Finmasket skanning styrker forretningsmodeller og finder vej ind i fremtiden

Aktiv
Nye teknologier

En intelligent horizon scanner og en virtuel værktøjskasse hjælper virksomheder med at styrke forretningen - blandt andet ved at arbejde systematisk med fremtiden.

Projektets topprioriteter

  1. At styrke fremtids- og kriseparathed blandt deltagende virksomheder.

  2. At udvikle en digital horizon scanner til dansk erhvervsliv.

  3. At samle redskaber til forretningsudvikling og vækst i en virksomhedsrettet værktøjskasse.

Fremtidsparate virksomheder klarer sig godt på det globale marked. Danske virksomheder, der i stigende grad udfordres af en uforudsigelig verden, skal derfor blive bedre til at arbejde med fremtidsscenarier og forretningsudvikling.

For at give virksomhederne nogle gode værktøjer til scenariearbejdet, har Industriens Fond, sammen med en bred partnerkreds, udviklet en horizon scanner og en tilhørende værktøjskasse, der hjælper virksomheder med at lægge og stress-teste egne strategier.

Horizon scanner og værktøjer til vækst

Med afsæt i danske virksomheders forretningsmæssige behov er der nu udviklet en AI-drevet digital horizon scanner. Platformen samler viden, nyheder og tendenser fra hele verden og styrker dermed virksomheders forudsætninger for at realisere vækstmuligheder i fremtiden.

Ved hjælp af scanneren kan danske virksomheder, gennem en kvalificeret tilgang, træffe kritiske beslutninger om fremtiden og dermed eksekvere strategisk på et tidligere tidspunkt og med rettidig omhu.

Til yderligere at støtte virksomhedernes arbejde med fremtidsscenarier og forretningsudvikling suppleres horizon scanneren af en struktureret værktøjskasse.

Værktøjerne hjælper virksomhederne med enten at arbejde eksplorativt med fremtiden som et pejlemærke for forretningsudviklingen, eller arbejde med at stress-teste virksomhedens nuværende forretningsmodel op mod fremtidige udviklinger og markedsforhold.

Konkret er værktøjskassen inddelt i tre dele. Del 1 handler om at forstå sin egen forretning i dybden, Del 2 om at arbejde med fremtidsmodeller og afslutningsvist handler Del 3 om at eksekvere, så virksomheden fremtidssikres bedst muligt.

Værktøjskassen - SME Navigator - Horizon Scanner - Industriens Fond

Værktøjskassen er altså bygget op om flere formål. For at forstå sin egen forretning, og de forhold man som virksomhed opererer under, præsenteres blandt andet Business Model Canvas som et værktøj til at beskrive den eksisterende forretningsmodel. Ligeledes foreslås det, at virksomheder arbejder med klassiske værktøjer som STEEP-analyse og Porter’s Five Forces.

Dernæst indeholder værktøjskassen også Fremtidstrekanten, der hjælper virksomheder med at udforske hvad det egentlig er der driver forandringer i og omkring virksomheden.

Efterfølgende præsenteres nogle værktøjer til det egentlige scenariearbejde, herunder arbejdet med megatrends og alternative udviklinger. Det er blandt andet også her, at horizon scanneren kan være med til at kvalificere arbejdet.

Sidste del af værktøjskassen handler om at omsætte scenariearbejdet til egentlig handling. Som led i den del, er der blandt andet fokus på egen organisation, konkurrenterne og omverdenens konstante forandringer.

For at lette forståelsen af horizon scanneren og give danske virksomheder de bedst mulige forudsætninger for at bruge både scanner og værktøjskasse til at styrke forretningen, har Instituttet for Fremtidsforskning lavet to videoer.

Den ene er en kort introduktion til idéerne bag horizon scanneren og den supplerende værktøjskasse, mens den anden video giver en længere forklaring på både overvejelserne bag projektet – der oprindeligt hedder SME Navigator – og på de muligheder som projektet giver til danske virksomheder.

Kort introduktion til projektet og mulighederne.

Grundig forklaring på fordelene ved fremtidsscenarier og horizon scanning.

Hvad er Horizon Scanning?

Hvordan arbejder man med horizon scanning og hvad kan virksomheder bruge horizon scanning platformen til?

Horizon scanning-platformen fungerer som et operativt værktøj, der hjælper danske virksomheder med tidligt at opnå indsigt i globale, teknologiske, samfundsmæssige og forretningsmæssige udviklinger, med betydning for den enkelte virksomheds forretning i fremtiden.

Altså kan horizon scanneren udstyre virksomhederne med fremtidsindsigter, som kan understøtte virksomhedens strategiske prioriteter, vækst og konkurrenceevne på en måde som virksomheden givetvis ikke ellers ville have haft tilgang til på samme systematiske vis.

Læs mere om horizon scanning og bliv en del af Global Scanning Network, hvis metoden virker tillokkende og du har behov for flere erfaringer.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
SME Navigator

Projektejer:
Instituttet for Fremtidsforskning

Periode:
2021-2025

Støttet med:
5,9 mio. kroner

Kontakt

Projektejer
Daria Krivonos
CEO
29 32 59 31
dka@cifs.dk

Projektansvarlig
Simon Fuglsang Østergaard
Instituttet for Fremtidsforskning
31 26 83 26
sio@cifs.dk

Kontakt

Nadika Bulathsinhala

Projektleder, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.