Sundhed og godt helbred til alle er en god forretning

Health Tech Hub Copenhagen
Aktiv
Iværksætteri

Health Tech Hub Copenhagen accelererer opbygningen af en stærk healthtech-branche i Danmark ved at opbygge et økosystem af iværksættere, etablerede virksomheder og investorer, som sammen udvikler sundhedsindustrien, forbedrer patientbehandlingen og skaber attraktive produkter og løsninger, der kan afsættes globalt.

Projektets topprioriteter

  1. At skabe vækst og eksport i den danske health tech-branche.

  2. At skabe et velrenommeret dansk økosystem inden for health tech.

  3. At bringe innovative health tech-løsninger ind i sundhedssektoren.

Ny teknologi har potentialet til at revolutionere samfundet. Med digitale løsninger og teknologiske kvantespring kan borgere og behandlere i dag forebygge og helbrede på helt nye måder.

Med fokus på teknologiudbredelse arbejder Health Tech Hub Copenhagen derfor med at bringe de nye teknologier ind i hospitalsvæsnet og i de øvrige dele af det danske sundhedssystem.

Her kan teknologien være med til at afhjælpe nogle af de økonomiske, etiske, sikkerhedsmæssige og sociale udfordringer, som sundhedssektoren står overfor.

Herhjemme er der for eksempel en udfordring med at andelen af ældre i befolkningen hastigt øges, samtidigt med at et stigende antal borgere lever med kroniske sygdomme.

Også globalt er der presserende udfordringer, hvor sundheden er udfordret mange steder og samtidigt kan det være svært at innovere og udnytte data, hvis der ikke også samtidigt tages nogle store skridt inden for eksempelvis cybersikkerhed, etik og ansvarlig algoritmeudvikling.

Hurtigere implementering katapulteres af Health Tech Hub Copenhagen

Formålet med etableringen af Health Tech Hub Copenhagen er således at accelerere opbygningen af en stærk healthtech-industri i Danmark.

Det gøres gennem udviklingen af et velfungerende økosystem bestående af iværksættere, etablerede virksomheder, investorer og dygtige praktikere fra sundhedssektoren.

Health Tech Hub Copenhagen

Jesper Grønbæk fra Health Tech Hub Copenhagen

Health Tech Hub Copenhagen Startups

Derigennem nedbringes udgifterne til og udfordringerne med adoption af innovative sundhedsløsninger til gavn for patienter, det danske sundhedsvæsen og det danske samfund i bredeste forstand.

Health Tech Hub Copenhagen ønsker således at skabe nye løsninger inden for forebyggelse i Danmark og ydermere forbedre sundheden generelt for mennesker over hele kloden.

Mange faser i arbejdet med at bringe Health Tech Hub Copenhagen fremad

Selvom digitalisering har været på agendaen overalt i samfundet i mange år, så er det ikke alle steder, at de digitale muligheder udnyttes optimalt.

Gennem fem hovedaktiviteter vil Health Tech Hub Copenhagen derfor nu trække de nye teknologier endnu tættere på de danske hospitaler – og på sigt også de danske virksomheder videre ud i verden:

1. Acceleration af health tech startups
Gennem acceleratorprogrammer hjælpes startups bedre i gang med deres vækstrejser. Både i Danmark og globalt. Det gøres blandt andet ved at tilbyde rådgivning, sparring og mentorordninger.

2. Samling og acceleration af det danske økosystem inden for health tech
Gennem fysiske og virtuelle events, vidensdeling og matchmaking faciliteres en stærk ånd og kultur for samarbejde på tværs af virksomheder, medarbejdere og andre aktører inden for health tech i Danmark. En national kortlægning af health tech-startups medvirker til at identificere nye partnerskaber mellem startups og den etablerede industri, samt øvrige spillere i sektoren.

3. Øge innovationen i sundhedsindustrien
Health Tech Hub Copenhagen skaber dialog og udvikler programmer for den etablerede industri af pharma-, medtech-, lifescience-, it-, forsikrings- og pensionsselskaber, samt sundhedssektoren, for at sammenkoble de forskellige branchers eksisterende produkter til ny innovation baseret på digitale muligheder og løsninger.

4. Tiltrækning af globale start-ups til Danmark
På baggrund af kortlægningen af det danske økosystem identificeres en række relevante udenlandske startups, som skal være med til at dække de behov som sundhedssystemet i Danmark har. Danmark vurderes nemlig til ikke at kunne imødekomme alle interesseområder på egen hånd.

5. Health Tech-investeringsfond
Manglen på stabil kapital fra investorer er identificeret som den største barriere for vækst hos danske health tech-iværksættere. Derfor afsøges mulighederne for at etablere et stærkt og selvbærende investeringsmiljø – eventuelt suppleret af en dedikeret health tech-investeringsfond.

Den overordnede ambition er at skabe en konkurrencedygtig dansk health tech-branche, der kan gøre sig gældende på den globale scene.

På kort sigt skal Health Tech Hub Copenhagen føre til flere succesfulde startups og dermed bidrage til innovation, kompetenceudvikling og arbejdspladser indenfor healthtech i Danmark.

På længere sigt skal et veludviklet og attraktivt økosystem bidrage til at øge antallet af investeringer i dansk health tech og ydermere forbedre konkurrenceevnen for den etablerede sundhedsindustri herhjemme.

Health Tech Hub Copenhagen henvender sig især til globalt orienterede vækstiværksættere inden for health tech.

Men derudover er initiativet også relevant for den etablerede industri, der kan finde nye samarbejdspartnere og give sig selv et digitaliseringsløft ved at få lettere adgang til digitale løsninger, som kan integreres med eksisterende løsninger og produkter i sektoren. Og som dermed er relativt lette at bringe ind på hospitalerne og videre ud på det globale marked.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Health Tech Hub Copenhagen

Projektejer:
Health Tech Hub Copenhagen

Periode:
2019-2026

Støttet med:
2019 - 2023: 23,5 mio. kroner
2023 - 2026: 33,4 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Health Tech Hub Copenhagen i samarbejde med række af forskellige danske og udenlandske aktører.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jesper Grønbæk
CEO
Telefon: 71 99 04 10
Mail: jesper@healthtechhub.org

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.