Vurderingsværktøj til due diligence viser vejen for små og mellemstore virksomheder

Due Diligence Standard - forhandlingsbord
Aktiv
Internationalisering

Unikt vurderingsværktøj hjælper små og mellemstore virksomheder med at analysere og identificere værdifulde indsatsområder inden for salg, drift, organisation og økonomi. På den måde hjælper værktøjet virksomhedsledere med at vurdere og prioritere virksomhedens indsats inden for strategi, ledelse, processer og digitalisering.

Projektets topprioriteter

 1. At udvikle et nyt værktøj til systematisk due diligence og stille det til rådighed for små og mellemstore virksomheder.

 2. At basere værktøjet på en anerkendt dansk og europæisk standard.

 3. At udbyde certifikater der yderligere kan øge værdien af både værktøjet og virksomhedens arbejde med due diligence.

Væksten i danske virksomheder er afhængig af virksomhedernes evne til at tiltrække kapital. Det kan være egenkapital såvel som fremmedkapital. For at opnå maksimal succes i arbejdet med at tiltrække kapital, er det afgørende, at små og mellemstore virksomheder bliver bedre til at identificere, optimere og fremhæve de områder, som potentielle investorer lægger mest vægt på.

Stort behov for due diligence

Rygraden i dansk erhvervsliv er de mange små og mellemstore virksomheder, der findes i alle brancher, overalt i landet. Mange af dem – potentielt mere end 20.000 – skal ejerskiftes hen over de kommende 5, 10 eller 15 år. Heldigvis er de danske virksomheder, set over en bred kam, attraktive og har stor interesse fra både nationale og internationale investorer.

Men uanset den store interesse, så er det vigtigt, at de danske virksomheder sælger sig bedst muligt – både hvis det handler om en investering, et decideret ejerskifte eller andre former for kapitalrejsning.

Her kan arbejdet med due diligence gøre en stor forskel. Med en standard for due diligence, det vil sige en grundlæggende analyse af virksomheden, vil små og mellemstore virksomheder i højere grad være i stand til at skabe fokus på områder, som investorer lægger vægt på. Og dermed kan bedre pris og betingelser opnås i ejerskiftet eller investeringen.

Standard for due diligence stilles til rådighed for alle små og mellemstore virksomheder

For at hjælpe små og mellemstore virksomheder i arbejdet med due diligence, strategi og ledelse stiller Industriens Fond, sammen med en række partnere, en særlig due diligence standard til rådighed for SMV’er.

Standarden er et værktøj, som giver ejerledere og bestyrelser indsigt i de elementer der har mest betydning for virksomheden og giver dermed et standardiseret og tværgående overblik over hvor der skal sættes ind for at styrke virksomheden.

 
Værktøjet består i praksis af tre sammenhængende faser. En indledende introduktion til værktøjet, en selvevalueringsproces og afslutningsvist en resultatopgørelse med tilhørende handlingsforslag.

 • FASE 1:
  Introduktion
  Inden brug af selve værktøjet gennemføres en instruktionsseance med en kompetent rådgiver. Det tager cirka et par timer. Her klædes man på til at forstå værktøjet og dets udsagn og funktioner. Derefter får man et link med adgang til den unikke onlineplatform som er selve værktøjet og man kan nu gå i gang.
 • FASE 2:
  Selvvurdering
  Selvvurderingen består af maksimalt 340 udsagn, afhængigt af hvilken slags virksomhed man repræsenterer. Der skal vurderes inden for fire hovedområder. Salg, drift, organisation og økonomi. Det er vigtigt at overveje alle svar i forhold til hvad der rent faktisk kan dokumenteres. Jo mere objektivt der vurderes, desto mere gevinst ligger der i at benytte værktøjet.
 • FASE 3:
  Resultater og handlinger
  Ved afslutning modtager man en rapport, så man sammen med sine kollegaer eller rådgivere kan stille skarpt på de kritiske punkter som vurderingen bringer frem i lyset. Rapporten præsenterer sine resultater på en måde som er lige til at gå til, og som inspirerer til handling og fokuserer på det vigtigste først. Med rapporten får man blandt andet en afdækning af potentialer og nye indtjeningsmuligheder, man får fuld klarhed over hvor styrker og svagheder i virksomheden ligger, man får en styrkelse af sin modstandskraft i krisetider, man får fuld indsigt i driften og man får klarhed over, hvor der skal sættes ind før eventuelt generationsskifte, salg eller finansiering.

Brugerne af due diligence standarden forventes primært at være små og mellemstore virksomheder, såvel ejerledere som ikke-ejerledere i Danmark samt bestyrelserne i disse. Derudover vil investorer, banker, strategiske partnere og andre finansielle aktører være flittige brugere, da standarden netop skal skabe gensidig forståelse for virksomhedens tilstand på begge sider af forhandlingsbordet.

For Danmarks, dansk erhvervslivs og virksomhedsejernes skyld er værktøjet udviklet så det særligt varetager netop de små og mellemstore virksomheders interesser bedst muligt, sådan som Industriens Fonds mission og strategi foreskriver, og dermed stiller de danske virksomheder i en god forhandlingsposition når forhandlinger indledes med mulige nye ejere eller finansielle institutioner.

Certifikat styrker og blåstempler due diligence

Gennem en særlig certificeringsordning kan virksomheders selvvurdering få større vægt og troværdighed. En certificeret due diligence giver den ultimative dokumentation for en virksomheds potentiale og modstandskraft. Det udstedte certifikat kan derfor anvendes i banker, overfor samarbejdspartnere eller til en frugtbar, faktabaseret dialog med bestyrelsen eller potentielle investorer.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
SMV Due Diligence Standard

Projektejer:
IDDAS

Periode:
2021-2023

Støttet med:
1,0 mio. kroner

Kontakt

Projektejer:
Klaus Kryder Jacobsen
Direktør
20 71 32 15
klauskjacobsen@iddas.org

Kontakt

Katinka Thyssen Neumann

Studentermedhjælper

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.