Håndslag om øget diversitet gør investorer dygtigere til at investere

Aktiv
Internationalisering

Diversitet styrker forretningen. Med et særligt diversitetsløfte understøttes investorer i deres arbejde med at gøre porteføljen mere mangfoldig.

Projektets topprioriteter

  1. At forpligte danske og udenlandske investorer til at investere mere mangfoldigt.

  2. At motivere, inspirere og understøtte investorer til at diversificere deres investeringsportefølje yderligere.

  3. At skabe et unikt fællesskab, hvor investorer deler viden og lærer af hinandens erfaringer.

Det halter med diversiteten i dansk erhvervsliv. Det kommer til udtryk mange steder – blandt andet hos iværksættere. Årsagerne er mange, men én forklaring skal findes i den måde hvorpå business angels, venturekapitalister og fonde udvælger og placerer sine investeringer.

Med initiativet Diversity Commitment skal flere investorer hjælpes til at rette op på den store homogenitet i investeringsporteføljerne.

Der investeres nemlig alt for ensartet når investeringsporteføljerne sammensættes og manglen på mangfoldighed betyder, at visse talenter og visse typer af innovation ikke får mulighed for at udfolde sig. Det har den uheldige konsekvens at både investorerne og samfundet potentielt går glip af enestående talenter og unikke innovationer, som ellers kunne være med til at skabe nogle af de løsninger som vores fælles verden har brug for.

Som et konkret eksempel kan det nævnes, at i 2021 blev 92 procent af al venturekapital i Danmark investeret i startups hvor stifterteamet udelukkende bestod af mænd.

Mangel på diversitet er et strukturelt problem

Manglen på diversitet kan ikke løses af én organisation eller én virksomhed alene. Det er et strukturelt problem, der er dybt forankret i vores samfund, og det kan kun løses i fællesskab på tværs af mange forskellige stakeholders.

Derfor skal et ambitiøst investorløfte, kaldet Diversity Commitment, være med til at motivere, inspirere, understøtte og, ikke mindst, forpligte danske og udenlandske investorer til at investere mere mangfoldigt.

I første omgang kredser investorløftet særligt omkring kønsdiversitet og derfor er mange af målsætningerne fokuseret på netop kønsfordelingen.

Men på sigt foldes diversitetsindsatsen ud og målet er at Diversity Commitment skal være med til at skabe større diversitet i ordets bredeste forstand, så investeringer i højere grad placeres i nogle af de virksomheder som i dag forbigås.

Diversity Commitment er et løfte, der løfter dansk erhvervsliv

Det ambitiøse Diversity Commitment er med til at sikre, at den fulde pulje af talent, innovation, viden og ideer, sættes i spil og får mulighed for at blomstre. Derudover kan investorløftet også være med til at trække vækstkapital til Danmark og sikre iværksætteres momentum på rejsen gennem forskellige stadier af vækst og modenhed.

Konkret skal Diversity Commitment være med til at sikre lige adgang til viden, netværk og kapital for alle stiftere og få flere investorer til at forpligte sig og tage ansvar for den målsætning. På den måde understøtter investorløftet et mere velfungerende startup-økosystem, der har de bedst mulige betingelser for innovation, vækst, internationalisering, bæredygtighed og konkurrenceevne.

Løftet lærer fra sig

Ud over de konkrete målsætninger, der er et nøgleelement i Diversity Commitment, så er investorløftet også et unikt fællesskab, hvor investorer lærer af hinanden og skaber forandringer i et forpligtende samarbejde, hvor ny viden deles og hvor investorer dygtiggør sig gennem erfaringer og konkret handling.

Derfor er Diversity Commitment ikke alene et kvantitativt pejlemærke, men også et levende læringscommunity hvor viden og kompetencer multipliceres og på sigt kan komme mange til gavn. På den måde får løftet mere indflydelse på mange niveauer i dansk erhvervsliv og løftet kan dermed brede sig som ringe i vandet, så det kommer til gavn for både nuværende og fremtidige business angels og venturekapitalister.

Åbenlyst er det, at dygtigere investorer skaber bedre afkast til gavn for sig selv og de voksende iværksættervirksomheder. Men derudover er iværksættermiljøet i høj grad også med til at forme fremtidens virksomheder, ledelser, bestyrelser og investorer. Og på den måde kan forbedringer i iværksættermiljøet helt automatisk få positive katalytiske konsekvenser for hele dansk erhvervsliv – en ambition som Industriens Fondes diversitetspolitik i øvrigt deler.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Diversity Commitment

Projektejer:
Found Diverse

Periode:
2022-2026

Støttet med:
1,5 mio. kroner

Projektpartnere

  • Intentional ApS
  • Digital Hub Denmark
  • Matrikel 1

Kontakt

Projektleder:
Stine Colding Alstrup
40 30 06 06
Stine@founddiverse.com

Kontakt

Anders Wils

Direktionskonsulent

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.