Flere kvinder skal gøre karriere som iværksættere

Aktiv
Internationalisering

Kvindeligt iværksætteri skal styrkes. Og det samme skal væksten i kvindeligt ledede startups. Målrettet mentorordning og et ambitiøst accelerator-forløb understøtter udviklingen og væksten hos kvindelige tech-iværksættere. Og så skal flere investorer engagere sig mere i kvindeligt iværksætteri.

Projektets topprioriteter

  1. At rådgive og vejlede kvindelige tech-iværksættere.

  2. At designe og eksekvere et internationalt acceleratorforløb til kvindelige tech-iværksættere

  3. At motivere investorer til, i højere grad, at investere i kvindelige tech-iværksættere.

I Danmark er alt for få iværksættere kvinder og i internationale målinger ligger Danmark lavt når der sættes tal på kvindeligt iværksætteri. Lavere end resten af Norden, og tilmed også lavt i forhold til OECD-gennemsnittet.

Ud over mængden af kvindelige iværksættere, så er der også et problem når man ser nærmere på kvindelige iværksætteres adgang til kapital.

Selvom kvindelige startup-ledere oplever flere forskellige barrierer når vækstraketten skal fyres af, så er den manglende adgang til risikovillig kapital en af de mest markante udfordringer – og den situation skal Danmark I Førertrøjen På Kvindeligt Iværksætteri, især bidrage til at ændre.

Mentorer skal vise vejen for kvindeligt iværksætteri

Der er derfor oprettet en skræddersyet mentorordning for kvinder. Mentorerne skal styrke de kvindelige iværksætteres position i Danmark og give dem den fornødne viden og vækstfremmende værktøjer til at opstarte, finansiere og skalere egne virksomheder.

Mentorordningen skal øge antallet af iværksættere, fremme kønsligestilling inden for iværksætteriet og bidrage til, at Danmark, inden for fem år, ligger over OECD-gennemsnittet på området.

Accelerationsforløb sætter fart på væksten

Med et målrettet accelerator-program sigter projektet efter at flere kvindelige iværksættere internationaliserer virksomheden og skaber vækst uden for Danmarks grænser.

Gennem acceleratoren bliver de kvindelige tech-iværksættere blandt andet trænet i skalering, yderligere international ekspansion, bedre og mere vækstfremmende drift, samt styrkede kompetencer inden for kapitalrejsning og investor-dialog.

Investor-interesse opdyrkes

Og netop investor-dialog og kapitalrejsning spiller en stor rolle i arbejdet med at styrke kvindeligt iværksætteri i Danmark.

Indsatsen med at få flere investorer til at investere i kvindelige iværksættere understøttes blandt andet gennem oprettelsen af en dedikeret paraplyorganisation.

Et utal af events og arrangementer har været afholdt som led i projektets arbejde med at understøtte kvindeligt iværksætteri i Danmark.

Organisationen skal samle relevante investorer og gøre dem bedre til at se mulighederne i de kvindelige iværksættere – og desuden skal investorerne forpligte sig til rent faktisk at investere i kvindeligt iværksætteri.

Erfaringer samles til gavn for startups

Projektet tager udgangspunkt i en velafprøvet model fra Canada, hvor der med succes er iværksat og finansieret strategiske iværksætterprogrammer med fokus på kvinder, samt lettere adgang til risikovillig kapital på nationalt niveau.

De erfaringer skal altså nu komme danske iværksættere og investorer til gavn og projektet holder sig hele tiden opdateret på de nyeste trends fra ind- og udland for vedvarende at tilbyde iværksætterne et program af høj kvalitet.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Danmark I Førertrøjen På Kvindeligt Iværksætteri

Projektejer:
Tech Nordic Advocates

Periode:
2021-2025

Støttet med:
2021-2022: 0,9 mio. kroner
2023-2025: 7,8 mio. kroner

Diversitet

Industriens Fond arbejder med kønsdiversitet i dansk erhvervsliv gennem flere forskellige indsatser.

KONTAKT

Projektejer:
Jeanette Carlsson
Adm. direktør
51278978
jeanette@technordicadvocates.org

Kontakt

Anders Wils

Direktionskonsulent

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.