Genanvendelse af Plastaffald

Afsluttet
Bæredygtig produktion

Hvis danske virksomheder bliver endnu bedre til at genanvende plast, så forbedrer det industriens muligheder for vækst og jobskabelse.

Den teknologiske udvikling har over de seneste år medført, at plastmaterialer i langt højere grad end tidligere kan genanvendes. Men danske virksomheder genanvender i dag kun en begrænset andel og forspilder dermed en række muligheder, hvor restaffald kan benyttes som en ressource med økonomisk værdi.

Samtidig ligger der et stort innovationspotentiale gemt i at bruge genanvendelig plast. Nye produkter og nye designs opstår i anvendelse af nye materialer. Genanvendelse af plast er desuden et vigtigt skridt i at transformere Danmark mod en mere cirkulær økonomi på plastområdet.

Projektets aktiviteter var målrettet plastbranchens værdikædeaktører med interesse for genanvendelse af plastaffald, herunder plastvirksomheder inden for de væsentligste produktionsområder og detailhandelen.

Metode

Projektet indeholdte følgende aktiviter: 

  • Kortlægning
    Projektet ville indledningsvist kortlægge de lettest tilgængelige mængder af plastaffald i dansk erhvervsliv og beregne potentielle gevinster i relation til arbejdspladser, omsætning, miljøgevinst og samfundsøkonomisk gevinst ved at bringe disse i spil. Kortlægningen og den nye viden skulle blandt andet understøtte en strategi for øget genanvendelse af plast i Danmark.
  • Kurser
    Projektet gennemførte mere end 10 kurser, der gav virksomheder viden og færdigheder til at revidere deres produktionsmetoder, designprocesser, forretningsmodeller og materialevalg. Mindst 40 virksomheder deltog på kurserne sammensat med respekt for virksomhedens placering i værdikæden. Dertil kom etableringen af et struktureret netværk for mindst 30 virksomheder med interesse for genanvendelse.
  • Akademi
    For at uddanne og informere virksomheder, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og borgere et Akademi for Genanvendelse af Plast etableret, hvor der med kurser, foredrag, udstilling og en web-platform blev udbredt viden om metoder, principper, teknologier og forudsætninger for genanvendelse af plastaffald. Akademiet skulle bidrage til at sætte emnet på dagsordenen i danske virksomheder og formidle viden til relevante aktører i industrien.

Effekt

Projektet havde til hensigt synligegøre at en øget genanvendelse af plastaffald ville styrke dansk industri økonomisk og ressourcemæssigt. Det skulle i højere grad få virksomheder til at afsætte plastaffald rentabelt og miljøfornuftigt, og oparbejdningen skulle give arbejdspladser og indtægt. På samfundsniveau skabte aktiviteterne stor økonomisk betydning med potentiale for en mere bæredygtig produktion. Øget genanvendelse skulle føre til ændringer i hele plastværdikæden med fokus på plastprodukternes end-of-life i design- og produktionsfasen. 

Projektet har ført til etableringen af læringsplatformen CIRKLA.dk, hvor virksomheder bl.a. kan finde en indkøbsvejledning og guide til en bedre genanvendelse af deres affald.  Efter afslutningen af projektet, kan det konstateres, at langt flere virksomheder i målgruppen har fået øjnene op for, hvorfor genanvendelse giver væsentlige konkurrencemæssige fordele – både nationalt og internationalt. Endvidere er det forventningen, at flere elementer i indkøbsvejledningen får indflydelse på udformningen af Regeringens strategi for bæredygtige indkøb, som skal gælde hele den offentlige sektor. 

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Genanvendelse Af Plastaffald

Projektejer:
Plastindustrien 

Website:
cirkla.dk

Periode:
2017-2019

Støttet med:
2,8 mio. kr.

partnere

Plastindustrien er tovholder på projektet, der udføres i partnerskab med Aage Vestergaard Larsen A/S, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og PlanMiljø ApS. Læs mere om partnerskabskredsen gennem nedenstående links.

CIRKLA

Publikationer

Læs om hvordan din virksomhed kan udnytte det forretningsmæssige vækstpotentiale i en øget genanvendelse af plast.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Thomas Drustrup
Adm. direktør
Telefon: 29 49 46 08
Mail: td@plast.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.