Ledelses-GPS til en ny tid 

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet skulle udvikle en række nye ledelsesværktøjer for at adressere nogle af de største ledelsesudfordringer i små og mellemstore danske virksomheder.

Projektets formål var at ruste ledere til at håndtere de komplekse, interne og eksterne krav, som i dag stilles til dem. På basis af innovative udviklingsforløb i ti virksomheder, hvor lederne skulle afdække strategiske ledelsesudfordringer og løsninger, produceres en ledelses-GPS med en bred vifte af ledelsesværktøjer, der også kan bruges af virksomheder, der ikke har deltaget direkte i projektet. Projektet er nu afsluttet.

Den primære målgruppe var ledere i små og mellemstore danske virksomheder, som havde potentiale til innovation, vækst samt organisatoriske og teknologiske kvantespring, således at projektet kunne fungere som en udviklingsmulighed for virksomheder, der ønskede at forebygge eller fjerne interne barrierer for et fremtidigt organisatorisk og forretningsmæssigt gennembrud.

METODE

Projektet gennemførte to hovedaktiviteter, som omhandlede udvikling af ledelsesværktøjer samt implementering af disse gennem ti virksomhedsforløb:
 

Værktøjer

Interventionsforløb

Projektet vil afholde ti interventionsforløb i de deltagende virksomheder, hvor lederne, i et samspil mellem konsulenter og forskere, skal afdække specifikke strategiske ledelsesdilemmaer og løsninger, identificere måder at tackle udfordringer på og gennemføre forsøgsprojekter, der tester forskellige løsninger og måler på effekten af de valgte løsninger. Derudover vil lederne i denne proces også anvende nogle nye ledelsesværktøjer, hvoraf den opnåede effekt måles efter projektets afslutning i forhold til lederens egne fremsatte mål.

Erfaringerne og resultaterne fra forløbene og afdækningen af ledelsesdilemmaer sammenfattes i en praktikerguide (Ledelses-GPS), der er målrettet ledere i små og mellemstore danske virksomheder. Derudover publiceres en sammenfatning af den opnåede og eksisterende viden på området. 

EFFEKT 

Projektet havde til hensigt, at tackler nogle af de ledelsesudfordringer, der fandtes i dansk virksomhedsledelse. Deriblandt at finde løsninger på de ledelsesdilemmaer, der er uundgåelige i komplekse, globalt prægede vidensvirksomheder, og endvidere at den generede viden samt nye ledelsesværktøjer kan anvendes af andre virksomheder, der står med lignende udfordringer.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Ledelses-GPS til en ny tid

Projektejer:
Copenhagen Business School

Periode:
2017-2018

Støttet med:
2,1 mio. kr.

PUBLIKATIONer

I forbindelse med projektet er der udgivet overbliksbogen “Ledelsesdilemmaer – strejftog gennem faglitteraturen” og værktøjet “Ledelses-GPS til en ny tid”. Begge bøger kan læses eller downloades gratis gennem følgende links:

  • Læs bogen: Ledelsesdilemmaer – strejftog gennem faglitteraturen
  • Læs bogen: Ledelses-GPS til en ny tid

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om ledelse, som blev gennemført i starten af 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her på hjemmesiden.
  • Temaindkaldelser

BESØG PROJEKTPARTNERnE

Projektet er forankret på Copenhagen Business School, men udføres i samarbejde med en række aktører, som kan besøges nedenfor.
  • Copenhagen Business School
  • Syddansk Universitet
  • Aalborg Universitet
  • NOCA – Network of Corporate Academies

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

  • Læs den afsluttende rapport

KONTAKT

Projektansvarlig:
Signe Vikkelsø
Institutleder og professor

Kontaktperson: 
Henrik Holt Larsen
Professor Emeritus
Telefon: 40 55 40 51
Mail: hhl.ioa@cbs.dk

Kontakt

Charlotte Kjeldsen Krarup

Udviklingsdirektør

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.