egen innovation.

Et sådant samarbejde skal selvsagt også gavne medtech-iværksætterne. Det kan for eksempel være i forhold til at få adgang til erfaring, produktionsfaciliteter, distributionskanaler eller andet, som de etablerede virksomheder typisk er i besiddelse af.

MedTech Growth med snæver målgruppe

Vækstacceleratoren er designet til at hjælpe medtech-startups. Det vil sige iværksættere, med hardwarebaseret teknologi indenfor medico – ofte også med softwarekomponenter.

Der sigtes særligt efter relativt tidlige startups, men deltagervirksomhederne forventes dog at have en velfungerende prototype eller have bevist teknologiens funktionalitet og potentiale.

MedTech Growth i praksis

Med etableringen af MedTech Growth opbygger DTU Science Park og Industriens Fond et enestående univers, hvor medtech-startups får de allerbedste muligheder for at skalere virksomheden.

Der vil være adgang til industrispecifik rådgivning fra erfarne rådgivere, virksomheder og mentorer, og så vil der være adgang til dialog med relevante forskere inden for medtech.

Ydermere får iværksætterne mulighed for at foretage produkttest sammen med etablerede virksomheder og derudover skabes der også et miljø, hvor industrispecifikke investorer, som kender branchen, også bliver en del af hverdagen hos MedTech Growth. Samlet set betyder det, at MedTech Growth – i grove træk – ser således ud:

Forløbet bygger på især to dominerende elementer. Et indledende grundforløb for cirka 20 iværksættervirksomheder og dernæst tre sprintforløb, for 10-15 udvalgte af de cirka 20 virksomheder.

Grundforløb:

For at sikre høj kvalitet af vækstprogrammet, påbegyndes grundforløbet med 20 godkendte startups, der alle lever op til udvælgelseskriterierne i MedTech Growth. Forløbet varer cirka en måned og dykker dybt ned i alle aspekter af virksomheden, for at kunne vurdere hver startups potentiale, modenhed, styrker, svagheder og kritiske udfordringer.

Hen over grundforløbet vurderes faktorer som kompetencer, teamsammensætning, modenheden af teknologien og produktet, markedspotentiale, bæredygtigheden i forhold til klima og miljø, iværksætternes evne til at modtage rådgivning, samt indse egne svagheder.

Efter grundforløbet laves der en samlet vurdering af deltagerne og efterfølgende udvælges 10 virksomheder, til deltagelse i selve vækstprogrammet.

Målet er således at MedTech Growth består af medtech-startups, som har styr på deres grundlæggende forretning i forhold til deres fremtidige vækstrejse. Men grundforløbet er også i sig selv et værdifuldt ”grundkursus” i forhold til hvad det vil sige at være en MedTech-startup.

De deltagere, som ikke går videre i forløbet, får et stort og værdifuldt udbytte ud af grundforløbet. De får blandt andet en temperaturmåling på, hvor de står lige nu indenfor de forskellige afgørende byggeblokke, som udgør eksistensgrundlaget for deres startup. Og gennem grundforløbet får de også en udviklingsplan, der viser dem, hvad de skal fokusere på i tiden, der ligger foran dem og holdet bag MedTech Growth kommer også til at følge op på de fravalgte virksomheder via kvartalsmæssige check-ins med henblik på, at de bliver klar til vækst i fremtiden – enten via en senere udgave af MedTech Growth eller på anden vis.

Sprinter:

MedTech Growth er inddelt i tre sprinter, der hver især har sin egen forberedelsesfase, hvor deltagervirksomhederne gennemgås med henblik på at identificere de mest værdiskabende målsætninger eller mest kritiske udfordringer.

Med udgangspunkt i identificerede målsætninger og udfordringer opstilles nogle kritiske succesfaktorer i samarbejde med virksomheden. Formålet er at sikre et at der er enighed og engagement fra hele iværksættervirksomheden, så den prioriterer, samt dedikerer tid og ressourcer, til at arbejde henimod indfrielse af succesfaktorerne.

Derudover hjælper MedTech Growth med at identificere relevante konsulenter og specialister, som kan rådgive og supportere virksomheden i forhold til at indfri succesfaktorerne.

I gennem hver af sprint-forløbene modtager iværksætterne løbende support og rådgivning fra MedTech Growth, men også fra relevante konsulenter og specialister i det omfang, det er relevant for at nå succesfaktorerne.

Som en del af sprint-forløbene afholdes også workshops med 1:1-sessions om relevante emner. Og det understøttes desuden også, at iværksætterne netværker og skaber relationer med hinanden på tværs. Ydermere sigtes der efter at deltagerne kommer på ture til udvalgte markeder, hvor startups får et yderligere indblik i mulighederne for global vækst og øget internationalisering. 

Efter afslutning af hver sprint periode, vurderes de opnåede resultater og efter den tredje sprint, er vækstforløbet afsluttet.

MedTech Growth-projektet er i alt berammet til at vare frem til 2029 og forventningen er, at der i alt gennemføres vækstforløb med fire kohorter af medtech-iværksættere hen over de godt fire år som projektet forventes at tage.

MedTech Growth involverer sig meget

Sprinterne er afprøvet gennem flere år i andre danske acceleratorprogrammer. Således findes der allerede en masse formater og indholdselementer, som kommer til at udgøre MedTech Growth.

Derudover kommer der også til at være stort fokus på det personlige engagement. Startups har brug for – udover interaktionen med hinanden, specialister og mentorer – at arbejde endnu tættere sammen med drevne forretningsudviklere.

Derfor organiseres acceleratorforløbet på en måde hvorpå programmets forretningsudviklere kan bruge mest mulig tid på at arbejde med at udvikle deltagervirksomhederne og bane vejen for øget konkurrenceevne og vækst.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
MedTech Growth

Projektejer:
DTU Science Park

Periode:
2023-2029

Støttet med:
18,9 mio. kroner

Internationalisering

MedTech Growth er et af flere projekter i Industriens Fonds projektportefølje, som beskæftiger sig med internationalisering og iværksætteri.

Projektpartner

MedTech Growth gennemføres i samarbejde med DTU Science Park, der har bred erfaring med iværksætteri – også inden for medtech.

Kontakt

Projektejer:
Steen Donner
CEO
20 88 39 29
sd@dtusciencepark.dk

Projektleder:
Kristine Sylvest Brinks
Program Manager
26 80 03 34
ksb@dtusciencepark.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.