Værdikæden er afgørende for arbejdet med bæredygtighed og verdensmål

Afsluttet
Bæredygtig produktion

Projektet vil styrke samarbejdet i restaurationsbranchen med henblik på FN's verdensmål om bæredygtige løsninger.

Projektet har til formål at finde en måde, hvormed man kan involvere hele værdikæden i arbejdet med at udvikle op i mod FN’s verdensmål. Projektet ønsker at udvikle en generisk og replikérbar model, der kan hjælpe partnerskaber og værdikædesamarbejder til at udvikle, teste og markedsmodne bæredygtige løsninger. 

Projektet tager afsæt i det potentiale, der ligger for danske virksomheder i at have verdensmålene som løftestang, når de mødes af stigende markeds- og forbrugerkrav om øget samfundsansvar.

Målgruppen for projektet er den værdikæde, som restauranter er en del af. Det er en kæde med mange forskellige typer af virksomheder repræsenteret: Fødevarevirksomheder, byggeri, softwareudvikling, logistikvirksomheder og fremstilling. 

Metode

Projektet består af tre hovedaktiviteter: 

Projektet forventer, at de 20 deltagende virksomheder udvikler nye produkter og løsninger på baggrund af restaurationsbranchens bæredygtighedsudfordringer og at disse løsninger er bragt i anvendelse i industrien. Konkret forventes det, at der er testet 6-12 nye produkter og løsninger samt at partnerskaberne på baggrund heraf oplever 15% reduktion i madspild og energiforbrug og 30% reduktion i tunge kørsler og forbrug af engangsemballage. 

Merbevilling til dataindsamling

Siden projektet blev sat i søen i starten af 2019, har projektet oplevet en meget stor interesse fra restauratører og virksomheder i restaurationsbranchens værdikæde. I projektets arbejde har der dog vist sig at mangle data, hvilket vanskeliggør måling af fremdrift i projektet. Derfor har Industriens Fond udvidet projektets bevilling med 0,99 mio. til at dække kortlægningsanalyser, som skal skabe et fælles vidensgrundlag inden for værdikædegrupperne Den Cirkulære Restauration, Fremtidens Take Away System, Fra Græs til Gæst og Fra Madspild til Ressource, samt dataindsamling og -syntetisering, der skal sikre at der opsamles og sammenfattes viden fra de respektive grupper.

Effekt

Projektet har til hensigt at skabe øget vækst og arbejdspladser i de danske virksomheder, der leverer produkter og ydelser til restauranter. Via projektet udvikles der nye konkurrencedygtige, bæredygtige teknologier og løsninger, og derved flyttes det brede danske erhvervsliv fremad på den brede bæredygtighedsdagsorden.

Værktøjer

Emballageguide
Få hjælp som restauratør til at træffe et fornuftigt valg af takeaway-emballage, både for miljøet og i forhold til netop dit behov.

Madaffaldsberegneren
Beregn klima- og miljøgevinsten ved udsortering af madaffald.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Verdensmål i værdikæden

Projektejer:
Global Compact Network Denmark (GCDK) 

Periode:
2019-2021

Støttet med:
5,68 mio. kr.

Analyser

Der er i regi af projekt udarbejdet en række kortlægningsanalyser, som hver især belyser miljømæssige bæredygtighedsudfordringer i restaurationsbranchen i Danmark:

 

Der er ligeledes indenfor værdikædegrupperne udarbejdet indikatorer, der skal hjælpe restauratører med at arbejde mere struktureret med verdensmål og undermål.

  • KONTAKT

Projektansvarlig:
Sara Krüger Falk
Direktør
22 53 97 04
sara@globalcompact.dk

Projektansvarlig
Karen Panum Thisted
Projektleder
28 60 11 30
kapt@globalcompact.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.