Verdensmålene viser vejen mod banebrydende innovation

Afsluttet
Bæredygtig produktion

SDG Accelerator udviklede og afprøvede et accelerations- og innovationsforløb, der skulle bistå industrivirksomheder i at udvikle nye forretningsmuligheder i regi af FN’s 17 verdensmål. På den måde var projektet banebrydende når det handler om kombinationen af bæredygtighed og business.

Den private sektor spiller en afgørende rolle, når De Forenede Nationers 17 verdensmål skal nås frem mod 2030. Verdensmålene – også kaldet Sustainable Development Goals (SDG) – spillede derfor en hovedrolle i projektet SDG Accelerator, der havde til formål at accelerere den private sektors engagement i SDG-agendaen med fokus på mellemstore industrivirksomheder. Det blev gjort ved at skabe synlige rollemodeller og forretningsmæssige gevinster, samt aktivere og bidrage til øget medarbejderengagement i den globale bæredygtighedsdagsorden.    Hensigten med projekt var at udvikle og teste SDG Accelerator med 30 danske industrivirksomheder over en periode på to år.    Projektet er nu afsluttet og erfaringer og resultater kan læses i projekts afsluttende rapport.    

METODE

Den acceleratormodel som projektet udviklede bestod overordnet set af fire sammenhængende komponenter.   

 • CEO positionering
  Som led i projektet skulle den enkelte virksomhedsleder have mulighed for at formidle virksomhedens konkrete engagement i SDG-agendaen gennem relevante kanaler og blev inviteret til et VIP-arrangement med UNDP Goodwill Ambassadører, beslutningstagere og andre nøglepersoner. Formålet var at fejre de virksomhedsledere, som griber de nye bæredygtighedsmål og dermed få eksponeret bæredygtige forretningsmuligheder i offentligheden.
 • Accelerations- og innovationsprogram 
  Et seks måneder langt forløb, hvor 2-4 virksomheder dektog i skræddersyede forløb med fokus på at identificere nye forretningsmuligheder indenfor SDG-agendaen. Forløbet bestod i alt af tre individuelle og to fælles sessioner. Blandt andet indeholdte denne komponent en accelerationsworkshop, hvor finansieringsmuligheder og ekspertise fra NGOer, den offentlige sektor, FN, den akademiske verden og konsulenter blev sat i spil for at raffinere og videreudvikle de forretningsmuligheder, som den pågældende virksomhed måtte have.
 • Digital platform
  Der blev udviklet og implementerestet digitalt idéudviklingsværktøj, som alle medarbejdere i de deltagende virksomheder kunne bruge til at udveksle og udvikle forretningsideer som baserer sig på de 17 Verdensmål fra FN.
 • Diffusionsaktiviteter
  Der blev opsamlet viden og erfaringer fra programmet undervejs, som efterfølgende blev gjort tilgængelige for danske virksomheder via en open source platform. På den måde blev projektets arbejde med FN’s 17 Verdensmål og SDG-agendaen bragt bredere ud. Formålet var at vise de bæredygtige forretningsmodeller som SDG’erne kunne bane vej for.

EFFEKT

Projektet ønskede at vise, at det at arbejde målrettet og strategisk med verdensmålene var god forretning, og at det var muligt at skabe bæredygtig vækst og samtidigt adressere de presserende samfundsudfordringer og behov som er manifesteret i SDG-agendaen.    Projektet forventede, at de deltagende virksomheder på kort sigt fik kompetencer til at omsætte SDG’erne til forretningsmæssig værdi og på længere sigt formåede at integrere bæredygtighed i kerneforretningen for at opnå værditilvækst og øget konkurrenceevne lokalt såvel som internationalt.    Projektet opstillede følgende succeskriterier:   

 • Alle deltagende virksomheder har udviklet og integreret SDG-forretningsmuligheder i deres strategi med et betydeligt forretningspotentiale. 
 • Alle deltagende virksomheder bruger engagementet i SDG-dagsordenen som profilerende element i virksomhedens positionering.
 • Der er genereret minimum 15 idéer per deltagende virksomhed på den digitale medarbejderplatform. 
 • Der er udviklet og afprøvet en tilgang til SDG’erne i en open source model, som muliggør stor udbredelse til andre danske virksomheder. 
 • Minimum 25 % af målgruppen af virksomheder kender til projektet SDG Accelerator.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
SDG Accelerator

Projektejer:
United Nations Development Programme (UNDP)

Periode:
2017-2019

Støttet med:
9,1 mio. kroner

SDG

Der kan læse meget mere om de 17 sustainable development goals (SDGs) på nedenstående hjemmeside under FN.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Kontaktperson:

Stine Junge
Privatsektor og Sekretariat
Telefon: 45 33 60 02
Mail: stine.junge@undp.org

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.