Mere viden om materialer skal munde ud i mere omsætning

Aktiv
Nye teknologier

Materialeviden materialiserer sig i øget konkurrenceevne. Derfor skal både universiteter, virksomheder og alle andre aktører i dansk erhvervsliv blive bedre til at bruge ny materialeteknologi i fremtiden - og hjælpe hinanden bedre på rejsen derhen.

Projektets topprioriteter

  1. At styrke danske virksomheders arbejde med både eksisterende og nye materialer.

  2. At øge videndelingen mellem universiteter, konsulenter og virksomheder, så flere teknologier og materialer anvendes i danske virksomheder.

  3. At fokusere primært på materialer, der kan understøtte den grønne omstilling.

Øget deling af viden om materialer fra Danmarks universiteter til landets industrivirksomheder har potentiale til markant at styrke dansk konkurrenceevne og samtidigt være et vigtigt værktøj for den grønne omstilling. Derfor skal danske virksomheder have en motorvej for materialeviden.

Netop materialeviden går på tværs af al produktion og alle fysiske produkter uanset hvilken sektor man som virksomhed befinder sig i. Og derfor er mere viden altafgørende for hele produktionssektorens fremtidige produktudvikling.

En motorvej for materialeviden har høj impact

Når virksomheder laver fysiske produkter, er bedre materialeviden en vigtig genvej til et mere langsigtet perspektiv på produktudvikling og produktforbedringer.

Og danske forskere er heldigvis langt fremme på området, der spænder over kemi, fysik, nanoteknologi, biotek, medico, geologi og mange andre faggrene.

Det høje danske vidensniveau betyder, at der ligger et stort potentiale gemt i at få flere virksomheder til at udnytte universiteternes arbejde.

Motorvej for materialeviden viser vejen

Desværre når den omfangsrige danske universitetsviden kun delvist ud til virksomhederne. Det betyder at dansk erhvervsliv ikke kan høste gevinsterne af den verdensførende viden og som konsekvens deraf går alt for mange kommercielle muligheder tabt.

Derfor skal projektet Motorvej For Materialeviden føre materialeviden og -teknologi ud til små og mellemstore danske virksomheder. Det styrker erhvervslivets konkurrenceevne og vil også fungere som et understøttende fundament og accelerator for Danmarks ambitioner inden for grøn omstilling, cirkularitet og bæredygtighed.

Motorvej for materialeviden

Byggematerialer

Byggeriet er en sektor, der har et stort energi- og materialeforbrug. Her kan nye materialer til byggeriet – eller bedre genanvendelse af eksisterende materialer – være en vej til positiv udvikling for branchens globale konkurrenceevne.

Motorvej for materialeviden 2

Plast

Plast findes overalt. Også på steder, hvor det ikke hører til. Derfor kan forskningsmæssige landvindinger have stor betydning i forhold til at finde alternativer til plast, skabe bedre plast og til at opsamle og genanvende plast.

Motorvej for materialeviden 3 - metal

Metal

Mange metaller er knappe ressourcer, som koster meget – både økonomisk og miljømæssigt – at få adgang til. Derfor kan ny viden om metaller – og alternativer dertil – have stor betydning for mange virksomheders produktion og konkurrenceevne.

Projektets partnere skaber derfor en platform, der på forskellig vis styrker danske virksomheders arbejde med både nye og eksisterende materialer:

  • Platformen skal forbedre danske virksomheders arbejde med grøn materialeviden og -teknologi baseret på en ny slags vidensbro mellem universiteter, godkendte teknologiske serviceinstitutter, erhvervsråd og erhvervsliv.
  • Platformen skal kortlægge hvilke nye forskningsområder der er mest relevante for små og mellemstore danske virksomheder – og desuden undersøge virksomhedernes behov for teknologiske serviceydelser.
  • Platformen skal styrke og ruste erhvervsråd over alt i Danmark til at kunne give værdifuld materiale-rådgivning og desuden danne netværk mellem dem, så akademisk viden håndteres, distribueres og implementeres bedst muligt til de danske virksomheder.
  • Platformen skal skabe varige forbedringer hos små og mellemstore virksomheder med hensyn til forståelsen af forretningspotentialet i nye materialer.

Rent operativt er projektets formål at etablere en kæde af netværk, som overvinder de barrierer, der i dag hindrer overførslen af viden fra universiteter til virksomheder. Og det er det arbejde, der skal skabe en motorvej for materialeviden, som forankres i foreningen LINX.

Materialer betyder meget for mange virksomheder

Materialeviden er afgørende for alle produktionsvirksomheder. Derfor er målgruppen for projektet også ganske bred.

Det kan være virksomheder der arbejder med metal, fødevarer, byggeri, plast, medico, tekstil, energi eller andre brancher hvor produktion er i højsædet eller hvor man, som underleverandør, leverer til produktionssektoren.

Derfor er det ikke så afgørende hvilken branche man som virksomhed er knyttet til. Det vigtigste i forhold til at få gavn af projektet er snarere den enkelte virksomheds parathed og modenhed i forhold til de aktiviteter som er en del af projektet.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Motorvej For Materialeviden

Projektejer:
Foreningen LINX

Website:
Besøg LINX

Periode:
2024-2026

Støttet med:
21,0 mio. kroner

Nye teknologier

Motorvej For Materialeviden er et af flere projekter i Industriens Fonds projektportefølje, som beskæftiger sig med nye teknologier i dansk erhvervsliv. Læs mere om fondens arbejde med nye teknologier her.

Kontakt

Projektejer:
Jacob Becker-Christensen
Direktør
20 65 68 62
jbc@linxproject.dk

Kontakt

Anders Wils

Direktionskonsulent

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.