Ejerlederes børn skal forberedes bedre

NxG 360
Aktiv
Internationalisering

Næste generation af ejerledere skal forberedes bedre til den opgave det er, at overtage en virksomhed. Med projektet NxG 360 hjælpes især de unge efterfølgere godt på vej.

Projektets topprioriteter

  1. At understøtte og videreføre gode danske familieejede virksomheder.

  2. At forberede kommende ejerledere bedre til fremtiden.

  3. At uddanne og træne unge NxG’er, så de bedre kan indtræde i en ejerrolle i fremtiden.

Dansk erhvervsliv består primært af ejerledede virksomheder. Blandt mange af disse, overføres ejerskabet ofte fra den ene generation til den næste via generationsskifter. Men den proces kan være vanskelig, og her kan NxG 360 spille en afgørende positiv rolle.

Ejerledede virksomheder virker, men næste generation skal være klar

Familieejede virksomheder arbejder typisk med langsigtede mål og god værdiskabelse, hvorfor de yder et væsentligt bidrag til dansk konkurrenceevne og er et vigtigt element i dansk erhvervsliv.

Men i de familieejede virksomheder afhænger udvikling og vækst i høj grad af om næste generation er parat til at overtage virksomhederne. Det gælder uanset om næste generation skal overtage både ledelse og ejerskab, eller om de alene skal overtage ejerskabet.

Børn af danske ejerledere besidder et særligt potentiale for at lede og udvikle virksomheder. Det viser forskning fra Center For Ejerledede Virksomheder og potentialet er også omdrejningspunkt for projektet Next Gen, som Industriens Fond også har involveret sig i.

Men forskningen viser også, at det kan være en vanskelig proces for næste generation at træde ind i forældrenes virksomhed i forbindelse med generationsskifte.

Læs NextGen kønsdiversitetsrapport 2023 her

NxG 360 styrker børnene

NxG 360 vil derfor bidrage til bedre generationsskifter ved at hjælpe næste generation med at blive klædt på som aktive og ansvarlige ejere for veldrevne familievirksomheder. Det gøres gennem et målrettet 1-årigt forløb i fem moduler for NxG’er, som overvejer, planlægger at eller allerede er trådt ind som ejere af familievirksomheden.

Der er mange, der allerede i dag har fokus på de lidt ældre NxG’er – blandt andet fordi de allerede har generationsskiftet på papiret. For eksempel har især banker og revisorer fokus på netop de ældre NxG’er.

Den gruppe, som NxG 360 har fokus på, er yngre efterfølgere i alderen 18-30 år. De er sværere at finde for almindelige stakeholders, men hos Family Business Network Denmark, der står i spidsen for NxG 360, har de stor erfaring med netop den gruppe af NxG’er, der ofte står meget alene med deres tanker omkring fremtiden.

Problemet, som NxG 360 løser er, at de unge NxG’er ikke er klædt ordentligt på til deres rolle. De mangler vigtige kompetencer og relevant netværk, og ofte har forældrene allerede en prædefineret holdning til, om deres børn skal videreføre virksomheden eller ej – ofte uden at have givet de unge mulighed for at vise, hvad de kan eller inddrage dem.

Med NxG 360 rækkes der ud til de yngre NxG’er, som ofte endnu ikke er formelt involverede i familievirksomhederne og hermed sikres det, at det uudnyttede potentiale, som data viser de har, kommer i spil på et meget tidligere tidspunkt i deres liv.

NxG’er skal derfor have mulighed for at:

  1. Udvikle deres egen profil som aktive ejere og blive bedre til at formulere langsigtede mål for virksomheden, familiens øvrige investeringer og filantropiske arbejde, baseret på veldefinerede og fælles værdier i ejerskabet.
  2. Få viden om ansvar som aktive ejere, herunder forståelse for god corporate og family governance samt værdiskabende bestyrelsesarbejde.
  3. Udvikle deres egen profil og formulere relevante mål for dem selv som aktive ejere.
  4. Bygge alt det ovenstående på ny dansk forskningsviden om NxG’er og deres potentiale for ledelse og aktivt ejerskab.
  5. Møde NxG’er i samme situation som dem selv.

Med involveringen af Industriens Fond i NxG 360 kan de mange aktiviteter i projektet tilbydes til alle typer af NxG’er – uden at der behøves at blive skelet til omkostningerne.

Målet er at NxG 360 bliver den foretrukne uddannelse blandt næste generation af unge ejerledere i Danmark og ambitionen er, at et sted mellem 100 og 200 NxG’er kommer til at deltage i projektets forskellige aktiviteter i løbet af de næste 5 år.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
NxG 360

Projektejer:
Family Business Network Denmark

Website:
Læs mere her

Periode:
2023-2025

Støttet med:
0,7 mio. kroner

Ejerledelse

Industriens Fond har i en årrække beskæftiget sig med de særlige udfordringer og evner, som karakteriserer ejerledere og de ejerledede virksomheder i Danmark.

Kontakt

Projektejer:
Dagmar Haustrup
Direktør
28 86 00 80
family@family.dk

Kontakt

Anders Wils

Management Consultant

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.