Flere kvinder skal blive business angels

Aktiv
Internationalisering

Flere kvinder skal blive business angels, så diversiteten i det danske investeringsmiljø øges. Det vil gavne hele dansk erhvervsliv.

Projektets topprioriteter

  1. At adressere og forandre den betydelige ubalance, der eksisterer i det danske investeringsmiljø – først og fremmest med fokus på at øge antallet af kvindelige angelinvestorer.

  2. At bidrage til at flere kvinder engagerer sig i iværksætteri og spiller betydelige roller i danske virksomhedsledelser.

  3. At nedbryde de myter og barrierer, som kvinder møder i forbindelse med at blive business angels.

Der hersker en betydelig ubalance i det danske investeringsmiljø. Det skal ændres – blandt andet ved at der kommer flere kvindelige angelinvestorer i Danmark, og hermed indirekte også flere kvinder inden for iværksætteriet og i de danske virksomhedsledelser.

​I dag er 9 ud af 10 business angels mænd. Hele 82 procent af deres investeringskapital går til mandlige iværksættere, mens 6 procent går til kvindelige iværksættere. Resten går til de såkaldte mixed teams, der udgøres af flere køn.

Det er en skæv fordeling af investeringskapital. Også taget i betragtning af, at kun hver fjerde iværksætter er kvinde.

Derfor gælder det om at nedbryde de myter og barrierer, som kvinder oplever i forbindelse med at blive angelinvestorer. Internationale studier har identificeret manglende rollemodeller, manglende viden og mangel på fællesskab af ligesindede kvindelige investorer som barrierer for kvinder for at komme i gang som investorer.

Det skal nu ændres med henblik på at skabe og videreudvikle flere kvindelige angelinvestorer i Danmark.

Indsatsen med at understøtte kvindelige business angels i Danmark gennemføres med udgangspunkt i særligt tre forskellige indsatser. Videndeling, uddannelse og internationalisering.

Videndeling

Handler om at skabe større opmærksomhed om kvindelige angelinvestorer. Det indebærer fremhævning af rollemodeller og så handler det om at dele viden om investeringsprocessen for at inspirere og oplyse kvinder, der ønsker at engagere sig som kvindelige angelinvestorer. Desuden udfører projektet det første analysestudie af sin slags om kvindelige business angels i Danmark.

Uddannelse

Her fokuserer projektet på potentielle investorer, der er børn af ejerledere. Disse såkaldte NextGens har allerede en solid baggrund inden for virksomhedsledelse, iværksætteri og investeringer. Og desuden har den en god økonomisk ballast. Derfor udforskes det uudnyttede potentiale blandt børn af ejerledere og de uddannes til at overveje muligheden for at blive business angels. Uddannelsen gennemføres blandt andet sammen med NextGen-projektet og Danske Growth.

Internationalisering

Her udforskes potentialet for at flere internationale kvinder i Danmark bliver business angels. Denne gruppe er i øjeblikket stærkt underrepræsenteret inden for dansk iværksætteri og initiativet har derfor til formål at skabe et mere inkluderende og mangfoldigt investerings- og iværksættermiljø i Danmark.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Acceleration af kvindelige angelinvestorer

Projektejer:
Angella Invest

Periode:
2023-2024

Støttet med:
830.000 kroner

Diversitet

Industriens Fond arbejder målrettet med at øge diversiteten i dansk erhvervsliv. Læs mere om fondens arbejde med diversitet – herunder kvindelige investorer og kvindelige business angels her.

Kontakt

Projektejer:
Kristine Leerbeck
CEO
60 65 30 65
kristine@angellainvest.com

Kontakt

Anders Wils

Direktionskonsulent

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.