Bestyrelsen som driver for bedre digitalisering

SMV-bestyrelsen
Afsluttet
Nye teknologier

Bestyrelserne i små og mellemstore virksomheder skal blive bedre til at fungere som en katalysator for digitale initiativer, innovation og højere cybersikkerhed.

Bestyrelser i små og mellemstore virksomheder mangler viden og kompetencer til at agere strategisk i et digitalt marked.

Det er et problem, idet netop SMV-bestyrelsen er en afgørende ressource i forhold til den strategiske udvikling af den klassiske ejerledede virksomhed, hvor direktionen ofte er mest optaget af den daglige drift.

SMV-bestyrelsen skal styrkes

Projektets formål har derfor været at skabe og sikre vækst på både kort og langt sigt ved at klæde bestyrelser på til, som en del af den strategiske ledelse, at udvikle og forankre en strategi for digitale initiativer og innovation.

Dette er gjort ved at skabe ny forskningsbaseret viden og værktøjer, som hjælper bestyrelser til at arbejde strategisk med og forstå, vurdere og investere rigtigt i de muligheder, som nye digitale teknologier giver virksomheder.

Erfaringer og værktøjer præsenteres i dag på projektets hjemmeside, hvor der også findes viden og uddannelsesmuligheder for små og mellemstore danske virksomheder.

Projektet har også udgivet tre rapporter om SMV-bestyrelsen og dens rolle i virksomheders digitalisering og krisehåndtering:

Projektet blev udført i et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Væksthus Midtjylland og har hele tiden haft fokus på bestyrelser i små og mellemstore virksomheder.

Gennem projektet har bestyrelsen i 40 små og mellemstore danske virksomheder været gennem et 1-årigt forløb for at få et digitalt kompetenceløft.

Case: Lampemesteren

Case: Vento Energy Support

Case: Indura

Forløbene er sidenhen blevet evalueret forskningsmæssigt, for at finde ud af hvad der virker godt og hvad der virker mindre godt.

De erfaringer er en del af indholdet i projektets rapporter og er også en del af det erfaringsgrundlag som projektets aktører tager med sig fra projektet med henblik på yderligere at styrke danske SMV-bestyrelser i fremtiden.

Faseinddelt indsats med SMV-bestyrelser

Projektet er blevet gennemført gennem en række faser, der hver især – og i samlet flok – har understøttet projektets arbejde med virksomheder og deres bestyrelser:

  • Fase 1 – Identifikation
    I denne fase undersøgtes det, hvordan bestyrelser i mindre virksomheder arbejder med ny digital teknologi på et strategisk niveau. Formålet var at udlede, hvilke barrierer og drivere, der er typiske i SMV-segmentet i deres arbejde med digitale teknologier.
  • Fase 2 – Kompetenceløft
    Modeller til digitalt kompetenceløft i bestyrelser blev udviklet, implementeret og evalueret efterfølgende gennem 40 virksomhedsforløb.
  • Fase 3 – Viden og værktøjer
    I denne fase blev en digital strategisk køreplan, samt et open source undervisningsforløb, udviklet med henblik på at udbrede projektets viden og resultater. Undervisningsforløbet er nu en del af bestyrelsesuddannelsen på Aarhus Universitet.

Ambitionen med projektet var at bidrage til, at et større antal danske bestyrelser implementerer og udnytter digitale teknologiske løsninger og dermed skaber strategisk og digital innovation i Danmark – og dermed styrker konkurrenceevnen for de virksomheder som benytter metoderne og erfaringerne fra projektet.

Derudover forventes det, at projektet også bidrager til, at flere små og mellemstore virksomheder vælger at etablere bestyrelser, da SMV-bestyrelsen kan være med til at identificere, prioritere og igangsætte initiativer, der styrker væksten i virksomheden.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
SMV-Bestyrelsen Som Digital Katalysator

Projektejer:
Aarhus Universitet

Periode:
2018-2024

Støttet med:
6,7 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektets udføres af Aarhus Universitet i tæt samarbejde med Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Væksthus Midtjylland. Læs mere om projektpartnerne ved at besøge deres hjemmeside.

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af en temaindkaldelse om Nye Digitale Forretningsmodeller, som Industriens Fond udbød i 2017. Læs mere om denne og øvrige temaindkaldelser her:

KONTAKT

Projektansvarlig:
Mette Neville
Professor og centerleder
Telefon: 87 16 49 17
Mail: men@law.au.dk

Kontakt

Malene Stidsen

Programchef, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.