Vi skal bruge vores plast på en bedre måde

Aktiv
Bæredygtig produktion

Projektet vil øge genanvendelsen af Hav- og HusholdningsPlast (HHP) ved at inddrage alle led i værdikæden omkring plastgenanvendelse – fra indsamling til rensning, sortering, forarbejdning og design - og dermed styrke virksomhedernes forretningsgrundlag indenfor oparbejdning af HHP.

I Danmark producerer vi 340.000 tons plastaffald årligt fra virksomheder og husholdninger. 36%, de reneste fraktioner, genanvendes. Resten – ca. 215.000 tons – sendes til forbrænding, eller bortskaffes på anden vis.
f. I andre dele af verden deponeres hovedparten af plastaffaldet på lossepladser.

De stigende mængder plastaffald er en massiv global bæredygtighedsudfordring, og der ligger et stort behov for kunne genanvende større mængder plast således at det bliver en værdifuld ressource.

Projektet har til formål at øge genanvendelsen af den del af plastaffaldet – den snavsede og svært genanvendelig HHP – som i dag er vanskelig at få ind i retursystemet og genbrugt som materialer og ressourcer i industrien. Dette ved at alle led i værdikæden tager fat om udfordringen og samarbejder om at oparbejde HHP til kvaliteter og produkter, der kan afsættes på markedsvilkår. Projektet skal således være med til at løse udfordringen med, at lineære B2B forsyningskæder i dag gør det nemmere og billigere at købe og producere jomfruelig plast fremfor at engagere sig i tværgående, horisontale værdikæder, hvor man samarbejder om kvalitetskontrol, innovation og design for at skabe et konkurrencedygtigt slutprodukt af den svært genanvendelige plast.

Projektet består af fire faser, hvor der i første fase afholdes en opstartskonference og identificeres en række mulige værdikæder. I projektets anden fase opstartes værdikædesamarbejderne og der arbejdes med produkt-, design- og forrretningsudvikling. I tredje fase arbejdes der videre med værdikædesamarbejderne med fokus på at udvikle afsætningsklare produkter, og afslutningsvist afholdes en konference, hvor projektets resultater formidles bredt.

Det er ambitionen, at de medvirkende virksomheder opbygger nye organisatoriske og/eller tættere samarbejdsformer med en eller flere virksomheder i den pågældende værdikæde samt at de øger deres viden om de materialer, værktøjer, produktionsmetoder og samarbejdsformer, der kræves i produktionsdesignfasen af HHP. På sigt skal projektet resultere i en styrket konkurrenceevne hos danske virksomheder inden for indsamling, oparbejdning, design og salg af produkter på det internationale marked for oparbejdning af HHP.

Projektet henvender sig til virksomheder i plast- og affaldsplast-oparbejdningsindustrien, detailhandel og designere, der ønsker at fremstille og sælge produkter af oparbejdet HHP.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Next Step – Fra Hav til Hylde

Projektejer:
Ocean Plastic Forum / Maskinemestrenes Forening

Periode:
2021-2024

Støttet med:
3,0 mio. kroner

KONTAKT

Projektejer:
Lars Have Hansen
Formand
Maskinmestrenes Forening
25140323
lh@mmf.dk

Projektansvarlig:
Thomas Alstrup
Senior Consultant
Ocean Plastic Forum
30293072
ta@oceanplasticforum.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.