Diversitet driver forretningen fremad

Diversitet driver konkurrenceevnen fremad.

Dansk erhvervsliv udnytter ikke den samlede talentmasse godt nok. Det forringer konkurrenceevnen, og derfor skal der sættes mere fokus på diversitet.

Diversitet fremmer konkurrenceevne. Nytænkning, kundeforståelse, produktinnovation, forretningsudvikling og andre discipliner i erhvervslivet fordrer nemlig, at flere fagligheder, kulturelle baggrunde, erfaringer og præferencer bringes i spil.

”Industriens Fond er sat i verden for at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Derfor giver det også sig selv, at vi skal gå forrest, når det handler om at øge diversiteten i erhvervslivet. Både når vi hjælper virksomheder med at få adgang til relevante kompetencer og unikke talenter, så de kan sætte et dygtigt og diverst hold. Men også når vi arbejder for at sætte mangfoldighed højt på agendaen i alle de sammenhænge, vi ellers agerer i,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup, der er udviklingsdirektør i Industriens Fond.

Diversitet omfatter en lang række aspekter

Mangfoldighed handler om mange ting. Køn, alder, nationalitet, uddannelse, etnicitet, handicap, karrierevej, seksuel orientering, formueforhold, race, religion, kulturel baggrund, familieforhold og meget andet. Der er således mange steder at tage fat, når mangfoldigheden i dansk erhvervsliv skal øges.

Et af de områder, hvor der er god plads til forbedring i de danske virksomheder er indenfor kønsdiversitet. Og udfordringerne findes mange steder – i både små, store, nye og gamle virksomheder.

”Alt for få ventureinvesteringer i Danmark går til startups med kvindelige stiftere. Og stiller vi skarpt på de mange ejerledede virksomheder, som udgør hovedparten af dansk erhvervsliv, er det kun sjældent en kvinde, der står ved roret. Og billedet ændrer sig ikke synderligt, når der ejerskiftes, fordi de som overtager ejerledede virksomheder hovedsageligt er mænd,” fortæller Charlotte Kjeldsen Krarup og fortsætter:

”Ser vi på tværs af dansk erhvervsliv, så tegner der sig generelt et uhensigtsmæssigt billede. Alt for mange kvinder falder fra på vej mod toppen, og det reducerer mangfoldigheden på de øverste niveauer i de danske virksomheder. I praksis betyder det, at kun få kvinder ender på ledelsesgangen, endsige som direktører eller bestyrelsesformænd. Og det hæmmer konkurrenceevnen. Derfor skal der ske forandringer inden for kønsdiversitet – og det haster – for i udlandet rykker de altså hurtigere på det her felt, end vi gør herhjemme.”

Mere end køn

Ofte reduceres spørgsmålet om diversitet dog til mænd overfor kvinder i den offentlige samtale. Industriens Fond forsøger derfor at holde fokus på de mange andre forskelle som fx farve, baggrund, seksuel orientering, der kan kan bane vejen for en styrket konkurrenceevne. Med fokus på især farvede kvinders muligheder i dansk erhvervsliv, arbejder projektet ProWoC eksempelvis på at få flere virksomheder til at få øjnene op for de muligheder, der ligger i at sætte en bredere forståelse af diversitet højt på agendaen.

Mangfoldighed skal være mainstream

Opgaven med at skabe mere forskellighed i dansk erhvervsliv er en elefant, der skal spises i flere bidder. Og øget kønsdiversitet er et godt sted at starte. Men vejen mod målet indeholder også mange andre faktorer.

”I Industriens Fond har vi særligt fokus på kønsdiversitet. Vi støtter derfor projekter og aktiviteter, der har som formål at styrke kønsdiversiteten i dansk erhvervsliv. Der er ingen lette løsninger på diversitetsudfordringen, men i en åben dialog med projektejere og virksomheder afsøger vi forskellige metoder og muligheder, der kan gøre flere kvinder interesserede i at få en karriere i dansk erhvervsliv. I projekter skaber vi positiv opmærksomhed om de kvinder, der allerede er aktive i dansk erhvervsliv, uanset om de er iværksættere, lønmodtagere, ledere eller ejere,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup og fortsætter:

”Derudover efterlever vi selvfølgelig vores egen diversitetspolitik og arbejder for at øge diversiteten internt i fonden, og i de projekter vi igangsætter og i de partnerskaber og samarbejder, som vi er en del af. Helt generelt skal mangfoldighed ses som en kærkommen mulighed for vækst, bedre innovation og højere indtjening. Og heldigvis blæser der nye vinde, hvor det at tale et fremmed sprog, have et handicap eller det at være ung eller ældre ikke længere i lige så høj grad som tidligere ses som barrierer men i stedet som værdiskabende. Det skal vi sikre mere af. Diversitet danner nemlig et stærkt fundament for en god forretning, og derfor skal vi – overalt i erhvervslivet – fremelske og sætte pris på forskelligheder.”

En diversitetspolitik der dirigerer forandringen

Industriens Fond har udviklet en række impactprincipper, som præsenteres i fondens strategi. Impactprincipperne guider os og vores samarbejdspartnere i retning mod at lave størst mulig impact. Og diversitet er et af principperne.

Derudover har Industriens Fonds bestyrelse vedtaget en diversitetspolitik, der både beskæftiger sig med Fondens interne forhold og organisation, men som samtidigt sætter retningen for de samarbejder og partnerskaber, som vi har udadtil.

Industriens Fonds Diversitetspolitik

I Fonden har vi fokus på kønsdiversitet. Fonden støtter konkurrenceevnefremmende projekter og aktiviteter, der har som formål at styrke kønsdiversiteten i dansk erhvervsliv.

I Fonden arbejder vi også proaktivt med at sikre at diversitet er tænkt ind i alle dele af en projektaktivitet, fra design af projektet til implementering og i målopfyldelse.

Det er et krav for alle Industriens Fonds projekter, at bevillingsmodtager afrapporterer på omfanget af kønsdiversitet i projektet. Dette for at øge opmærksomheden omkring kønsfordelingen i dansk erhvervsliv.

Med en egentlig diversitetspolitik mejsles Fondens ønske om at skabe et mere mangfoldigt erhvervsliv i sten.

”Med diversitetspolitikken er det tydeligt for enhver, både i og udenfor Industriens Fond, at vi vægter mangfoldighed meget højt. Og at vi indtænker mangfoldigheden fra allerførste færd, når nye tiltag designes, eksekveres og evalueres. For selvom det selvfølgelig er op til den enkelte virksomhed om og hvordan diversitetsudfordringen skal håndteres, så kommer vi til at skubbe på for forandring og større forskellighed – og i det lys opfordrer vi selvsagt alle til at øge diversiteten som en vej til at styrke konkurrenceevnen,” slutter Charlotte Kjeldsen Krarup.

Gennem en række konkrete projekter arbejder Industriens Fond med at fremme diversiteten i dansk erhvervsliv – både i det danske iværksætter-miljø og hos de mere veletablerede virksomheder Danmark. Besøg nogle af projekterne nedenfor:

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.